Salon rakennusvalvonnasta kanneltiin oikeusasiamiehelle

4
Horninkadun varteen saa rakentaa nelikerroksisia taloja. Kantelijan mukaan Torikadun kulmaukseen rakennetun talon todellinen kerrosluku on viisi.

Eduskunnan oikeusasiamies pyytää Salon rakennusvalvonnalta lausuntoa kanteluun, joka koskee Horninkatu 9:n kerrostalon luvittamista ja valvontaa.

Salolainen arkkitehti Markku Axelsson on kannellut asiasta, koska hänen mielestään Rakennustoimisto Asuntomestareiden rakentama asuintalo on asemakaavan vastainen.

Axelssonin mielestä kaava ei anna oikeutta rakentaa tontille maanalaista autosuojaa. Horninkadun kerrostaloon tehtiin 1 300 neliön autosuoja maan alle.

Lisäksi hän väittää, että hankkeessa ylitettiin tontin rakennusoikeus ja sallittu kerrosluku. Axelsson pitää rakennusta todellisuudessa viisikerroksisena, kun kaavassa sallittu korkeus on neljä kerrosta.

Kantelussa moititaan myös työmaan valvontaa. Axelssonin mukaan kerrostaloa paalutettiin ja sen pohjaa valettiin jo ennen kuin hankkeelle oli myönnetty rakennuslupaa. Hänen mielestään rakennusvalvonta salli toiminnan, koska halusi edistää rakentamisen sujuvuutta kaupungissa.

Kantelun moitteet kohdistuvat tarkastusinsinööri Timo Tammeen , joka myönsi Horninkatu 9:n kerrostalon rakennusluvat ja valvoi töitä virkansa puolesta.

Axelsson kiinnittää huomiota myös siihen, että kunnallispolitiikassa pitkään SDP:n valtuutettuna mukana ollut Tammi valittiin kesäkuussa 2017 Salon kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtajaksi. Lautakunta käsittelee muun muassa kaavoja.

Timo Tammi on ollut puheenjohtajana mukana, kun lautakunta on käsitellyt Rakennustoimisto Asuntomestareiden hakemaa asemakaavamuutosta Torikadun ja Horninkadun kulmatontille. Kaavamuutos mahdollistaa kuusikerroksisen asuintalon rakentamisen tontin Torikadun puoleiselle osalle.

– Timo Tammen asema julkisen hallinnon päättäjänä on erikoinen; hän on samaan aikaan Rakennustoimisto Asuntomestarit Oy:n rakennuslupahakemuksista päättävä viranomainen ja yhtiön kaavoitushakemuksista päättävä luottamushenkilö, Axelsson kirjoittaa kantelussaan.

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee lausuntopyyntöä kokouksessaan keskiviikkona.

Kaupunginlakimies Antti Mäkelän valmistelemassa selvityksessä todetaan muun muassa, että rakennusluvassa on annettu lupa aloittaa rakennustyöt ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Lupa huoneisto- ja ullakkomuutoksiin on myönnetty vähäisenä ylityksenä eli poikkeuksena rakennusoikeuteen nähden.

 

Tammi: Lupa on käsitelty samalla lailla kuin muutkin luvat Salossa

Tarkastusinsinööri Timo Tammi on ilmoittanut rakennusvalvonnalle, ettei hän pysty antamaan lausuntoa eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Syynä on se, että Tammi on irtisanoutunut virastaan toukokuussa eikä pääse enää rakennusvalvonnan järjestelmään. Hän on vuosilomalla ja jää eläkkeelle syyskuun alussa. Irtisanoutuminen ei liity kanteluun.

Tammi kommentoi kantelua Salon Seudun Sanomille toteamalla, ettei ymmärrä Markku Axelssonin väitteitä.

Tammen mielestä Horninkadun kerrostalo ei ole kaavan vastainen. Kaava ei hänen mukaansa kiellä esimerkiksi maanalaista autosuojaa. Kerrostalon luvituksessakaan ei ole Tammen mielestä ollut mitään ihmeellistä.

– Rakennuslupa on käsitelty normaalilla tavalla ja täysin samalla lailla kuin muutkin vastaavat hankkeet viime vuosina Salossa. Minä en ole hyväksynyt lupia yksin, vaan hakemukset ovat kiertäneet joka puolella: kaupunkikehityksessä, kaavapuolella, ympäristöterveydenhuollossa, ympäristönsuojelussa, pelastusviranomaisilla ja naapureilla kuultavana.

Timo Tammi sanoo, että rakennusliikkeelle myönnettiin lupa aloittaa työt ennen rakennusluvan valitusajan päättymistä. Tämä on normaali käytäntö paitsi Salossa myös muissa kunnissa.

– Siitä on omat säännöt, eikä siinä ole mitään outoa, hän sanoo.

Tammi ihmettelee, miksi kantelun kärki kohdistuu häneen. Omasta mielestään hän ei ole tehnyt muuta kuin normaaleja virkatehtäviään.

– En keksi muuta syytä kuin että olen ollut päättämässä luvista.

Veronmaksaja

On hyvä, että rakennusvalvonta kuitenkin pelaa haja-asutusalueella, jonne lähetettiin helikopteri kuvaamaan luvattomia telttarakenteita sekä tutkittiin, mihin autokatoksiin oli asennettu ovirakenteita ilman toimenpidelupaa!

Jep

Asiat tärkeysjärjestykseen siis. Kiva nähdä, vastataanko tällä kertaa oikeusasiamiehelle. Johan se olisi aika uudelle valiokunnalle.

Z.Z.Zalolainen

Autokatokseen kun laitat oven, siitä tulee autotalli, joka vaatiikin rakennusluvan ja ehkä kaavamuutoksen yms. Eli ei mene toimenpideilmoituksella.
Tuo keskustan talo on hyvännäköinen, ja kun autotilat ovat maan alla, myös hyväntapainen. Keskustassa pitäisi kaikki talojen autopaikat olla maan alla, kallista mutta tehokasta. Turha valittamista.

Ihmettelen nykymenoa

Mihin Salon johtaminen on menossa, kun oikeusasiamies joutuu tämän tästä ottamaan siihen kantaa. Ennen eri yksiköiden toiminta oli huolellisemmin kaupungin johdon kontrollissa ja päätösvallan alla.