Tappavasta heroiinista amfetamiiniin

1
Salon poliisi esitteli Salon seudun siihen mennessä suurinta amfetamiinitakavarikkoa elokuussa 1999. Ennätys on rikottu sen jälkeen monta kertaa.

Lounais-Suomen poliisin huumeryhmä ja Salon poliisi ovat takavarikoineet yhteistyössä ainakin puoli kiloa amfetamiinia Salossa tänä vuonna. Törkeistä huumausainerikoksista on ollut vangittuna kaksi salolaista miestä.

– Huumejuttuja tulee jatkuvasti, rikoskomisario Juhani Malmberg Salon poliisista sanoo.

Turun huumeryhmä ei esiinny julkisuudessa. Kun työnä on paljastaa huumerikollisia, tutkijoiden kasvot ja nimet halutaan pitää piilossa. Ryhmän mukaan Salon huumetilanne ei juuri poikkea muista maakunnan kaupungeista.

Salon Seudun Sanomat selvitti Tilastokeskuksen rikos- ja pakkokeinotilastoista, paljonko poliisin tietoon on tullut huumausainerikoksia Salossa neljänkymmenen vuoden aikana.

1980-luvulla Salossa oli monta vuotta, jolloin poliisin tietoon tuli vain 1–2 huumerikosta. Koko vuosikymmenellä poliisi kirjasi ainoastaan 55 huumausainerikosta. Vielä 1990-luvun alkupuolellakin huumejuttuja tuli poliisin tutkittavaksi keskimäärin vain yksi kuukaudessa.

Konstaapelit kävivät kouluissa varoittamassa lähinnä hasiksen vaaroista.

”Vielä muutama vuosi sitten Salon seudullakin elettiin melkein onnelassa, huumeiden käyttö oli satunnaisten ja pienten piirien huvia”, toimittaja Ulla Järvi kirjoitti Salon Seudun Sanomissa tammikuussa 1996.

Huumekuolemista ei vielä tuolloin puhuttu, vaikka somerolaisnarkomaani oli kuollut ruiskutettuaan suoneensa vahingossa heroiinin sijasta morfiinia. Salolainen huumeidenkäyttäjä puolestaan oli menehtynyt heroiinin yliannostukseen.

Vuosi 1999 oli käännekohta. ”Nuorison joukossa on levinnyt heroiinia, ekstaasia, amfetamiinia, kokaiinia ja lsd:tä syksystä lähtien”, Salon Seudun Sanomat uutisoi keväällä 1999. Se näkyi piikkinä Salon poliisin tilastoissa – 159 huumausainerikosta.

Huumejutut olivat paljastuneet tavallisen poliisityön ohessa.

– Jos olisi aikaa penkoa, saisimme varmaan viisikymmentä juttua kuukaudessa, rikospoliisi Mika Kannari sanoi.

Suomeen virtasi heroiinia Venäjältä ja Virosta. Vuosituhannen vaihtuessa Salossa arveltiin olevan jo satoja heroiinin käyttäjiä. Huumejutut paljastuivat tavallisen poliisityön yhteydessä

Salo nousi uutisotsikoihin ja tv-ohjelmiin heroiinihelvettinä, kun seitsemän ihmistä oli kuollut heroiinin yliannostukseen neljässätoista kuukaudessa.

Heroiini hävisi katukaupasta syksyllä 2001. Poliisin tietoon tulleiden huumerikosten määrä Salossa alkoi vähentyä. Kaupunki ei kuitenkaan ollut enää ennallaan.

”Huumemaailma ei ole seitsemässä vuodessa helpottunut” , A-klinikan erikoissairaanhoitaja Terhi Kyllönen sanoi Salon Seudun Sanomissa huhtikuussa 2004.

Suonensisäisten huumeiden käyttäjiä saattoi olla parisataa. He piikittivät amfetamiinia ja buprenorfiinia, joka tunnetaan kauppanimellä Subutex. Lääkeaine on tarkoitettu kivunlievitykseen sekä heroiiniriippuvaisten hoitoon.

Tappavan heroiinin hävittyä näistä ihmisistä ei enää juuri puhuttu. Huumeista oli tullut Salossa tavallaan arkipäivää, kun kukaan ei kuollut ruisku kädessä. Samalla kielenkäyttöön levisi sana viihdekäyttö.

”Sadat salonseutulaiset polttavat huvikseen hasista, nielevät ekstaasipillereitä ja vetävät viikonloppuisin amfetamiinia”, Salon Seudun Sanomat kertoi huhtikuussa 2006.

Poliisin tilastoihin käyttö ei suoraan heijastunut – huumausainerikoksia kirjattiin 2000-luvulla kuutisenkymmentä vuodessa vuoteen 2009 saakka. Huumerikokset lähtivät jälleen nousuun.

Siihen voi olla parikin syytä.

Poliisi oli tehnyt kymmeniä kotietsintöjä salolaisnuorten koteihin etsiessään huumehampun kasvattajia. Rikoskomisario Pertti Läksy kertoi, että kotietsinnöissä oli löytynyt ”lähes poikkeuksetta” joko kannabiskasveja, valmista marihuanaa tai niiden kasvatuksessa ja käytössä tarvittavia välineitä.

Samaan aikaan salolaisjohtoinen huumejoukkio oli järjestellyt Saloon ja Turkuun neljätoista kiloa amfetamiinia parissa kuukaudessa. Poliisi onnistui takavarikoimaan siitä puolet.

Huumerikosten määrä Salossa on 2010-luvulla vakiintunut noin kahteensataan juttuun vuodessa. Poliisi löytää enimmäkseen amfetamiinia.

– Se on varma, ettei huumeongelma ole Salossa vähenemässä, päihdetyöntekijä Anne-Leena Kaukonen totesi Salon Seudun Sanomissa kesäkuussa 2015.

Terveysneuvontapiste Uukkarissa on käynyt toistasataa pistohuumeiden käyttäjää vaihtamassa likaisia käyttövälineitä puhtaisiin. Kaikki kovien huumeiden käyttäjät eivät piikitä. He nuuskaavat amfetamiinia tai ottavat aineen suun kautta ”pommeina”.

Salon tilanne

Huumerikosten kasvu jatkuu

Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset Salossa. Luvut sisältävät huumausainerikokset, törkeät huumausainerikokset sekä huumausainerikoksen valmistelun ja edistämisen. Käyttörikokset eivät ole mukana. Vuoden 2009 kuntaliitos on huomioitu.

1980-luku 55

1990-luku 351

2000-luku 748

2010-luku 1958*

* Tilanne 30.6.2019.

Lähteet: Tilastokeskus / Rikos- ja pakkokeinotilasto 1980-2018 sekä Lounais-Suomen poliisilaitos / Tilastot 2019

Vain osviittaa

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto kertoo nimensä mukaisesti vain niistä rikoksista, jotka poliisi on kirjannut järjestelmäänsä. Tilasto antaa osviittaa huumetilanteen kehittymisestä Salossa, mutta ei kerro siitä koko totuutta. Huumerikollisuus on piilorikollisuutta, joka ei paljastu, jos poliisi ei kaiva sitä esiin. Valvonnan ja tutkinnan määrä ja laatu ovat puolestaan sidoksissa poliisin käytössä oleviin voimavaroihin.

Kovien huumeiden käyttö lienee Salossakin moninkertaista siihen verrattuna, paljonko viranomaiset saavat rikoksia paljastettua ja aineita takavarikoitua.

Ihmettelijä

Vaan enemmänkin olisi varmaan löytynyt.