Tutkimus: 16-18-vuotiaista pojista puolet ja tytöistä kolmannes on kokeillut sähkösavukkeita

0

Noin puolet 16-18-vuotiaista pojista ja noin kolmannes tytöistä on kokeillut sähkösavukkeita, selviää tämän vuoden sosiaali- ja terveysministeriön nuorten terveystapatutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan kokeiluun nuoria kannustavat kokeilunhalu ja kavereiden esimerkki.
Osa vastanneista on kokeillut kerran pari, osa korkeintaan 20 kertaa. Vain 15 prosenttia pojista ja 5 prosenttia tytöistä on käyttänyt sähkötupakkaa yli 20 kertaa.
Vastanneista kaksi prosenttia kertoo käyttävänsä sähkösavukkeita viikoittain tai useammin.
Viimeisen kuuden vuoden aikana käyttö on lisääntynyt ainoastaan poikien keskuudessa.
Kyselyyn vastasi tänä vuonna 3 520 nuorta.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161741/STM_2019_56_Nuorten_terveystapatutkimus_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

STT

Kuvat: