Tuulivoimaloiden melumittauksia vaaditaan Märynummella – asiasta kiistelty jo neljä vuotta

11
Tuulivoiman osuus Suomen energiantuotannosta nousee yli 20 prosenttiin vuonna 2024. Kuva: SSS-arkisto/Kirsi-Maarit Venetpalo

Märynummen tuulivoimalat aiheuttavat paikallisille asukkaille meluhaittaa ja ajoittaista unettomuutta.

Näin väittää Märyssä jo yli 35 vuotta asunut Keijo Kuisma.

– Toisinaan kykenen nukkumaan hyvin, mutta silloin tällöin tuulivoimaloiden melu ja pauke yltyy sellaiseksi, ettei unensaannista tule mitään.

– Säätiedotuksia seuraan pelonsekaisin tunnelmin. Lämpötila, kosteus ja tuulensuunta sekä -voimakkuus vaikuttavat voimaloista lähtevään meluun, Kuisma kertoo.

TuuliWatti Oy:n ja Restuuli Oy:n hallinnoimat tuulivoimalat ovat pyörineet Märynummella vuoden 2014 lokakuusta lähtien. Valmistuttuaan voimalat olivat Suomen tehokkaimmat: ne toimivat kukin viiden megawatin teholla.

Tuulivoimaloiden meluhaitasta käydään tiukkaa kädenvääntöä, mutta jo rakentamisen aikana Kuisma kertoo kokeneensa vääryyttä.

– Kun rekkoja ja nostureita alkoi rakennuspaikoille virrata, päätin ottaa asiasta selvää. Minulle kerrottiin, että rakennustöiden meluhaitat eivät kantaisi kolmeasataa metriä kauemmas. Vaikka minun tonttini sijaitsee yli kilometrin päässä voimaloista, kyllä töiden aikana ikkunat helisivät.

Keijo Kuisma on asunut Märyssä jo lähemmäs 40 vuotta. Tuulivoimaa hän ei vastusta, mutta kysyy miksi voimalat pitää rakentaa ”ihmisten nurkkiin.” Kuva: SSS/Minna Määttänen.

Salon kaupunki myönsi tuulivoimaloille rakennusluvat Numerola Oy:n laatimaan melumallinnukseen perustuen. Mallinnuksen mukaan melualue kattaa reilun 600 metrin säteen voimaloista.

Märynummelaiset eivät tätä palaa purematta nielleet. Joukko märyläisiä palkkasi tuulivoimalamelua paljon tutkineen Denis Siposen teettämään toisen mallinnuksen. Lopputulos olikin hyvin erilainen kuin Numerolan vastaavassa: Siposen tutkimuksen mukaan melualue ulottuu jopa kahden kilometrin päähän tuulivoimaloista.

– Alkuperäistä melumallinnusta tehdessä on käytetty vääriä takuuarvoja, mikä taasen vaikuttaa melualueen kokoon, Kuisma esittää.

Kuisma toimii melun häiritsemien märynummelaisten puolestapuhujana. Paikallisten vaatimukset ovat vesiselvät.

– Märyn voimaloiden pyörittämiseen on haettava ympäristölupa ja melun todellinen taso on mitattava. Koemme, että oikeuksiamme poljetaan, Kuisma lausuu.

Ympäristölupaa on haettava toimintaan, josta saattaa koitua ympäristön pilaantumista. Tuulivoimalatoimijoiden ei kuitenkaan tarvitse automaattisesti lupaa hakea.

”Kun tulee valitus, sitä seuraa vastine ja sitä vastineen vastine. Aikamoista väsytystaistelua tämä on.”

Keijo Kuisma kertoo, että voimaloiden aiheuttamasta meluhaitasta valitettiin jo vuonna 2015. Saman vuoden lokakuussa melumittauksia oltiinkin jo kaavailemassa, mutta asiassa tapahtui yllättävä käänne.

Eräs asuintontti sijaitsee vain noin 650:n metrin päässä yhdestä Märyn tuulivoimalasta. Talon asukas väitti vielä syyskuussa, että voimalasta kantautuu runsaasti häiritsevää melua. Myös voimalan pyörimisestä aiheutuva välke oli voimakasta.

Asiaa oli määrä puida Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan lokakuisessa kokouksessa. Kävi kuitenkin niin, että edellä mainittu tontin omistaja veti valituksensa pois kokousaamuna.

Kuisman mukaan pariin vuoteen ei sitten tapahtunutkaan minkäänlaista kehitystä.

– Muutama muukin märynummelainen vaati melumittauksia tuolloin 2015, mutta asian käsittely lopetettiin kokonaan, kun yksi valitus vedettiin pois. Valitimme hallinto-oikeuteen, joka palautti asian lautakunnan käsiteltäväksi. Vihdoin vuonna 2017 Salon kaupunki päätti, että melumittauksia on tehtävä.

Mitään ei ole kaikesta huolimatta vieläkään tapahtunut. Riita pyörii tälläkin hetkellä suomalaisen byrokratian rattaissa.

– Kun tulee valitus, sitä seuraa vastine ja sitä vastineen vastine. Aikamoista väsytystaistelua tämä on, Kuisma huokaa.

”Tuulivoimaa puolustetaan, sillä se on nyt muodissa. Mutta ihmisten oikeuksia ei saa viedä.”

Märynummelle kaavailtiin neljättäkin tuulivoimalaa, mutta projekti ei lopulta saanut tuulta alleen.

Salon kaupunki myönsi vuonna 2016 voimalalle rakennusluvan, mutta Turun hallinto-oikeus kumosi päätöksen. Oikeuden mukaan voimala muodostaa yhdessä aiemmin rakennettujen suurten tuulivoimaloiden kanssa kokonaisuuden, joka aiheuttaa tavanomaista rakentamista selvästi laajemmalle alueelle melu- ynnä muita vaikutuksia.

Märynummellakaan kaikki eivät ole tuulivoimaloista yhtä mieltä. Työterveyslaitos julkaisi vuonna 2016 tutkimuksen, jonka mukaan noin kaksi kolmasosaa märynummelaisista suhtautuu tuulivoimaan positiivisesti. Vain vajaat kymmenen prosenttia piti voimaloista kantautuvaa äänihaittaa häiritsevänä.

Keijo Kuisma tiedostaa tilanteen ja korostaa itsekin olevansa tuulivoiman kannattaja.

– Mutta miksi voimaloita pitää rakentaa ihmisten nurkkiin?, hän kysyy.

– Kun tuulivoimaloista kuultiin ensimmäistä kertaa, monet iloitsivat. Puhuttiin maamerkeistä ja juhlittiin sitä, että saadaan Märyyn jotain suurta ja hienoa. Totuus on kuitenkin iskenyt monella päin kasvoja, tosin kaikki eivät melua kuule, jos eivät sitä halua kuulla.

Kuisma kokee, että tuulivoima-asiassa taistellaan politiikkaakin vastaan.

– Tuulivoimaa puolustetaan, sillä se on nyt muodissa. Mutta ihmisten oikeuksia ei saa viedä, hän korostaa.

Melun häiritsemät märynummelaiset aikovat taistella asiansa puolesta kynsin ja hampain. Kuisman mukaan heitä on ainakin kymmenittäin.

– Odotamme aina kunkin tuomioistuimen päätöstä ennen kuin asiaa viedään seuraavalle taholle. Päällekkäin ei ole järkevää valittaa, mutta yhtäkään kiveä emme jätä kääntämättä.

Märyssä toimii kolme tuulivoimalaa. Neljättäkin kaavailtiin ja rakennuslupakin myönnettiin, mutta hallinto-oikeus epäsi luvan. Kuva: SSS/Marko Mattila.

Kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja: ”Valtavan laaja tapaus”

Märynummen tuulivoimavyyhteen liittyen on vireillä kaksi oikeustapausta.

Tuulivoimalatoimijat Tuuliwatti Oy ja Restuuli Oy hakevat Korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen.

Hallinto-oikeus katsoi, että Salon rakennus- ja ympäristölautakunta toimi oikein määrätessään tuulivoimalayhtiöt teettämään melumittauksia Märynummella. Hallinto-oikeus antoi päätöksensä huhtikuussa, ja korkein hallinto-oikeus päättää valitusluvan myöntämisestä syksyllä.

Turun hallinto-oikeudessakin puidaan valitusluvan myöntämistä. Salon kaupunki on pakottanut tuulivoimalayhtiöt tekemään myös sisämelumittauksia Märynummen kiinteistöissä, mutta voimalatoimijat eivät päätökseen taipuneet.

Salon kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Janne Ranki toteaa, että kyseessä on ”valtavan laaja tapaus.”

– Tuulivoimaloille myönnettiin rakennuslupa, koska melu- ja välkemallinnusten perusteella Märynummen asukkaille ei pitäisi haittavaikutuksia koitua. Nyt kantamme on se, että niin ulko- kuin sisämelumittauksiakin on tehtävä.

Valtioneuvosto on asettanut päivä- ja yökohtaiset maksimirajat tuulivoimaloista kantautuvalle melulle. Iltakymmenestä aamuseitsemään asuinkiinteistöihin ei saa kantautua yli 40 desibelin ääntä tuulivoimaloista. Päiväsaikaan kyseinen raja on 45 dB.

– On syytä epäillä, että nuo arvot ylittyvät, Ranki linjaa.

Salon kaupunki luottaa Numerolan teettämään melumallinnukseen, jossa väitetään melualueen ulottuvan reilun 600 metrin etäisyydelle. Vyyhdin kauaskantoisia vaikutuksia Ranki ei vielä visioi.

– Me vaadimme mittauksia ja konkreettisia mittaustuloksia. Ensin odotamme kuitenkin tuomioistuinten päätöksiä.

11 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Valitus etukäteen
3 vuotta sitten

Taisi käydä niin, että tuulivoimaloiden omistaja maksoi valittajan hiljaiseksi, kun valitus vedettiin päivää ennen pois.

Miksi märyläiset eivät olleet sankoin joukoin kuuntelemassa tiedotustilaisuuksia, joita järjestettiin useita? Osallistujia oli todella vähän. Valitukset olisi voinut tehdä etukäteen, eikä sen jälkeen, kun myllyt oli rakennettu.

Nyt märyläiset ovat niin innoissaan uudesta asuinalueesta sairaalan asuntoloiden takana. Mahtavatko tontit mennä kaupaksi, kun on tuulimyllyt, Vaskiontie ja moottoritie lähellä? Vaskiontiellä ainakin yöaikaan rekat vaihtavat mäessä pienemmälle, melu on välillä aika kova.

Sääli vaan, hieno metsäalue pilataan taloilla.

Urpo
3 vuotta sitten

Tuohon aikaan Salon seudulla ei ollut kokemusta suurista tuulimyllyistä, ja kun haittojen luvattiin olevan olemattomat, ei ollut mistä valittaa. Viranomaisetkin seisoivat selvitysten takana.

Jälkiviisaudelle ei siis ole nyt tarvetta, ainoastaan lupaehtojen noudattamiselle.

Jotenkin on omituista, ettei toimintaa voida valvoa kuten autoilijoiden ylinopeuksia. Sen sijaan pyöritetään massiivista byrokratiaa eli sama raha menee aivan joutavaan tarkoitukseen.

Valitus etukäteen
3 vuotta sitten
Reply to  Urpo

No, kyllä tuo nyt olis pitänyt järjellä tajuta että tuon koko luokan tuulimylly pitää meteliä. Ja missä oli märyläiset kun mallinnuksia esiteltiin kyläyhdistyksen tilaisuudessa? Silloin ei asia kauheasti kyläläisiä kiinnostanut. Mutta kun Märyyn suunniteltiin pakolaiskeskusta, oli paloaseman tila täynnä.

Keijo K.
3 vuotta sitten

Miten se noista infotilaisuuksista tiedottaminen taas menikään?

Sama tilanne kaikissa tuulivoimahankkeissa
3 vuotta sitten

Näissä tuulivoimaloiden sijoituspäätöksissä on sellainen valuvika, että kaikki luvan perusteena olevat selvitykset laatii luvanhakija, ei lupaviranomainen, ja viranomainenhan uskoo luvan hakijaa. On täysin selvää, että luvanhakija laatii sellaiset melumallinnukset, joiden mukaan luvan myöntäminen on mahdollista. Jos laatisi totuudenmukaiset mallinnukset, lupa jäisi saamatta. Tuuliyhtiöt luottavat siihen, että mitään ei voida enää siinä vaiheessa, kun tuulivoimalat on jo rakennettu, vaikka melu ylittäisi mallinnuksessa osoitetun tason. Märynummi on loistava esimerkki tästä. Kun lupia haettiin, toiminnanharjoittaja varmaan vakuutti melun vastaavan jääkaapin hyrinää. Kun todellisuus on nyt osoittautunut aivan toiseksi, viranomaiset ovat sormi suussa. Eihän myllyjä voida purettavaksikaan määrätä, ja jos toimintaa rajoitetaan esim. ympäristöluvalla,… Lue lisää »

Keijo K.
3 vuotta sitten

Vaikuttaa omituiselta, että lupa on voitu myöntää pitkään toiminnan alkamisen jälkeen tehtyyn mallinnukseen perustuen.

Ihmettelen
3 vuotta sitten
Reply to  Keijo K.

Jotenkin tuntuu että tekikö kaupunki ollenkaan mitään päätöstä? Jos teki, niin salassa on pidetty, ei löytynyt päätöksiä mistään. Jotenkin tuntuu että koko päätös meni jotenkin pöydän alta…

Tuulivoimalan numero #1 haastattelu
3 vuotta sitten

Kuka olet? Olen yksi Salon Märynummen tuulivoimaloista, lähimpänä Märynummen asutuskeskusta, olen numero #1. Kuinka synnyit ja mitä teet työksesi? Itse asiassa minua ei pitäisi olla olemassakaan (eikä kahta kaveriani), jos Märynummen asukkaat olisivat vain keksineet valittaa minusta. Nimittäin: * Suunnittelutarveratkaisulla ei voida rakentaa näin suurta teollisuusaluetta, jossa on useita tuulivoimaloita (KHO-päätös Sauvon Timari). Onneksi Märynummen asukkaat eivät sitä tienneet: heille kerrottiin, ettei minusta eikä kavereistani mitään haittaa ole, ja he uskoivat sen – hyvä näin minulle. * Rakennusluvassa on edelleen präntätty vain 3 miljoonan watin teho, vaikka olenkin 5 miljoonan watin teholla yksi Euroopan suurimmista maalle rakennetuista voimaloista. Onneksi minun… Lue lisää »

Keijo K.
3 vuotta sitten

Vaikuttaa omituiselta, että tämä keskustelu ei tunnu kiinnostavan millään tavalla tuulivoimatoimijoita.

Onko käsitettävä niin, että vaiteliaisuus on myöntymistä?

Tuuliviiri
3 vuotta sitten

Sillähän nuo alueen asukkaiden puheet ja valitukset loppuisivat, kun tuulivoimayhtiöt tekisivät asianmukaiset melumittaukset, jotka osoittaisivat toiminnan ja melun olevan sääntöjen mukaista. Onko tässä joku ongelma? Eivät kai yhtiöt tuloksia pelkää, kun kaiken pitäisi olla kunnossa. Vai miten se nyt oli?

Allan
3 vuotta sitten
Reply to  Tuuliviiri

Niin ja mittauksen kustannukset voi vähentää verotuksessa.
Joten sekään ei pitäisi olla ongelma.