Työllisyyden kasvu pysähtyi

0
Työttömyys on edelleen vähentynyt Salossa.

Tuoreet työllisyystilastot kertovat talouden suhdanteiden muutoksesta. Siinä missä työllisyysaste nousi vielä viime vuonna selvästi, junnaa työllisyyden kasvu tänä vuonna paikallaan. Tilanne ei lupaa hyvää Antti Rinteen (sd.) hallituksen työllisyystavoitteelle.
Työttömyys on edelleen vähentynyt. Sama suunta näkyy koko maassa, Varsinais-Suomessa ja Salon talousalueella.

Uusien tilastojen mukaan kausi- ja suhdannevaihteluista puhdistettu työllisyysaste oli heinäkuun lopussa 72,4 prosenttia. Työllisyysaste tarkoittaa, kuinka suuri osa 15–64-vuotiaista on työllisiä suhteessa koko ikäluokkaan.
Rinteen hallituksen tavoite on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin hallituskauden aikana. Jos tavoitteeseen ei päästä, hallitusohjelmassa sovituista menolisäyksistä joudutaan tinkimään.
Tavoitteen saavuttaminen näyttää uusien tilastojen valossa entistä vaikeammalta. Työllisyyskehitys on junnannut koko vuoden paikallaan, ja heinäkuussa työllisyysaste jopa laski edeltävän kuukauden tilanteesta. Kesäkuun lukemaksi arvioitiin 72,5 prosenttia.
Erot ovat pieniä, mutta tärkeää on kehityksen suunta. Sen kääntämiseen tarvitaan kohdistettuja toimenpiteitä, talouskasvu ei enää työllisyysastetta nosta.

Kokonaisuutena työllisyystilastoista on kuitenkin edelleen luettavissa myönteinen viesti. Työttömyys ei ole kääntynyt nousuun, vaan työttömien määrä on pienentynyt verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.
Työttömien osuus työvoimasta on koko maassa 10,2 prosenttia. Varsinais-Suomessa työttömyysaste on 9,9.
Kun työllisten ja työttömien määrä laskee yhtä aikaa, se tarkoittaa, että koko työvoiman määrä on supistunut vuoden takaisesta. Työvoiman supistuminen heikentää talouskasvua ja elinvoimaisuutta.

Salon talousalueella kaikki muut kunnat Saloa lukuun ottamatta pääsivät koko maan ja Varsinais-Suomen työttömyyslukuja parempaan tulokseen.
Salossakin työttömyys laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Salossa työttömyysaste on nyt 11,7, kun se vuotta aikaisemmin oli 12,7 prosenttia.