Vähäjoen vesinäytteistä on saatu jo tuloksia – lisänäytteiden tarvetta pohditaan ensi viikolla

0
Vähäjokeen valui runsaasti jätevettä keskiviikkona. Jokea on putsattu paineimuauton voimalla, ja sateillakin uskotaan olevan positiivisia vaikutuksia. Kuva: SSS/Minna Määttänen.

Vähäjokeen valui runsaasti jätevettä keskiviikkona, kun Salon jätevesilinjassa tapahtui viemäritukos. Varsinais-Suomen ely-keskuksen ylitarkastaja Timo Stranius kertoo, että joen ensimmäiset vesinäytetulokset saatiin jo perjantaina.

– Saimme näytteet ottaneelta ja analysoivalta taholta tiedon, että päästökohdan ylä- ja alapuolella Vähäjoessa on selvä happivaje. Seuraavassa näytepisteessä, ennen Vähäjoen purkua Uskelanjokeen, happitilanne on jo normaali. Uskelanjoen näytepaikoissakin happitilanne on hyvä.

Vesinäytteet tutkii Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Happivaje on yleinen ongelma vesistöissä. Sitä aiheuttaa muun muassa ihmisten kuormittava toiminta ja ilmaston lämpeneminen. Pitkään jatkuvana ilmiönä happivaje johtaa esimerkiksi kalakantojen vähenemiseen, eliöstön yksipuolistumiseen ja vesistöjen rehevöitymiseen. Vähäjoen tapauksessa hapenpuutteen on aiheuttanut vuotanut jätevesi.

– Happipitoisuuden perusteella oli odotettavissa, että päästöpisteen alapuolella on happivajausta. Hyvä merkki on kuitenkin se, että Vähäjoessa ennen Uskelanjokea happitilanne on normaali, Stranius kommentoi.

Hän kertoo, että seuraavia näytetuloksia saadaan maanantaina, ja lisänäytteiden tarvetta tarkastellaan alkuviikolla.

– Vähäjoen pitäisi nyt puhdistua jätevesistä, kun päästö on loppunut ja sateet huuhtelevat jokea. Päästön vaikutuksia on saatu pienennettyä imuautolla. Jos joki pysyy kuivempana, voi vaikutus näkyä pidempään, Stranius toteaa.