Vähäjokeen valui jätevettä vesilinjan tukoksen takia – vuodon määrää ja laajuutta tutkitaan

1
Vähäjokea tyhjennettiin torstaina paineimuauton voimalla. Työn touhussa ovat Janne Siikarla (vasemmalla) ja Olli Kaivonen. Kuva: SSS/Minna Määttänen.

Salon Vähäjokeen on valunut jätevettä. Tilanne huomattiin keskiviikkona, kun joesta alkoi aiheutua runsaasti hajuhaittaa.

– Saimme asiasta ilmoituksen asiakkaaltamme, minkä jälkeen erikoisammattimies lähti kartoittamaan hajunlähdettä. Myöhemmin näin valokuvan, jossa Vähäjoen pinnalla näytti olevan ”sitä itseään”, eikä sen jälkeen epäselvyyttä enää ollut, Salon Veden viemärilaitospäällikkö Markku Kuusinen kertoo.

Asiaa selvittäessä kävi ilmi, että vuodon on aiheuttanut jätevesilinjassa viemäritukos. Tukoksen takia Tahkonkadulla sijaitseva jätevesilinja on alkanut padottaa, minkä vuoksi ylivuotokaivo on päästänyt jätevettä jokeen.

– Olemme keskustelleet ympäristöviranomaisten kanssa ja toimenpiteistä on sovittu. Vesinäytteet kertovat, kuinka paljon jätevettä on vuotanut ja kuinka laajalle alueelle, Kuusinen toteaa.

Hän ei vielä tiedä, mistä viemäritukos on johtunut.

– Itsestään se ei tukkoon mene, eli jokin sen on tukkinut.

Jokea puhdistettiin torstaina paineimuauton voimin.

– Näky ei ollut hyvä, mutta hajuhaitat ovat pääosin poistuneet, Kuusinen sanoo.

Salon kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Jaana Röytiö vakuuttaa, että salolaisten ei ole syytä murehtia jätevesivuodon takia.

– Joesta poistetaan imuautolla jätevettä ja vesinäytteitä otetaan joen tilan selvittämiseksi, hän tietää.

Janne Siikarlalla (vasemmalla) ja Olli Kaivosella oli torstaina kiireinen päivä Vähäjoen ruovikossa. Kuva: SSS/Minna Määttänen.

Varsinais-Suomen ely-keskus toimii Vähäjoen jätevesitapauksessa valvovana viranomaisena. Elyn ylitarkastaja Timo Stranius kertoo, että näytteenotot järjestettiin eilen torstaina.

– Näytteitä otettiin Vähäjoesta, päästöpisteen ylä- ja alapuolelta, sekä sen laskujoesta eli Uskelanjoesta. Näytteet lähetettiin tutkittavaksi kiireellisinä, jotta ensimmäisiä tuloksia saataisiin mahdollisimman pian. Tulosten perusteella arvioidaan lisänäytteiden tarvetta.

Ely-keskus valvoo Salon Veden puhdistamoa ja ympäristölupaa. Stranius toteaa, että tapahtuneen takia Salon Vedelle aiotaan laatia selvityspyyntö.

– Selvityksen tulee sisältää vähintäänkin asiantuntijalausunto ympäristövaikutuksista sekä arvio vuotaneen jäteveden määrästä ja vuotoajanjaksosta. Tämänkaltaisia tapauksia varten jätevesilaitoksilla on varautumissuunnitelmat, ja sekin on syystä tai toisesta pettänyt. Haluamme kattavan kuvauksen siitä, mitä tapahtui ja miten vastaava vältetään jatkossa.

Stranius antaa Salon Veden toiminnalle myös kiitosta.

– Vuotoa on heti lähdetty rajoittamaan, kun se on tullut ilmi. Tukos on avattu ja imuauto on tilattu paikalle. Ympäristönsuojelu- ja myös terveydensuojeluviranomaisiin on otettu yhteyttä mahdollisten toimenpiteiden kartoittamiseksi.

Stranius toteaa, että jätevesivuodot eivät ole harvinaisia.

– Niitä sattuu toisinaan syystä tai toisesta. Koska tämän Salon tapauksen todellista kokoluokkaa ei vielä tiedä, on sitä vaikeaa suhteuttaa muihin vuotoihin.

Hajuaisti tallella

Kannattaisi myös tutkia muista hajut sairaalan mäen takana johtuu, siellä on yksi jätekaivo mistä on valunut rinteeseen haisevaa sitä itteensä.
Juna radan puoleinen rinne!! Pyörätie vieressä!