Budjettiriihessä paljon pelissä

0
Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) on valmistellut ensi vuoden budjettia. Hallitus kokoontuu budjettiriiheen hiomaan yhteisiä linjoja.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus kokoontuu ensimmäiseen budjettiriiheen. Valtion ensi vuoden talousarvion tekemistä sävyttävät synkkenevät talousnäkymät.
Talouden kiristyminen uhkaa myös hallituksen lupaamien uudistusten toteuttamista. Houkutus nopeisiin menolisäyksiin voikin nousta suureksi, sillä hiipuva talouskasvu vaarantaa erityisesti vaalikauden loppuun jääviä uudistuksia.

Rinteen hallituksen ohjelma nojaa vahvasti työllisyysasteen nostamiseen. Kunnianhimoisena tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin vaalikauden aikana. Se on helpommin sanottu kuin tehty, sillä työllisyysasteen nousu on tänä vuonna jo pysähtynyt.
Talouskasvu hidastuu ennusteiden mukaan tulevina vuosina, ja työllisyystavoitteen saavuttaminen vaatii erityistoimia. Niitä hallituksessa on viritelty muun muassa työryhmissä.

Ensi vuoden syksyyn mennessä pitäisi olla 30 000 uutta työllistä, jotta hallitusohjelman menolisäykset voidaan toteuttaa. Tässä budjettiriihessä työllisyyttä todennäköisesti kohennetaan pehmeillä keinoilla kuten palkkatukea kasvattamalla.
Houkutus uusiin menolisäyksiin on suuri. Jos työllisyystavoite karkaa käsistä, jää osa uudistuksista toteuttamatta. Silloin leikkauslistalle joutuvat helpommin tuleville vuosille varatut hankkeet kuin jo tehdyt lisäykset.
Ensimmäinen budjetti on uudelle hallitukselle aina näytön paikka. Jokainen puolue haluaa ajaa läpi omia kärkihankkeitaan.

Budjettiriihessä on syytä pitää mielessä menolisäysten ohella myös julkisen talouden tasapaino. Esimerkiksi palkkatukea lisäämällä uusia työpaikkoja saadaan nopeasti, mutta verovaroista maksettava tuki ei välttämättä vahvista julkista taloutta.
Osa hallituspuolueista saattaa ajatella, että nyt voidaan lisätä menoja surutta ja jättää kipeät työllisyystoimet ensi vuoteen.
Menolisäyksiä ei saisi kuitenkaan tehdä sellaisella innolla, mikä lisää ongelmia seuraavien vuosien talousarvioiden kokoamiseen.