Halikon vanhustenkotiyhdistys valitti Salon palvelusetelin säännöistä

0
Halikon vanhustenkotiyhdistystä ei ole hyväksytty tavallisen palveluasumisen palvelusetelituottajaksi, koska sen vuokrat Tammilehdon palvelukeskuksen asunnoissa ovat liian korkeat.

Halikon vanhustenkotiyhdistys on valittanut hallinto-oikeuteen Salon kaupungin palvelusetelin säännöistä. Yhdistystä ei hyväksytä tavallisen palveluasumisen palvelusetelituottajaksi, koska sen vuokrat Tammilehdon palvelukeskuksen asunnoissa ovat liian korkeat.

– Vuokrasopimus on vuokranantajan ja vuokralaisen välinen. Miten kolmas osapuoli eli kaupunki voi puuttua vuokrasopimukseen? kysyy Halikon vanhustenkotiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jari J Laiho .

– Suomesta ei löydy kovin monta kuntaa, joissa palvelusetelin sääntökirjassa rajoitetaan sopimusoikeutta puuttumalla vuokraan, hän sanoo.

Asumismenoja ei voi maksaa palvelusetelillä, mutta ne vaikuttavat setelin saamiseen.

Salon kaupunki otti tämän vuoden alussa käyttöön tavallisen palveluasumisen palvelusetelin. Jo aikaisemmin palveluseteliä on käytetty tehostetussa palveluasumisessa.

Halikon vanhustenkotiyhdistys ilmoittautui palvelusetelituottajaksi helmikuussa. Vanhuspalvelujen johtaja Salla Lindegren päätti, että yhdistystä ei hyväksytä rekisteriin, koska se ei sitoudu palvelusetelin sääntökirjan ehtoihin.

Yhdistys puolestaan ei hyväksy kaupungin sääntökirjassa määrittelemää asumismenojen kattoa.

Yhdistys pyysi sosiaali- ja terveyslautakuntaa oikaisemaan vanhuspalvelujen johtajan päätöksen. Lautakunta ei sitä tehnyt, ja yhdistys valitti päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Valitusta ei voinut tehdä ennen kuin lautakunta otti kantaa oikaisuvaatimukseen.

Kaupunginhallitus vastasi hallinto-oikeudelle, että sen mielestä Halikon vanhustenkotiyhdistyksen valitus on aiheeton.

Vanhustenkotiyhdistyksen moittimassa sääntökirjassa on asetettu 554 euron katto palveluasumisen asumismenoille. Yhdistyksen mielestä tämä rajoittaa laittomasti asiakkaan mahdollisuuksia ja syrjii palveluntuottajia, jotka tarjoavat lain vähimmäistasoa parempaa asumista.

Kaupungin vastauksessa todetaan, että laki ei estä asettamasta asumismenoille ylärajaa. Kaupungin 554 euron katto on sama, mitä Kela käyttää vanhusten asumistukea laskettaessa.

Palvelusetelillä on myös tuloraja. Salossa seteliä ei saa, jos bruttotulot ylittävät 3 500 euroa kuukaudessa.

Kaupungin mukaan Kelan rajaa käytetään palvelusetelissäkin, koska Salossa vanhusten tulot ovat yleensä niin pienet, että kovemman vuokran jälkeen muuhun elämiseen jäisi liian vähän rahaa.

Vanhustenkotiyhdistyksen mielestä kaupunki taas rajoittaa valinnanvapautta, kun se arvioi etukäteen, että tavanomaista palveluasumista haluava ei selviä yli 554 euron asumismenoista.

Tammilehdon tavallisen palveluasumisen asukkaat siirtyivät alkuvuodesta kaupungin kotipalvelun asiakkaiksi. Halikon vanhustenkotiyhdistyksen toiminnanjohtajan Päivi Koiviston mukaan muutos on sujunut hyvin.

– Luultavasti aika moni Tammilehdon asukkaista olisi kuitenkin valinnut palveluntuottajaksi Halikon vanhustenkotiyhdistyksen tai jonkun muun, mikäli todellinen valinnanvapaus olisi ollut siinä vaiheessa olemassa, hän huomauttaa.

Tammilehdon asunnot ovat täynnä.

Tavallisen palveluasumisen tuottajarekisterissä ovat Salossa Salva ry ja Attendo Oy:n Tupurin hoivakoti.

Halikon vanhustenkotiyhdistyksen ja kaupungin riita ei koske tehostettua palveluasumista.

Jokapäiväistä apua

Tavallisen palveluasumisen asiakas tarvitsee jokapäiväistä apua selviytyäkseen kotona, pääasiassa yhden hoitajan avustamana. Siihen tarkoitetulla palvelusetelillä voi hankkia kaupungin järjestämää palveluasumista, tukiasumista tai kotihoidon palveluja.

Kaupunki päättää tuottajista, joiden palveluja voi ostaa palvelusetelillä.

Salon kaupungin sääntökirjan mukaan palveluseteli kattaa kaikki asiakkaan tarvitsemat hoito- ja huolenpitopalvelut, muun muassa henkilökohtainen hoivan ja avustamisen päivittäisissä toiminnoissa, ravitsemustilan seurannan ja ruokailuissa avustamisen, lääkehoidon sekä pyykkihuollon.