Jatkuva kehittäminen johdattaa kasvuun

Mainos | KUUKAUDEN VAIKUTTAJA: Lean5 Europe Oy

0
Riikka Kaarima (vas.), Katja Vitikainen, Jari Kaarima ja Teemu Elomaa suunnittelevat tulevia Lean-valmentajakoulutuksia Salon-toimistossa. Jatkuvan kehittämisen opeilla riittää kysyntää eri aloilla.

Entä jos lopettaisit juoksemisen ja opettelisit kävelemään lyhyemmän matkan? Yksinkertaistettuna lean- johtamisfilosofia pureutuu nopeatempoisen tehokkuuden harhaan jatkuvan kehittämisen opeilla. Se opettaa tekemään asioita harkitun hitaasti.

– Usein kuvitellaan, että tehokas toiminta vaatii lisää ihmisiä, laitteita ja varastoja. Todellisuudessa yrityksen olemassaolon syyn ja liiketoiminnallisten tavoitteiden pitäisi ohjata toimintaa, herättelee Lean5 Europe Oy:n valmentaja Jari Kaarima.

Erään yrityksen uusi tuote oli kiivaassa nousussa markkinoilla. Myynti kasvoi vauhdilla ja johto suunnitteli toisen tehtaan rakentamista. Ajatuksissa oli tuplata tilat, laitteet ja henkilökunta.

– Investointi-intensiivisyys kuuluu perinteiseen ajattelutapaan. Autoimme johtoa oivaltamaan, että resurssien kohdistaminen oikeisiin paikkoihin vaatii hetken pysähdyksen ja uudenlaisen ajattelutavan omaksumisen.

Tarinan yritys selvisi ilman lisärakentamista ja laitehankintoja. Tuotantotilat pienenivät puoleen entisestä ja tuotannon läpimenoajat nopeutuivat huomattavasti.

– Tehokkainta olisi saada yrityksen henkilökunta miettimään toimintatapojaan. Porukassa kehitettävä työ kasvattaa myös ryhmähenkeä ja on ihan parasta työhyvinvointia edistävää toimintaa, Kaarima muistuttaa.

– Yhdessä sovitut säännöt muuttuvat päivittäisiksi käytännöiksi ja ne mahdollistavat pysyvän muutoksen työympäristössä. Ideaalitilanteessa yrityksessä on yhtä monta potentiaalista toiminnan kehittäjää kuin on työntekijääkin.

Mahdollisuuksien tunnistamisen polulla

Lean-ajattelun voi viedä kaikille sellaisille aloille, joissa tuotetaan asiakkaille erilaisia asioita. Salossa ja Tampereella toimistoaan pitävällä 10-vuotiaalla Lean5 Europella on asiakkaita muutaman hengen yrityksistä suuriin konserneihin, oppilaitoksiin ja kunta-alan toimijoihin.

– Tavoitteenamme on auttaa organisaation johtoa tunnistamaan jatkuvan kehittämisen kulttuurin mahdollisuudet ja hyödyntämään niitä. Perusliiketoiminta alalla kuin alalla tähtää taloudellisen kasvun sekä kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen, valmentaja Teemu Elomaa toteaa.

Hänen mukaansa vain tunnistettu ja todettu hukka, kuten lupahakemusten siirtelyt tai potilaiden turha jonottaminen, voidaan poistaa. Samalla laatu paranee ja kustannukset alenevat.

Lean5 auttaa asiakkaitaan keskittymään olennaiseen ja karsimaan turhat resurssisyöpöt pois.

– Yrityksissä olisi hyvä pysähtyä pohtimaan sitä, mihin työaika todella kuluu, ovatko totutut työvaiheet oikeita ja mitä lisäarvoa asiakas niistä saa. Kaikki se aika, jolloin ei synny arvoa tuottavaa toimintaa, on aikaa ja resursseja vievää hukkaa.

Salon kauppakamariosasto
Annariina Aalto, asiamies
p. 044 778 2133
annariina.aalto@kauppakamari.fi