Kivunhoidosta elämänlaatua

0
Marja-Liisa Laine vetää Salossa Suomen Kipu ry:n vertaistukiryhmää, joka kokoontuu kerran kuussa Salon Sytyn tiloissa.

Yli miljoona suomalaista kärsii kroonistuneesta tai pitkäkestoisesta kivusta. Syyskuussa vietetään kroonisen kivun teemakuukautta, koska ilmojen viiletessä monien kivutkin voimistuvat.
Kroonisista kivuista suurin osa johtuu tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Kolme neljästä yli 30-vuotiaasta suomalaisesta on kokenut vähintään yhden selkäkipujakson elämänsä aikana.
Valtakunnallista kipukuukauden aikana nostetaan esille kivuntutkimuksen tilannetta, kivunhoidon haasteita ja kipupotilaiden asiaa.

Kivut eivät useinkaan näy päälle, mutta ne voivat vaikuttaa niin mielialaan, keskittymiskykyyn, muistiin, ihmissuhteisiin, työ- ja toimintakykyyn kuin taloudelliseen toimentuloonkin. Kipu voi kaventaa elämänpiiriä, kun harrastukset tai työnteko eivät enää onnistu.
Kivunhoidon tavoitteena on kivun lievittämisen lisäksi kohentaa potilaan toimintakykyä ja parantaa tämän elämänlaatua. Yleensä pitkäkestoista kipua ei pystytä kokonaan poistamaan, mutta sitä vähentämällä tuetaan potilaan selviytymistä ja ylläpidetään tämän toimintakykyä.

Käypä hoito -suosituksen mukaan lääkkeetön hoito kuten liikunta, kuntoutus, fysioterapia, psykoterapia ja sopeutumisvalmennus ovat kivunhoidon perusta, mutta usein tarvitaan myös lääkitystä.
Monet kipupotilaat pitävät vertaistukea tärkeänä osana kivunhoitoa. Kokemusten jakamisella ja neuvojen vaihtamisella on suuri merkitys. Olo helpottuu, kun saa keskustella tilanteen varmasti ymmärtävien kanssa.

Kipuproblematiikka on monimuotoista. Kivun kokemukset ovat yksilöllisiä ja henkilökohtaisia, joten etenkin asiaa tuntemattomien voi olla vaikea ymmärtää niitä. Potilaiden kokemusten mukaan heidän tuntemuksiaan pannaan välillä sairaanhoidossakin mielikuvituksen piikkiin.
Kivuntutkimus ja sen myötä kivunhoito ovat kehittyneet, mutta tietoa ja vaikuttavampia hoitokeinoja tarvitaan edelleen. Kipu ja kärsimys eivät jalosta ketään. Tehokkaalla kivunhoidolla voidaan olennaisesti vaikuttaa ihmisen elämänlaatuun.