Lauri Inna on valmis karsimaan Salon palveluverkkoa

21
Kaupunginjohtaja Lauri Inna haluaa karsia Salon palveluverkkoa saadakseen säästöjä. Kuva on Uskelan koulun vanhempaintoimikunnan keskustelutilaisuudesta viime keväältä.

Kaupunginjohtaja Lauri Inna on valmis karsimaan Salon palveluverkkoa talouden tasapainottamiseksi.

Inna esittää ensi maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi virkamiesjohdolle valtuudet valmistella ensi vuotta koskevia rakenteellisia muutoksia.

Virkamiehet ovat laskeneet, että Salon talousarvio jää ensi vuonna 14 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, jos mitään ei tehdä. Se tarkoittaisi yhden kriisikuntakriteerin täyttymistä, sillä kaupungin taseessa olevat ylijäämät syödään tänä vuonna.

Uudet ennusteet povaavat Salolle tänä vuonna jopa 20 miljoonan euron alijäämää. Luvut ovat synkentyneet kuukausi kuukaudelta. Vielä keväällä alijäämäksi arvioitiin viittä miljoonaa euroa.

– Julkisen talouden hyppelyt tänä vuonna ovat poikkeuksellisia. Kyse ei ole siitä, että Salossa on arvioitu asioita väärin, vaan että ulkoiset tekijät muuttuvat ennustamatta ja eri suuntiin miljoonaluokassa, Lauri Inna tuskailee.

Ulkoisilla tekijöillä Inna tarkoittaa esimerkiksi verottajan muutoksia, jotka vievät kunnilta tänä vuonna satojen miljoonien eurojen verotulot.

Rakenteelliset muutokset tarkoittavat palveluverkon karsimista. Käytännössä puhutaan esimerkiksi terveysasemien, koulujen ja päiväkotien sulkemisesta ja siitä syntyvistä henkilöstösäästöistä. Rakenteellinen muutos voi tarkoittaa myös jonkin toiminnon ulkoistamista.

Inna korostaa, ettei 14 miljoonan euron alijäämää ole mahdollista korjata yhden vuoden aikana. Säästöt on tehtävä useamman vuoden aikana, mutta niihin liittyvät päätökset on tehtävä nopeasti.

– Tämä ymmärretään helposti väärin. Kyse ei ole yksittäisestä pikkukoulujen tappo-ohjelmasta, vaan tarkoituksena on käyttää mielikuvitusta enemmän. Suunnitelmissa on myös muita toimia, mutta en halua avata niitä ennen kaupunginhallituksen kokousta.

Tarkoittaako ”muita toimia” esimerkiksi lomautuksia, siihen Inna ei ota suoraan kantaa.

– Budjetissa ei ole otettu huomioon lomautuksia, vaan harkitsemme muita toimia. Mitä, siihen en voi ottaa vielä kantaa.

Inna sanoo rakentavansa kaupungin ensi vuoden budjettia Silta-ajatuksella. Hän haluaa Salolle sillan, joka taatusti kestää vuoden 2020 yli.

– Sen jälkeen toivottavasti nähdään, miten kuntatalous yleisesti kehittyy ja miten elinkeinoelämän piristyminen alkaa vaikuttaa, hän perustelee.

Talousjohtaja Anna-Kristiina Korhosen mukaan virkamiesjohdon ajatuksena on saada Saloon kerralla vaikuttava ratkaisu, vaikka se aiheuttaisi porua.

– Sen jälkeen voitaisiin antaa työrauha kaikille, niin kuntalaisille kuin henkilöstölle, ettei tarvitsisi murehtia koko ajan kaupungin taloutta.

Eväitä rakenteellisiin muutoksiin ovat valmistelleet virkamiesjohdon lisäksi kaupungin taloustyöryhmä ja oppimisympäristöselvitystä tekevä työryhmä.

Anna-Kristiina Korhosen mukaan kokonaisuuteen kuuluu, että kaupungille laaditaan tiukka mutta mahdollisimman realistinen talousarvio, johon lautakuntien on mahdollista päästä ja joka pitää ilman lisätalousarvioita.

– Ajatus on nimenomaan se, että on täysin turhaa antaa epärealistista raamia, joka ei tule pitämään.

Päksy

Jos taas aloitetaan kouluja karsimaan, niin silloin voidaan heittää hyvästit ihmisille jotka tänne ovat muuttaneet hyvien palveluiden vuoksi. Ei kannata purra kuntataloutta ruokkivaa kättä, sillä me veronmaksajat pidämme tätä kaupunkia pystyssä verorahoillamme.
Onko mahdollisesti hallinnosta vähennettävää, päällekkäisyyttä? Ja laskekaa kokouspalkkioita! Siitä on hyvä aloittaa.

Make

Joitakin palveluita varmasti ulkoistetaan. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Nummentalo keskiviikon lehdessä esitti mielipiteenään, että esimerkiksi puhtaanapidon voisi ulkoistaa ja täten kilpailuttaa. Näitä varmasti tulee tapahtumaan.

Repa

Tuskinpa Salon kaupungin taloutta sillä pelastetaan, että kaupungin matalapalkkaisia työntekijoitä ulkoistetaan yksityisiin yrityksiin. Jotenkin on surkuhupaisaa, kun politiikot jotka ovat vuosikymmeniä hoitaneet kaupungin asioita, kertovat, miten asioita olisi tullut hoitaa.

Make

Puhtaanapitopalveluiden arvioidut kulut 4,6 miljoonaa v.2018 talousarviossa. Ehkä sitä saisi ulkoistamalla pienemmäksi ehkä ei. Mutta aiemmassa kommentissa kirjoitin vain tuon puheenjohtajan kommentin asiaan liittyen.

”Talousarvion suurimmat yksittäiset palvelukokonaisuudet (toimintakulut) ovat:
milj. euroa
Terveyspalvelut 119,0
Perusopetus 48,3
Vanhuspalvelut 42,1
Sosiaalityön palvelut 35,5
Varhaiskasvatus 32,3
Ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut 14,3
Tilapalvelut 11,8
Toinen aste 6,5
Maaseututoimi 3,7
Edellä luetellut muodostavat yli 82,4 % kokonaistoimintamenoista. Eri palvelukokonaisuuksien palvelut ja tuotteet on eritelty talousarvion toimintatietokorteissa.”

matti

Läntesen terveyskeskuksen käyttöaika viikon tunneista on n. 17 %. Mikä on yksittäisten vastaanottajien tehokas aika (potilasvastaaotto) siitä varmaan löytyy kunnalta jotkut tilastot. Normaalissa yhteisössä mitataan ja seurataan tehokkuutta. Varmaan Salossakin??
17 % on laskettu terveyskeskuksen aukiolon mukaan.

Jerppu

Samaa mieltä kuin Repa. Ulkoistaminen nostaa kustannuksia tai huonontaa palvelutasoa ja laatua, yleensä sekä että. Ulkopuolisella toimijalla on omat omistajansa, joille pitää tuottaa liikevoittoa, sekä oma johto-organisaationsa, toimitilansa, ajoneuvonsa jne. jotka kaikki ovat pelkkiä lisäkulueriä. Ulkoistamalla ei voi säästää kustannuksia laadun heikkenemättä, se on päivänselvä asia. Myöskään Salon ei pitäisi missään nimessä alkaa nyt karsimaan palveluitaan. Heikentämällä palvelutasoa saadaan aikaan vain se, että muuttoliike pois Salosta voimistuu entisestään ja voimme olla varmoja, että ensimmäisenä eivät lähde sosiaalituilla elävät, työttömät tai pienituloiset ihmiset, vaan lähtijät ovat parhaita veromaksajia. Salon pitäisi toimia täsmälleen päin vastoin: kehittää ja laajentaa palveluverkkoaan ja osoittaa muualla… Lue lisää »

Allan

Lomitus on hallinto-osaston alaisuudessa ja näkyy henkilöstö luvuissa. Varmaankin siksi, että vertailu muihin kaupunkeihin vaikeutuu.

Tarkkailija A

Turku painii vielä suuremman budjettivajeen kanssa, mutta sieltä juuri kommentoitiin, että koulutuksesta ja terveydenhuollosta on vaikea säästää. Parin pikkukoulun ja päiväkodin lakkautus ei Salon budjettia pelasta, vaan pahimmillaan se ajaa veronmaksajat muuttamaan muualle. Jos suurin syy budjettivajeeseen ovat ongelmat valtionosuuksien maksatuksessa, investointien lykkääminen ja virkamiesten lomautus lienevät järkevämpiä toimia kuin palvelujen pysyvä alasajo.

veronmaksaja

Eiköhän siellä virkamiesportaassakin olisi karsittavaa. Vähensikö suuri kuntaliitos Salosta virkamieskuntaa? Uudisrakentaminen on melkein pysähtynyt, mutta onko rakennusvalvonnassa tapahtunut sopeuttamisia. Ovatko miljoonapanostukset kuntien yhtiöihin tuottavia. Liikut ykköstietä molempiin suuntiin, niin vastaan tulee positiivista pöhinää, joka Salosta puuttuu. Paikkakunnalle muuttava taatusti valikoi uuden asuinpaikkansa jollain muulla perusteella kuin jätteenpolttolaitoksella, jonka liikenne tulee tukkimaan nykyiset liikennepullonkaulat. Tulevaisuuden kaukolämpökuluistakaan ei ole varmuutta. Miljardeja maksavaa junayhteyttä ei tarvita poistumiseen Salosta.

Immo

Johtaja-ja päällikkötason palkat voisi harmonisoida muiden kuntien palkkoihin. Sama pätee erityisosaajiin, saavat ekstraa muusta kuin osaamisesta. Kaikki palkat syyniin ja kaverikorotukset ja Salo-lisät pois, kuka niitä nauttii. Säästöä syntyy heti roimasti. Johtajia varmaan taas lisätään ja päälliköitäkin kun muualta karsitaan? Joko päättäjät herää? Juoruämmät ja -äijät ym tyhjäntoimittajat pois työpaikoilta. Kulunvalvonnat myös kuriin, omat asiat hoidettava muutoin kuin työajalla. Töissä tehtävä töitä?

Satu

Ei kai osasyy talousvajeeseen ole osahenkilöstön palkankorotukset keväällä? Uusia työntekijöitä kuulemma palkataan paremmilla palkoilla kuin vuosikymmemet töitä tehneet eikä silti osaamista vaadita uusilta.

Kauko

Salon edellisen talouskriisin aikana yksi perussuomalainen valtuutettu oli voimakkaasti palkkojen alentamisen kannalla. Ko. valtuutettu on vieläkin valtuustossa, puolueen agendahan on työläisten ja vähävaraisten puolustaminen, käytännössä puolue ei ole ikinä toiminut matalapalkka-aloilla työskentelevien puolesta, päinvastoin. PS- puolue taistelee kaikin keinoin ammattiliittoja vastaan, eli käytännössä työntekijöiden edunvalvontaa vastaan.

Timppa

Eivät tämän kokoluokan miinukset ole paikattavissa palkkoja tai kokouspalkkioita pienentämällä, ovat kuitenkin marginaalisia summia. Henkilöstön lomautus ja avoimeksi jätettävät virat tuovat jotakin säästöä. Terveyden ja sosiaalipuolen menot ovat merkittävät, joten sieltä jotakin pitäisi rypistää ja tietysti hankintoja ja rakentamisia tulevaisuuteen siirtämällä. Edellä mainitut vaikuttavat myös asukkaiden pysyvyyteen siinä kuin päivikotien ja koulujen määräkin. Näinkö pitää taas veroprosenttia nostaa?

Änkyrä

Sote-puoli on täällä ”valtio valtiossa”. Se käyttää reilusti yli puolet kaikista rahoista. Erityisesti siellä tulee perata organisaatiomalli, johtajavirat, kuljetuksiin ja konsultointeihin menevät kulut jne.

Änkyrä

Valmistautuiko Salon Sote-johto viime vuodet vain kilpailemaan maakunnallisista huippuviroista? Kun maakuntahallintoa suunniteltiin ja Soten kuviteltiin menevän muiden riesaksi, ei varmaan ollut ensimmäisenä mielessä talouskysymykset.

Henri

Ja me kehitysvammaiset kuulumme tälle listalle.

Missä säästöehdotukset?

Ainuttakaan 14 miljoonan säästöehdotusta ei ole tällä palstalla kuulunut. Mitenkään hallintoa karsimalla ei saavuteta koko summaa.

Jerppu

En usko yhtä 14 miljoonan säästökohdetta löytyvänkään, mutta monista pienemmistä summista sen voi saada kasaan. Eikä sitä nyt ihan nollaan tarvitsekaan puristaa.

Matti

Yläpäästä on karsittava. Toisen kaupuunginjohtajan virka heti lopettava. Jaostoja lopetettava sekä jaettava muille jaostoille. Rakennusohjeita höllennettävä ja johtajistoa pois. Kanslistitkin osaavat tehdä rakennustoimen arkistoja.

Paukkula

Heti ollaan olemattoman pienen teknisen puolen ja rakennusvalvonnan kimpussa. Jospa tehtäisiin niin päin, että rakennusvalvonta syynäisi luvattomat laajennukset ja autotallit ilmakuvista ja laittaisi ne verolle.

Jerppu

Niin tai jos otettaisiin järki käteen ja todettaisiin, ettei siitä syynäämisestä, kyttäämisestä ja turhasta byrokratiasta ole kenellekään mitään hyötyä. Se ei ole millään tavalla tuottavaa työtä.

Enkä usko, että ne verot, mitä koirankopeista tai autotalleista voidaan periä, edes kattavat työn kustannuksia.

Sen sijaan Salon mainetta tiukka rakennusvalvonta ja -järjestys kyllä ovat onnistuneet pilaamaan. Paikkaa omalle kodille etsivien keskuudessa Salon rakennusvalvonta on jo legenda. Kaikki tietävät, että missä tahansa muualla on helpompi saada luvat.