Oikoradan vieminen Lukkarinmäen ali kalliotunnelissa tulisi kalliiksi

2
Salon ja Espoon välinen nopea ratalinjaus kulkee Lukkarinmäen ali. Radan rakentaminen tarkoittaisi useiden rakennusten purkamista Lukkarinmäestä ja Salmenrannasta.

Turun ja Helsingin välisen oikoradan rakentaminen Lukkarinmäen alle kokonaan kalliotunnelissa olisi käytännössä mahdotonta tai ainakin erittäin kallista. Näin arvioi Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi .

Mannervesi on selvittänyt asiaa yhdessä Väylä-viraston ja oikoradan suunnittelijoiden kanssa alueen asukkaiden toiveesta.

Lukkarinmäkeläiset ehdottivat kaupungille keväällä, että rata vietäisiin asuinalueen ali niin syvällä maan sisällä, että se olisi mahdollista rakentaa yhdessä kalliotunnelissa ja taloja purkamatta.

Väyläviraston lähtökohtana on, että Lukkarinmäen alitus rakennettaisiin osin betonitunnelina, jolloin rakentaminen tapahtuu ylhäältä päin. Se tarkoittaa, että ratatyömaan tieltä joudutaan purkamaan taloja.

Betonitunneli on tarpeen, koska Lukkarinmäessä on kahden kovan kallion välissä pehmeää maata.

Väylä-viraston yleissuunnitelman mukaisessa linjauksessa rata nousee loivasti Salon asemalta itään päin.

Radan korkeuden Lukkarinmäessä määräävät niin sanotut pakkopisteet, joiden kautta ratalinjaus kulkee. Pakkopisteitä ovat Salonjoen ylittävä silta ja ratapihan ensimmäinen vaihde.

Jos Lukkarinmäki haluttaisiin alittaa kokonaan kalliotunnelissa, radan pitäisi laskea jyrkästi Salonjoen itäpuolella. Väylän mukaan tämä ei ole mahdollista.

Toinen vaihtoehto Lukkarinmäen alitukseksi olisi upottaa rata niin syvälle maahan, että tunneli voitaisiin louhia yhtenäiseen kallioon.

Käytännössä radan pitäisi tällöin kulkea Salonjoen ali. Ratkaisu tarkoittaisi, että Salon asemaa pitäisi siirtää hyvän matkaa Halikkoon päin ja koko ratapiha pitäisi rakentaa uusiksi.

Mika Mannerveden mukaan tämä ratkaisu säästäisi talot Lukkarinmäen päällä. Salmenrannan talot sijaitsevat niin pehmeällä maalla, että tunnelin rakentaminen niiden alle ei ole käytännössä mahdollista.

Paljonko Lukkarinmäen yhtenäinen kalliotunneli maksaisi? Mannerveden mukaan kukaan ei tiedä tarkkaa summaa.

– Väyläviraston arvion mukaan lisäkustannukset ratapihan siirrosta ja muista lisätöistä ovat suuruusluokkaa sata miljoonaa euroa. Väylän kanta on, että jos muutetaan nykyisen suunnittelun lähtökohtina olevia pakkopisteitä, virasto ei maksa suunnittelukustannuksia eikä muutostöitä. Ne jäisivät siis Salon kaupungin maksettaviksi, Mannervesi sanoo.

– Oikoradan hankeryhmässä on todettu, että yleissuunnitteluorganisaation resurssia ei käytetä enää tämän asian miettimiseen, hän lisää.

Julkisuudessa on esitetty myös ajatus, jonka mukaan oikoradan linjausta voitaisiin muuttaa Salon alueella.

Ajatuksena on, että uuden linjauksen suunnitteluun Varsinais-Suomen puolella on hyvin aikaa, koska radan rakentaminen alkaisi joka tapauksessa Uudenmaan puolella Espoon kaupunkiradan ja Espoon–Lohjan osuuden rakentamisella.

Mika Mannervesi tyrmää ajatuksen. Hän muistuttaa, että oikoradan vaihemaakuntakaavan käsittely valituksineen vei aikanaan viisi vuotta. Yleissuunnittelu vie sen jälkeen neljä vuotta ja rakennussuunnittelu 2–3 vuotta.

– Pelkkä tekninen suoritus veisi 12–15 vuotta, minkä päälle tulisi poliittinen epävarmuus uuden linjauksen käsittelystä, hän laskee.

Mannervesi muistuttaa, että nopean ratayhteyden nykyinen linjaus on aikanaan hyväksytty, ja muut linjaukset on perustellusti hylätty. Linjauksen muuttaminen nyt tarkoittaisi samaa kuin koko oikoradan hylkääminen.

– Koko ajatus siitä, että tässä olisi aikaa muuttaa linjausta, on väärä. Espoossa ei lähdetä rakentamaan yhtään uutta rataa, ennen kuin on varmuus ratalinjan olemassaolosta koko välillä. Vaiheittain rakentamisen voi unohtaa, hän toteaa.

Jari Ahola

Avoimeen demokratiaan kuuluu, että jokaisella on oikeus mielipiteeseen ja on hyvä, että syntyy keskustelua. Mutta minkälainen demokratia on sellainen, että jo kerran kunnalliselimissä tehtyä lainvoimaista päätöstä pitäisi muuttaa?

Jos tälle linjalle lähdettäisiin ja ratalinjaus päätettäisiin uudestaan, niin mikä estää, ettei uuttakin linjausta vaadittaisi taas muutettavaksi 10 vuoden kuluttua. Valittamisen kierre jatkuisi loputtomiin. Linjaukseen olisi kannattanut tyytymättömien puuttua silloin, kun se oli päätettävänä.

Itse pidän selvänä, että rata liittää Salon vahvemmin kahteen kasvukeskukseen Turkuun ja Helsinkiin. Rata keskustassa houkuttelee uusia asukkaita myös Saloon ja tuo kasvua sekä verotuloja myös sitä kautta.

Töpseli

Olen täysin samaa mieltä. Käytännössä en kadehdi Mannerveden roolia tässä asiassa olla väärinkäsitysten oikojana.
Ja päätöksenteon prosessiin tosiaan kuuluu, että vaihtoehtojen ja argumentaation jälkeen tehdään valinta. Se ei voi miellyttää kaikkia, mutta näin ne asiat toimivat.