Pitkät taiteilija-apurahat Katariina Lillqvistille ja Noora Schroderukselle

0
Salolainen Noora Schroderus on kuvataiteilija.

Salolainen kuvataiteilija Noora Schroderus on saanut kolmivuotisen taiteilija-apurahan ja Teijolla vaikuttava Katariina Lillqvist viisivuotisen elokuvataiteen apurahan. Taiteen edistämiskeskus Taiken rahoittama työskentely alkaa vuoden 2020 alusta.

Taiken toimikunnat jakoivat taiteilija-apurahoja kaikkiaan 290 taideammattilaiselle. Suurimman ryhmän muodostivat kuvataiteilijat, joille myönnettiin 61 kappaletta apurahaa.

Kemiönsaarelaisille taiteilijoille myönnettiin kaksi lyhyempää apurahaa: Laura Naukkarinen sai musiikin yksivuotisen taiteilija-apurahan ja Roosa Halme näyttämötaiteen puolivuotisen apurahan.

Taiteilija-apurahan suuruus on ensi vuonna 2 000 euroa kuukaudessa, jos valtiovarainministeriön talousarvioehdotus toteutuu. Veroton apuraha on nykyään 1 733 euroa, josta taiteilija maksaa eläke- ja tapaturmavakuutusmaksun. Taiken johtaja Paula Tuovinen sanoo taiteilija-apurahojen tason jääneen jälkeen yleisestä palkkakehityksestä

Apurahojen jakaminen perustuu valtion taiteilija-apurahoista annettuun lakiin. Taiteilijoiden työskentelyä rahoitetaan vuosittain noin 11,5 miljoonalla eurolla.

Taiteilija-apurahalla työskentelee vuosittain yli 600 taiteilijaa, mikä on kolmisen prosenttia maan taiteilijakunnasta. Myönnettyjen apurahakausien pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.

Tänä vuonna jaettiin kaksi taiteilijaprofessoriapurahaa. Valokuvataiteilija Ilkka Halso ja taiteilija Maija Tammi voivat käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä viisivuotisen apurahakauden ajan.

Apurahahakemuksia tuli tänä vuonna runsaat 2 600. Taiken rahoittamista taiteilijoista 57 prosenttia oli naisia. Osuus oli sama kuin apurahan hakijoista.

Taiteenalojen välillä on sukupuolieroja. Miehet hakevat ja saavat suhteellisesti eniten apurahoja musiikissa, sirkustaiteessa ja taidejournalismissa. Tanssitaiteessa, muotoilussa ja monitaiteessa puolestaan yli 75 prosenttia apurahan hakijoista ja saajista on naisia.