Salon työttömyysaste taas alle kymmenen – kaupungissa 300 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten

0
Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa tuli uusia avoimia työpaikkoja tarjolle ennätykselliset 35 000 kappaletta Varsinais-Suomessa. Työvoiman kysyntä oli elokuussa vilkasta useilla aloilla. Erityisasiantuntijoiden kysyntä on kasvanut eli korkeasti koulutettuja osaajia tarvitaan eri aloille. Kuva: Riitta Salmi.

Työttömien määrä alenee edelleen ripeästi Salossa ja myös muualla Varsinais-Suomessa. Salon työttömyysaste jäi elokuussa taas alle 10 prosentin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,9 prosenttia, kertoo Ely-keskuksen julkaisema Työllisyyskatsaus.

Viimeksi alle 10 prosentin rajapyykin päästiin huhti- ja toukokuussa, jolloin työttömyysaste oli 9,6.

Vain Varsinais-Suomen suurimmassa kaupungissa Turussa työttömyysaste oli elokuussa yli 10 prosenttia. Turussa työttömänä oli 11,3 prosenttia työvoimasta. Salossa oli maakunnan toiseksi korkein työttömyysaste ja kolmanneksi korkein oli Kustavissa, 8,0 prosenttia.

Varsinais-Suomen pienin työttömyysaste oli Ruskolla, 3,7 prosenttia. Rusko oli elokuussa maakunnan ainut kunta, jossa työttömyysaste jäi alle 4 prosentin.

Someron työttömyysaste oli elokuussa 6,2.

Katso karttagrafiikasta, miten eri kuntien työttömyysaste on muuttunut puolentoista vuoden aikana.

VARSINAIS-SUOMEN työ- ja elinkeinotoimistossa päästiin taas kesän kohonneiden lukujen jälkeen alle 20 000 työttömän rajapyykin. Elokuun lopussa maakunnassa oli 19 300 työtöntä työnhakijaa. Rajapyykin alle on päästy tänä vuonna myös helmi-, maalis-, huhti- ja toukokuussa. Huhti- ja toukokuussa lukema oli jopa alle 19 000 työtöntä.

Kesän jälkeen elokuussa työttömien alkaa yleensä vähetä, tänä vuonna 3 300 henkilöllä. Viime vuoden elokuusta työttömien määrä väheni 1 600 henkilöllä. Varsinais-Suomen tahti on ripeämpää kuin koko maassa, –4 prosenttia, kertoo Työllisyyskatsaus.

TYÖTTÖMIEN osuus työvoimasta oli elokuun lopussa Varsinais-Suomessa 8,5 prosenttia. Varsinais-Suomessa työttömyysaste on pienempi kuin koko maassa, jossa luku on 8,9 prosenttia.

Varsinais-Suomessa on maan viidenneksi pienin työttömyysaste, Ahvenanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Uusimaa pääsevät edelle. Ahvenanmaan työttömyysaste oli 3,3 ja Uudenmaan 8,3.

Pirkanmaalla ja Satakunnassa työttömyysaste oli kummassakin tasan 9,0.

 

TYÖTTÖMYYS väheni Varsinais-Suomen kaikissa seutukunnissa. Ripeimmin työttömien määrä väheni Turunmaan saaristossa, –13 prosenttia. Loimaan seudulla työttömien määrä aleni 4 prosentilla.

Turun seudulla työttömiä oli yli tuhat vähemmän kuin vuosi sitten, 14 428. Salon seudulla työttömänä oli reilu 300 vähemmän kuin vuotta aiemmin, 2 593.

Työttömyys vähenee kaikissa ikäluokissa, ja se alenee koulutustaustasta riippumatta.

Pitkäaikaistyöttömyyskin vähenee lähes kaikissa alueen kunnissa. Kolmessa vuodessa pitkäaikaistyöttömien määrä on Varsinais-Suomessa vähentynyt 53 prosentilla eli 5 500 henkilöllä.

Syyskuun aikana työttömien määrän ennakoidaan vähenevän edelleen.

TYÖVOIMAN kysyntä vilkastuu edelleen. Viimeisen kolmen kuukauden aikana avautui uusia, avoimia työpaikkoja 13 600 kappaletta eli 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tammi–kesäkuussa tuli uusia avoimia työpaikkoja tarjolle ennätykselliset 35 000 kappaletta Varsinais-Suomessa. Näistä 16 500 oli kestoltaan yli 12 kuukautta ja 3 800 kappaletta oli kestoltaan 6–12 kuukautta.

Salon seudulla avoimia työpaikkoja oli elokuussa 323 kappaletta, kun vuosi sitten paikkoja oli auki 70 vähemmän.

Turun seudulla avoimia työpaikkoja oli Ely-keskuksen tiistaina julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan 3 886. Se oli yli 600 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten.

Myös Turunmaalla ja Loimaan seudulla työpaikkojen määrä on kasvussa, mutta Vakka-Suomessa avoimia työpaikkoja oli vähemmän kuin vuosi sitten. Vakka-Suomen muutos on 88 työpaikkaa vähemmän.

Kaikkiaan Varsinais-Suomessa oli avoinna elokuussa 5 123 työpaikkaa, kun vuosi sitten paikkoja oli 700 vähemmän.

 

Suomen työttömyystilanne

  • Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun lopussa yhteensä 232 600 työtöntä työnhakijaa.
  • Työttömiä työnhakijoita oli 11 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten.
  • Uusia avoimia työpaikkoja oli 8 000 enemmän kuin edellisvuonna.
  • Lähde: TEM:in Työllisyyskatsaus