Sujuvammin työelämään

0
Kartin konepajan toimitusjohtaja Sakari Vuorensola pitää koulutuksen ja yritysten käytännön siteen vahvistamista erinomaisena ajatuksena.

Salon seudulla etsitään tapoja, joilla ammatillinen koulutus voisi nykyistä paremmin vastata seudulla olevien yritysten tarpeisiin.
Salon seudun ammattiopisto kehittää yhdessä Someron kaupungin kanssa uusia malleja, jotta osa koulutuksesta voitaisiin suorittaa aiempaa joustavammin yrityksissä.

Yrityselämän vastuu työntekijöiden koulutuksesta on viime vuosina koko ajan kasvanut. Alojen ja töiden erikoistuttua yritysten on yhä vaikeampi saada suoraan koulusta valmista työntekijää. Tarvittavan erikoisosaamisen opettaminen uusille työntekijöille on jäänyt yritysten vastuulle.
Tähän epäkohtaan etsitään nyt Salon seudulla ratkaisua. Ammattiopisto ja Someron kaupunki hakevat parhaillaan yhteistyöhön mukaan somerolaisia yrityksiä. Tarkoituksena on, että seudulta kotoisin olevalla nuorella olisi mahdollisuus suorittaa ammatillinen koulutus tai sen osia paikallisissa yrityksissä työskennellen.

Yritysten ja ammattikoulutuksen toimiva yhteistyö on niin opiskelijoiden kuin yritysten etu. Opiskelija saa jo opintojen aikana taitoja, jotka auttavat häntä löytämään töitä. Parhaassa tapauksessa häntä odottaa valmis työpaikka tutussa yrityksessä.
Yritys saa puolestaan valmiin työntekijän, sillä sen tarpeet on huomioitu jo koulutuksen aikana.
Ammattiopistoissa annettavien käytännön työtaitojen heikkenemisestä on keskusteltu paljon julkisuudessa. Yrityksissä tapahtuvan koulutuksen lisääminen vastaisi myös tähän huutoon.

Somerolla toimivan Kartin toimitusjohtaj (SSS 22.8.). Konepaja on saanut viime vuosina uusia työntekijöitä lähinnä oppisopimuksen kautta, joten yrityksen tarpeiden huomioiminen jo opintojen aikana olisi tervetullut parannus.
Yrityksissä tapahtuvan ammatillisen koulutuksen lisääminen voi olla myös piristysruiske paikkakunnille, joilta puuttuu oma opinahjo. Esimerkiksi Someron kaupungin puolelta on jo herätelty toiveita, että paikallisessa yrityksessä tapahtuva koulutus hillitsisi nuorten poismuuttoa.