Tunnin junalle saatiin vauhtia

5
Liikenneministeri Sanna Marin (sd.) kertoi nopeiden junien hankeyhtiöiden perustamisesta.

Nopeat junayhteydet eli niin sanotut tunnin junat nytkähtivät eteenpäin, kun liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa neuvottelut hankeyhtiöiden perustamisesta. Yhtiöiden tehtävänä on nopeiden ratahankkeiden suunnittelu.
Päätös tarkoittaa, että Turun ja Helsingin välinen tunnin juna etenee.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) kertoi, että Turun tunnin junan ja Tampereen Suomi-radan suunnitteluun perustetaan hankeyhtiöt. Samalla ministerin ilmoitus lopetti epäilyt siitä, ettei hallitus olisikaan nopeiden raideyhteyksien takana.
Turun tunnin junan suunnittelu on jo käynnissä, kun edellinen hallitus myönsi siihen 40 miljoonaa euroa. Lisää rahaa tarvitaan 75 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on noin 38 ja kuntien 37 miljoonaa euroa.
Helsingin ja Tampereen välisen pääradan eli Suomi-radan suunnitteluyhtiöön valtio sijoittaa 76,5 miljoonaa euroa. Kunnilta ja muilta osakkailta tarvitaan 73,5 miljoonaa euroa.
Nopealle itäradalle ei hankeyhtiötä vielä tule, koska linjausvaihtoehdot eivät ole selvillä.

Tunnin juna on taas pari asemaväliä lähempänä toteutumista. Nyt perustettava hankeyhtiö keskittyy kuitenkin vain radan suunnitteluun ja sen rahoitukseen. Varsinaiset rakentamispäätökset jäävät seuraavalle hallituskaudelle.
Ratahankkeen eteneminen edellyttää radan varren suurimpien kaupunkien sitoutumista. Myös Salolta odotetaan useiden miljoonien eurojen sijoitusta hankeyhtiöön. Hintalappu selviää, kun EU:n rahoituksesta saadaan tieto. EU:lta on Marinin mukaan mahdollista saada jopa puolet suunnittelurahoista, mikä pienentää valtion ja kuntien osuutta.

Talousvaikeuksien kanssa painiville kunnille päätös miljoonainvestoinnista ei ole helppo. Kiivasta keskustelua on odotettavissa myös Salossa, jossa ratalinjaus on herättänyt vastustusta erityisesti Lukkarinmäessä.
Muutama miljoona euroa tuntuu isolta summalta, mutta sen vastapainoksi pitää katsoa kauemmaksi ja nähdä ne hyödyt, joita nopea ratayhteys tuo Salolle ja koko talousalueelle.

Raivaajankadun asukas

Tutkittua tietoa suurnopeusjunista eli otteita Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 19/2018, ”Eurooppalainen suurten nopeuksien rautatieverkko: toteutumaton tavoite, toiminta epäyhtenäistä ja tehotonta”: – Kustannustehokkuus on vaakalaudalla. Erittäin suurinopeuksisia ratoja ei tarvita kaikkialla, sillä kustannukset matka-ajassa säästettyä minuuttia kohti ovat suuret, jopa 369 miljoonaa euroa, ja junien keskinopeudet ovat vain 45 prosenttia enimmäiskapasiteetista. Lisäksi kustannusten ylittymiset ja rakennusviiveet ovat pikemminkin sääntö kuin poikkeus. – Jäsenvaltioiden todellisten tarpeiden arvioinnin laatu on heikko, eikä tavanomaisten ratojen parantamista koskevaa vaihtoehtoa usein oteta riittävästi huomioon, vaikka tämän vaihtoehdon käyttämisellä saavutettavat säästöt voivat olla huomattavia. Suurnopeusratojen rakentamista koskevat päätökset tehdään usein poliittisin perustein, eikä kustannus-hyötyanalyysiä yleensä käytetä kustannustehokkaan… Lue lisää »

Raivaajankadun asukas

Pysähtyvät junat.

Väylän suunnittelijat ovat salolaisille tiedottaneet, että ns. tunnin juna ei tule pysähtymään Salossa. Muiden junien pysähtymisestä päättää liikennöitsijä. Tulevaisuuden liikennöitsijästä ei ole tietoa eikä varmuutta, kuten ei pysähtyvistä junistakaan.

Allan

Tunnin junaa mainostettiin Salkkarissa oikein koko etusivun ilmoituksella.

Kun sitä tunnin junaa vakuutellaan niin tärkeäksi ja kannattavaksi, niin Salohan voisi rakentaa koko radan ihan itse ilman muita osakkaita. Ihan turhaa vääntää kättä muiden kuntien kanssa osakkuuksista. Investointirahathan eivät ole pois Salon käyttötalousrahoista. Niin Salon johtavat poliitikot ovat Salkkarissa kirjoittaneet.

Kun Salo rakentaa radan, niin Salo voisi itse päättää kuinka monta asemaa Saloon tulee. Lohja tietysti jäisi ilman asemaa. Samalla radan voisi rakentaa kolmirataiseksi samalla vaivalla.

Kun rata on valmis, niin rahaa sataa sitten ovista ja ikkunoista Salon hyödyksi.

Veronmaksaja

Verratkaa tuota lukua Salon vuosibudjettiin. Salon osuus olisi ehkä saman verrran kuin tämän vuoden budjetoidut investoinnit (20,6 miljoonaa). Tätä rahaa ei hankita lomauttamalla esimerkiksi opettajia.

Joku talousnero selitti, että tuo raha ei ole meno vaan investointi. Eikö velatkin tule joskus maksettaviksi?

Allan

”Eikö velatkin tule joskus maksettaviksi?”

Juu tulee, mutta ne ovat eri rahaa ne investointivelat. Näin eräs Salon johtava poliitikko kirjoitti mielipiteenä Salkkarissa.

Kunnissa nuo talousjutut elävät ihan omaa elämää normaaliin kirjanpitoon verrattuna.