Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset Salon paviljonkikaavasta

1
Arkkitehti Ilmari Lahdelman havainnekuva Salon tulevasta paviljonkiravintolasta.

Turun hallinto-oikeus on hylännyt valitukset, jotka koskivat Salon kaupunginvaltuuston päätöstä Länsirannan kaavasta.

Länsirannan asemakaavamuutos mahdollistaisi paviljonkiravintolan rakentamisen ydinkeskustaan Salonjoen rantaan.

Valtuusto hyväksyi kaavamuutoksen viime joulukuussa. Päätöksestä valittivat hallinto-oikeuteen Salon Yrittäjät ja arkkitehti Tapani Takio . Kumpikin vaati kaavan kumoamista lainvastaisena.

Yrittäjäyhdistyksen mukaan kaavamuutos on voimassa olevan asemakaavan vastainen, perustuu riittämättömiin selvityksiin eikä täytä kaavalta edellytettäviä sisältövaatimuksia.

Yhdistys piti myös kaava-aluetta liian pienenä, jotta voitaisiin selvittää alueen toimivuutta kokonaisuutena ja erityisesti pysäköintipaikkojen riittävyyttä.

Tapani Takion mielestä kaava asettaa paviljongin ravintolayrittäjän eriarvoiseen asemaan muihin saman toimialan yrittäjiin nähden, koska liikerakennukselta ei vaadita autopaikkoja. Paikoitus on Takion mukaan asiassa eräs keskeinen ongelma. Hänen mielestään Länsirannan jokinäkymien menetyskään ei ole kohtuullinen haitta.

Turun hallinto-oikeuden mukaan kaavamuutos perustuu riittäviin selvityksiin ja yleiskaava on ollut riittävästi ohjeena kaavaa muutettaessa. Kaava-alueen rajaus on perusteltu, eikä kaava ole yhdenvertaisen kohtelun vastainen.

Hallinto-oikeuden mukaan pysäköintipaikkojen väheneminen noin 15 autopaikalla ei vaikuta oleellisesti Salon keskustan pysäköintipaikkatilanteeseen kokonaisuutena.

Oikeuden mukaan kunnan harkintavaltaan kuuluu mahdollisuus osoittaa kaavassa rakennusoikeutta myös yleiselle alueelle. Ympäröivään rakentamiseen nähden pavijonkiravintolan rakennustehokkuus on päätöksen mukaan hyvin alhainen.

Kaavapäätös ei oikeuden mukaan loukkaa toimialan yrittäjien yhdenvertaista kohtelua, koska päätöksellä ei ole ratkaistu alueelle tulevan ravintolatoiminnan tapaa tai toiminnanharjoittajaa.

Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Salon Yrittäjien puheenjohtaja Jukka Alanko sanoo, ettei yhdistys ole sopinut vielä mitään jatkovalituksesta.

Tapani Takio kertoi Salon Seudun Sanomille, ettei todennäköisesti valita KHO:een. Hänen ratkaisunsa riippuu kuitenkin yrittäjäyhdistyksen päätöksestä.

Masa vaan

Hienoa!

Mutta miten valittajien aika ja kunto riittää, kun Salossa on niin paljon koko ajan valitettavaa ja tämäkin pirulainen tähän vielä. Ei oo helppoo sekään.