Ahkeruus pannassa

0

Opiskelijoiden arkeen kuuluu kiinteästi jatkuva varuillaanolo ja tarkkailu siitä, ettei opintojen ohessa tee liikaa töitä. Tarkkailussa ei ole kyse omasta hyvinvoinnista tai jaksamisesta, vaan pelosta Kelan tukien takaisinperinnästä.
Opintojen ohessa töitä tekevä opiskelija joutuu seuraamaan tulojaan stressaantumiseen saakka. Palkan ei tarvitse olla kummoinen eikä työtuntien isoja, kun tukien ehtona olevat tulorajat jo paukkuvat. Kun kaikki on laskettu viimeisen päälle, voi mitättömältä tuntuva lomaraha äkkiä kaataa koko korttitalon.

Opiskelijoiden työssäkäyntiä määräävät erikseen päätettävät tulorajat. Suomessa tulorajoja korotettiin merkittävästi viimeksi vuonna 2008, tuon jälkeen on tehty vain pieniä tarkistuksia.
Tällä hetkellä opiskelija voi tienata vuodessa 12 195 euroa, jos hän nostaa opintotukea yhdeksältä kuukaudelta vuoden aikana. Tämä tarkoittaa 667 euroa opintotukikuukautta ja 1 990 euroa muita kuukausia kohden.
Jos tuloraja ylittyy, Kela perii opintotukia takaisin. Tänä vuonna tukia on peritty takaisin noin 40 000 opiskelijalta.

Viimeisten yhdentoista vuoden aikana eläminen on kallistunut valtavasti. Tämä koskee myös opiskelijoita. Erityisesti asumismenot ovat iso rahareikä monen opiskelijan elämässä. Suositussa opiskelukaupungissa 600 euroa yksiöstä on vielä kohtuullinen vuokra. Opiskelija-asunnossa pääsee vähän halvemmalla, jos sellaisen onnistuu saamaan.
Vuokran lisäksi on selvittävä muusta elämisestä: sähkö, ruoka, liikkuminen, vaatteet, harrastukset. Käytännössä tämä merkitsee usein sitä, että opiskelija tarvitsee niin tukia kuin palkkatuloja.
Tukia tarvitaan, jotta työnteolta jää aikaa myös opinnoille. Työntekoa tarvitaan, koska pelkällä opinto- ja asumistuella ei elä. Monessa tapauksessa tuilla saa maksettua vasta vuokran.

Opiskelijoiden nykyisiä tulorajoja on mahdoton ymmärtää. Ahkeruudesta ja toimeliaisuudesta sakotetaan, vaikka opiskelija etenisi opinnoissaan suositusten mukaisesti. Sen sijaan, että yhteiskunta opettaisi nuoria ottamaan vastuuta omasta elämästään, rangaistaan aktiivisuudesta ja halusta tehdä töitä elantonsa eteen.
Tulorajojen nostamista on vaadittu pitkään, mutta jostakin syystä asia ei ole edennyt. Palkansaajien tutkimuslaitoksen viime vuonna tekemässä raportissa selvitettiin eri tulorajojen vaikutuksia.
Selvityksen mukaan 18 000 euron vuosittaisella tulorajalla päästäisiin nykyisten rajojen haitallisista vaikutuksista laajasti eroon. Harva opiskelija tienaisi tätä tulorajaa enempää, joten samalla loppuisi jatkuva tulorajashow. Valtio nettoaisi muutoksesta 5,9 miljoonaa euroa vuodessa.

Iso osa erityisesti yliopistojen ja ammattikorkeiden opiskelijoista käy opintojen ohessa töissä. Lisätulo on tarpeen, toisaalta työelämässä saatu oppi hyödyttää myös jatkossa. Monelle työnantajalle taas opiskelijoiden työpanos on elintärkeä.
Eduskunta pääsee pian pohtimaan tulorajojen korottamista, sillä tuoreessa lakialoitteessa ehdotetaan vuosirajan nostamista nykyisestä 12 195 eurosta 18 000 euroon. Voi vain toivoa, että lopultakin jotakin tapahtuu. Jos ei tapahdu, voi vain ihmetellä, miksi ei.