Lämmitystavan vaihto kiinnostaa Varsinais-Suomessa

0

Energiaviraston rahoittamaa alueellista energianeuvontaa on toteutettu Suomessa puolen vuoden ajan. Varsinais-Suomessa neuvonnasta vastaava Valonia on havainnut, että omakotiasujia kiinnostavat etenkin lämmitystavan vaihto, lämpöpumput ja aurinkosähkön hankinta.

Yrityksiä taas motivoi energiauudistuksiin ensisijaisesti kustannusten säästö ja imagohyöty. Kustannusten säästöön energiakatselmukset ovat toimiva työkalu. Energiatehokkuussopimukseen liittymällä toiminnasta tulee systemaattista ja investointeihin on saatavissa tukea.

Hiilineutraaliuden tavoittelu koskettaa kuntien lisäksi myös yrityksiä ja kuluttajia ja lähitulevaisuuden kuumimpia trendejä ovat uusiutuva energia ja alkuperämerkitty sähkö, kertoo energia-asiantuntija Liisa Harjula Valoniasta.

Valonia näkee, että kuntia pitää aktivoida mukaan energiatehokkuussopimuksiin.

– Aikaisemmalla sopimuskaudella Varsinais-Suomessa oli kahdeksan kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) liittynyttä kuntaa, nyt valitettavasti määrä on pudonnut neljään. Tosin Naantali ja Salo ovat tehneet ympäristöohjelman, joissa tavoitteena on sopimusjärjestelmään liittyminen, Harjula sanoo tiedotteessa.

Valonian mukaan kivihiilen osuus Turun seudun kaukolämmössä on vähentynyt paljon. Siirtyminen kivihiilestä biopolttoaineiden käyttöön jatkuu. Kuntien aluelämpölaitokset toimivat jo pääosin biopolttoaineilla.

– Isojakin kohteita on siirtynyt maalämpöön, Skanssissa kerrostalossa on maaperästä tai hukkalämmöstä lämpöä tallentavat energiapaalut, ja niitä on tulossa myös uuteen toriparkkiin, Harjula kertoo.

Joillakin isoilla yrityksillä, uusimpana Mayerin telakka, on vireillä aurinkosähköhankkeita. Salossa lukion viereen on rakennettu aurinkosähköpuisto maa-asennuksena. Salon kaupunki käyttää tuotetun sähkön. Saloon on tulossa uusi ekovoimala, joka hyödyntää myös jätteet, jotka tällä hetkellä kuljetetaan kotimaassa ja Tukholmaan.

Energiavirasto on osoittanut kokonaisuudessaan energianeuvontaan yhteensä 2,8 miljoonaa euroa neljälle vuodelle. Keskeinen osa neuvojien työtä on houkutella kuntia ja pk-yrityksiä hyödyntämään energiakatselmuksia ja muita hyviä jo olemassaolevia työkaluja. Kunnille tärkeä työkalu uusiutuvan energian tilanteen kartoittamiseen on Motivan mallin mukainen uusiutuvan energian kuntakatselmus.

– Neuvojan rooliin kuuluu myös auttaa energiatehokkuussopimuksien toimeenpanossa jo liittyneitä kuntia ja yrityksiä sekä rohkaista vielä uusia liittyjiä mukaan energiatehokkuussopimuksiin. Neuvojat auttavat myös mahdollisten rahoituskanavien sekä tukien löytämisessä investointeihin, muistuttaa yli-insinööri Johanna Kirkinen Energiavirastosta.

Maakuntien neuvojat hyödyntävät työssään valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan materiaaleja ja koulutuksia. Lisäksi Motivan asiantuntijoilla on pitkä kokemus neuvonnan kehittämisestä ja toteutuksesta yhdessä neuvojaverkoston kanssa, joten tukea on tarjolla tilanteen ja tarpeen mukaan.