Maakuntahallitus puolustaa oikoradan nykyistä linjausta

9

Varsinais-Suomen maakuntahallitus tukee kannanotossaan Tunnin junan suunnittelua maakuntakaavassa valitun ratalinjauksen mukaisesti. Samalla se torjuu ajatuksen ratalinjauksen muuttamisesta.

Maakuntahallitus muistuttaa, että nopea ratayhteys on maakunnan kärkihanke, jonka hyödyt varsinaissuomalaisille ovat merkittävät. Se tukee kestävää kasvua sekä työllisyyden että paikallistalouden vahvistumisen näkökulmista.

Tunnin juna luo kannanoton mukaan Etelä-Suomeen 1,5 miljoonan ihmisen työssäkäyntialueen, jossa työpaikat ja osaajat kohtaavat. Raideliikenne olisi myös kestävä vaihtoehto yksityisautoilulle ja siten merkittävä ilmastoteko.

Maakuntahallitus muistuttaa, että ratalinjauksen taustalla on pitkäjänteinen, vuosia kestänyt prosessi. Radan sijainti perustuu demokraattisesti tehtyihin lainvoimaisiin päätöksiin. Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakuntavaltuustojen hyväksymissä maakuntakaavoissa päätetty ratalinjaus oli tutkituista vaihtoehdoista paras, ympäristövaikutuksiltaan pienin ja toteutuskelpoinen nopean ratayhteyden vaihtoehto.

Oikoratalinjauksen yhteydessä maakuntavaltuustot arvioivat, ettei rantaradan kehittäminen ole vaihtoehto nopealle radalle. Rantarataa ei kannanoton mukaan voida sen huonon vaaka- ja pystygeometrian takia kunnostaa nopeaksi radaksi.

Maakuntahallituksen mukaan nopea ratayhteys on erittäin tärkeä tulevaisuuden hanke Salon kaupungille ja sen asukkaille. Salon edun mukaista on, että juna kulkee sen keskustan kautta. Tällä varmistetaan junan pysähtyminen Salossa.

Maakuntahallitus katsoo, että olosuhteet ja käynnissä oleva suunnittelu eivät ole antaneet aihetta nykyisen oikoratalinjauksen muuttamiselle ja käynnissä olevan suunnittelun pysäyttämiselle.

Se muistuttaa, että mahdollisen ratalinjauksen muuttaminen edellyttäisi ratalain mukaisesti maakuntakaavan ja Salon yleiskaavan avaamista sekä voimassa olevien asemakaavojen kumoamista. Uuden maakuntakaavan laadinta tarkoittaisi selvitys-, käsittely- ja valituskierroksineen kolmesta kuuteen vuotta kestävää uutta suunnitteluprosessia.

Salon Matti ja Kukkaro

Tämä on ihan selvä asia, lainvoimaista demokraattista päätöstä pitää kunnioittaa.

Jos junalinjaus kulkisi muualta kuin keskustan kautta, juna tuskin pysähtyisi Salon kohdalla enää ollenkaan. Tätäkö hankkeen vastustajat haluaisivat?

Ei voi kuin ihmetellä joidenkin ajatusmaailmaa. Joidenkin lukkarinmäkeläisten nimbyilyä on myös ikävä seurata.

Tarkkailija A

Jos päätös on tehty aikoja sitten ja vielä virheellisillä ja vajavaisilla tiedoilla, niin silloin sen muuttaminen pitäisi olla mahdollista.

Junan pysähtyminen Salon kohdalla on todennäköistä, jos Salosta junaan nousee tarpeeksi paljon matkustajia. Nykylinjaus ei matkustajamäärää kasvata. Jos matkustajien määrä Turusta pääkaupunkiseudulle ja takaisin sen sijaan lisääntyy, niin he toki haluavat tehdä matkan mahdollisimman nopeasti ilman aikaa vievää pysähdystä Salossa.

Hankkeen ”vastustajat” eli linjauksen korjaamista esittävät haluaisivat Saloon lisää asukkaita ja lisää junamatkustajia. Mikä siinä on niin vaikeata hyväksyä?

Salon Matti ja Kukkaro

Kerrotko, mitkä ne virheelliset tiedot ovat, jonka perusteella linjaus valittiin? Ajan kuluminen kertoo enemmän siitä, kuinka hidasta näin mittavien hankkeiden toteuttaminen Suomessa on. Sinänsä tässä mittakaavassa päätöstä ei ole tehty ”aikoja sitten”, vaan se on tullut lainvoimaiseksi 2014. Erikoinen väite, että junan linjaus pois kauas keskustasta toisi lisää asukkaita Saloon. Varsinkin, kun riski voi olla se, että juna ei edes pysähtyisi Salossa tämän jälkeen. Yleisesti ottaen keskusta ja palvelut ovat se asumisympäristö, joka ihmisiä houkuttaa. Salon rautatieaseman välittömään läheisyyteen on asemakaavassa kaavoitettu useita korkeita kerrostaloja useammalle tuhannelle uudelle asukkaalle jo valmiiksi. Ratalinjauksen myötä hankkeet tulevat varmasti toteutumaan. Vai luuletko kenties… Lue lisää »

Jerppu

Minä kyllä uskon, että todella monet ihmiset haluavat rakentaa kotinsa ”pelloille tai korpeen”, mutta se ei mielestäni mitenkään muuta sitä, että nekin ihmiset haluavat asua hyvien liikenneyhteyksien päässä. Salossa onneksi on tarjolla kumpaakin, keskustaa palveluineen ja maaseutua, joista jokainen voi valita haluamansa asuinympäristön. Nopea raideyhteys sekä Turkuun että Helsinkiin tulee takuuvarmasti lisäämään Salon vetovoimaa asuinpaikkakuntana, ja myös yrityksille edulliset ja tilavat toimitilat hyvien liikenneyhteyksien äärellä keskellä uutta puolentoista miljoonan ihmisen työssäkäyntialuetta ovat uskoakseni houkuttelevia. Paikallisliikennettä sekä kiskoilla että kumipyörillä kyllä tarvittaisiin Saloon lisää. Samoin kevyen liikenteen väyliä. Hallituksen lupaus liikenteen päästöjen puolittamisesta tulee vaatimaan hyvin voimakkaan siirtymisen yksityisautoista julkisen liikenteen… Lue lisää »

Salon Matti ja Kukkaro

Omakotitalojen suosio asumismuotona on laskenut koko ajan. Yksi syy on rakentamisen kalleus ja riskit, jotka rakentajalle jäävät kannettavaksi. Harvoinpa nykyään omakotitalosta saa omiaan pois, ja tämän lisäksi tulee teknisiä vastuita harteille. Elämäntilanteiden vaihtuessa omakotitalosta voi tulla todellinen harmi. Sinänsä varmaan haluttaisiin asua omakotitalossa, mutta se vaan on liian kallista ja joustamatonta. Lisäksi vuokra-asumisen suosio kasvaa koko ajan. Näiden syiden vuoksi en usko, että Salossakaan uusia omakotitaloja tullaan vuosikymmeniin rakentamaan entiseen tahtiin, ei ainakaan ilman merkittävää muutosta määräyksissä ja harjoitetussa politiikassa. Toki aina riittää maalle asujia ja uusia taloja rakennetaan, sekä vanhat vaihtaa omistajaa. Salossa tätä tarjontaa riittää ja hyvä niin.… Lue lisää »

Pulinat pois

Linjausvaihtoehtojen suunnittelu aloitettiin 2010 syksyllä, ja kyllä silloin oli kaikki samat tiedot käytössä kuin nykyäänkin. Lisäyksenä kuitenkin Nokian Salon yksikön alasajo, joka on lisännyt junamatkustajien määrää.

Koko suunnittelun ajan on ollut yleisötilaisuuksia, ja palautetta on voinut antaa sähköisesti ja paperilla. Kyllä jokainen halukas on saanut mielipiteensä ilmaistua.

Kaikkia ei linjaus voi tietysti miellyttää ja yleensä syynä on jokin henkilökohtaiseen maankäyttöön liittyvä asia.

Tarkkailija A

Salon yksioikoinen periaate on kuitenkin koko ajan ollut (70-luvulta asti), että junan täytyy pysähtyä Salon keskustassa, koska muuten se ei pysähtyisi Salossa ollenkaan. Onko tässä se salattu tieto, että Salossa junankäyttäjiä on niin vähän, että junan pysähtyminen vaatii hitaan ajon keskustan läpi? Salo ei ole koskaan linjannut, miten kaupunkiin saataisiin uusia asukkaita esimerkiksi uusien asemien ja taajamien ympärille. Jos Salo kustantaa nyt Paikun matkoja, miten bussien syöttölinja uudelta asemalta Piihovista keskustaan olisi täysin mahdoton toteuttaa? Salon keskustaan toki rakennetaan uusia kerrostaloja, mutta tiettävästi sinne muuttajat ovat keskustaan haluavia eläkeläisiä. Lapsiperheet ja veronmaksajat haluavat sinne metsään kyläkoulujen lähelle. Tiettävästi uusia yrityksiä… Lue lisää »

Maakuntalainen

Ainakin ns. tunnin junan työmarkkinavaikutukset jäävät todennäköisesti pieniksi. Näin toteaa empiiriseen kirjallisuuteen perehtynyt tutkija Krista Riukula ETLA:n Suhdanteessa julkaistussa artikkelissa. Raideliikenne on jo vaihtoehto yksityisautoilulle. Kuten Riukulakin artikkelinsa päätteeksi toteaa: ”Sen sijaan olemassa olevan rataverkoston korjaus voisi hyödyttää jo tällä hetkellä pendelöiviä ja mahdollisesti lisätä pendelöivien määrää ja junan käyttöä.” Ilmastoteon merkittävyyteen vaikuttavat myös radan rakentamisen seuraukset. Suomen luonnonsuojeluliitto on vaatinut uuden YVA:n tekemistä koko hankkeen osalta ja rantaradan ja sen parannuksen käsittelemistä vaihtoehtona. Nopeat junat eivät liiku millään radalla Etelä-Suomessa ennen vuotta 2038. Vasta silloin on Euroopan raideliikenteen hallintajärjestelmä ja junien kulunvalvontajärjestelmä valmis eteläisen Suomen osalta. Lohjalla asema rakennettaisiin… Lue lisää »

Volkan

Salo ja sen asukkaat, olkaa vain metsässä.