Museon tärkeä perhe

0
Veturitallin ystäväyhdistys on toiminut miltei museon perustamisesta lähtien.

Salon Taidemuseo Veturitallin Ystävät juhlistaa tänä vuonna 20-vuotista yhdistystoimintaa.
Veturitallin ystäväyhdistys on miltei yhtä vanha kuin museo itse; se perustettiin vuosi Veturitallin perustamisen jälkeen. Nykyisin yhdistys on yli 300 jäsenen vireä yhteisö.

Taidelaitoksilla on ystäviä ympäri maailmaa ja pitkin Suomea. Suomen ammatillisten museoiden yhteydessä toimii yhteensä 55 ystäväyhdistystä.
Yhdistysten roolit museoiden arjessa vaihtelevat. Salossa Veturitallin Ystävät on aktiivinen toimija, joka on mukana näyttely- ja yleisötyössä.
Salon museopalveluiden esimies, taidemuseon johtaja Susanna Luojus pitää yhdistystä tärkeänä. ”Museo tarvitsee yhteisöllisyyttä, ja ystäväyhdistys on kuin museon perheyhteisö”, hän sanoo (SSS 11.10.).

Veturitallin Ystävien rooli on myös taloudellinen: se on esimerkiksi kustantanut taidepajoja ja hankkinut kokoelmaan teoksia. Näin yhdistys on omalta osaltaan paikannut aukkoa, jonka kaupungin säästöpaineet ovat aiheuttaneet.
Yksi leikkauslistalle joutuneista asioista on prosenttitaide, jonka hankkijana Salolla on varsin pitkät perinteet. Prosenttitaideperiaate tarkoittaa sitä, että prosentti rakennus- tai korjauskustannuksista käytetään taiteen hankintaan.
Prosenttitaide on tuttua kaikille salolaisille: esimerkiksi uimahallin edessä oleva teräksestä tehty värikäs pallo on hankittu prosenttitaiteena.
Salon kaupungin prosenttiperiaate palkittiin vuonna 2004 varsinaissuomalaisena kulttuuritekona, mutta melko pian tämän jälkeen periaatteesta alettiin lipsua. Esimerkiksi uuteen kaupungintaloon ei enää hankittu prosenttitaidetta, ja Veturitallin Ystävät oli mukana rahoittamassa kaupungintalon kahvilassa olevan Aamuauringon säteet -seinäreliefin hankintaa vuonna 2015.

Veturitallin laadukas näyttelytoiminta, hyvä maine ja laaja kävijäkunta ovat Salolle hieno asia.
Silti Veturitalli joutuu välillä rajunkin säästöpuheen kohteeksi. Veturitallin Ystävien juhlavuotena on kuitenkin helppo todeta: Veturitallilla on paljon enemmän ystäviä kuin vihamiehiä.