Pienet purot ja isot uudistukset

0
Salon kaupunki nostaa muuan muassa musiikkiopiston lukukausimaksuja saadakseen lisää tuloja.

Salolaiset maksavat käyttämistään kaupungin palveluista ensi vuonna entistä enemmän. Lautakunta toisensa jälkeen on päättänyt asiakasmakujen korotuksista.
Ne tekevät työtä käskettyä. Korotustavoite tulee kaupunginhallituksen talousryhmältä. Tarkoitus on saada kaupungille lisää tuloja.

Alijäämäistä taloutta tasapainotettaessa kunnissa viljellään ahkerasti kahta fraasia: puhutaan pienistä puroista ja rakenteellisista muutoksista.
Pienet purot ovat summia, jotka tuntuvat mitättömiltä satojen miljoonien eurojen budjetissa. Rakenteelliset uudistukset taas voivat tarkoittaa jonkin palvelun lopettamista tai toiminnan ulkoistamista.
Taajaan käytetään myös palveluverkko-sanaa. Salossa tehdään parhaillaan oppimisympäristöselvitystä, jossa käydään läpi ainakin koulu- ja päiväkotiverkkoa. Terveysasemien verkkoa aiotaan setviä lähivuosina.
Vaikka selvitys on neutraali eikä sisällä arvolatausta, se tulkitaan luontevasti toimeksi, jonka seurauksena jotain palvelua karsitaan. Lisäämistarpeet tulevat yleensä esille arjessa ilman laajoja selvityksiä.

Salossa suunnitellaan liikelaitos Salon Veden yhtiöittämistä. Se on suuri rakenteellinen uudistus, jolla aiotaan kuitata ensi vuonna alijäämää.
Kaupunginjohtaja Lauri Innan mukaan yhtiöittäminen olisi silta, jolla Salo selviää ensi vuoden yli. Ensi vuonna pitää sen lisäksi tehdä päätöksiä, jotka parantavat kaupungin taloutta seuraavina vuosina.
Tehtävä ei ole helppo. Kaupungin menot kasvavat tasaisesti, vaikka mitään uutta toimintaa ei aloitettaisi. Pelkästään menojen pitäminen nykyisellä tasolla merkitsee helposti palvelujen heikentämistä.

Kaupungin tulot kertyvät enimmäkseen veroista: kunnallisverosta, kiinteistöverosta ja valtionosuuksista. Kun kunnallisveron vähenevät, valtionosuudet kasvavat.
Salon tilannetta ei korjata verotuksella, eikä sillä, että iltapäiväkerhojen tai toripaikkojen maksuja korotetaan.
Ratkaisevaa on, miten lakisääteiset palvelut tuotetaan mahdollisimman edullisesti. Tähän kysymykseen hakevat vastausta kaikki Suomen kunnat.