Vähemmän humalassa

0
Virvoitusjuoma on yhä useamman nuoren valinta.

Suomalaiset ovat matkalla kohti maltillisempaa alkoholin käyttöä. Näin voi olettaa muun muassa tuoreen kouluterveyskyselyn perusteella.
Kysely osoittaa, että nuorten humalahakuinen juominen on vähentynyt. Muutos näkyy sekä valtakunnallisissa että Salon paikallisissa tuloksissa.

Kaksi vuotta sitten tehdyssä Kouluterveyskyselyssä 15,2 prosenttia kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista salolaispojista ja 15,6 prosenttia salolaistytöistä kertoi juovansa itsensä tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa.
Tämän vuoden kyselyssä näin kertoo tekevänsä 9,2 prosenttia tytöistä ja 13,9 prosenttia pojista.
Salolaisnuorten juominen on edelleen hieman humalahakuisempaa kuin koko maassa keskimäärin. Valtakunnallisesti pojista ja tytöistä yhteensä kymmenen prosenttia kertoo juovansa humalahakuisesti vähintään kerran kuukaudessa.

Nuorten alkoholin käytön vähentyminen on ollut vallitseva trendi koko 2000-luvun ajan.
Suomalaisnuorten alkoholin kulutus on laskenut vuodesta 1999 lähtien. Koko väestön tasolla alkoholin kokonaiskulutus lähti laskuun vuonna 2007.
Vaikka suunta on alaspäin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi yli puolen miljoonan suomalaisen olevan alkoholin riskikäyttäjiä.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusten mukaan nuorten juominen on vähentynyt etenkin kolmen syyn vuoksi.
Ostajien iän ja alkoholimainonnan tarkempi kontrolli on vaikeuttanut alkoholin saatavuutta. Myös vanhempien asenteet ovat tiukentuneet. Vanhemmat tietävät yhä paremmin nuorten vapaa-ajan puuhista, ja yhä harvempi vanhempi ostaa lapselleen alkoholia. Lisäksi muut aktiviteetit kuten pelaaminen ja sosiaalinen media ovat vieneet tilaa alkoholilta kaveriporukoiden ajanvietossa.
On hyvä tiedostaa, että nuorten muuttuneet asenteet alkoholia kohtaan eivät ole sattumaa. Alkoholipolitiikalla ja vanhempien toimilla on merkitystä, vaikka ystäväpiiri onkin nuorten maailman keskipiste.