Hallinto-oikeus: Salon on tehtävä itse melumittauksia Märynummella

20
Märynummen tuulivoimaloiden meluhaitoista on väännetty kättä Salossa jo vuosia. Salo on velvoittanut tuulivoimayhtiöt melumittauksiin, mutta Turun hallinto-oikeuden mukaan kaupungin on mitattava sisämelua kiinteistöillä itse.

Salo joutuu tekemään itse melumittauksia Märynummen tuulivoima-alueella.

Turun hallinto-oikeuden mukaan ei riitä, että kaupunki on velvoittanut tuulivoimayhtiöt Restuuli Oy:n ja Tuuliwatti Oy:n mittaamaan melua lähialueen kiinteistöillä.

Oikeuden mukaan melun kaltainen terveyshaitta todetaan lähtökohtaisesti terveydensuojeluviranomaisen suorittamassa tarkastuksessa. Sen tulee perustua riittäviin ja luotettaviin mittauksiin, näytteisiin, tutkimuksiin, selvityksiin tai havaintoihin.

Salossa terveydensuojeluviranomainen eli käytännössä kaupunki ei ole tehnyt tarkastuksia kiinteistöillä. Melua ei ole selvitetty myöskään muulla tavoin havainnoimalla tai mittaamalla.

Oikeuden mukaan rakennus- ja ympäristölautakunta ei ole voinut näillä perusteilla velvoittaa tuulivoimatoimijoita sisämelun mittaukseen. Se palautti asian uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi.

Rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt tyytyä oikeuden ratkaisuun.

Märynummen tuulivoimaloiden melusta ja sen aiheuttamista haitoista on väännetty kättä Salossa jo vuosien ajan. Kahdeksan alueen asukasta vaati keväällä 2015 kaupunkia mittaamaan ulko- ja sisämelumittauksia tuulivoimaloiden aiheuttaman häiriön takia.

Kaupunki hylkäsi toimenpidepyynnöt. Vaasan hallinto-oikeus kumosi rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen ja palautti sen uudelleen käsiteltäväksi.

Lasse Heino ja seitsemän muuta henkilöä vaativat melumittauksia uudelleen talvella 2017. Lautakunta päätti syksyllä velvoittaa tuulivoimayhtiöt tekemään mittauksia, koska asiasta oli saatu uutta tutkimustietoa.

Restuuli ja Tuuliwatti valittivat päätöksestä Vaasan ja Turun hallinto-oikeuksiin. Asiaa käsitellään kahdessa paikassa, koska ulkomelua koskeva määräys perustuu ympäristönsuojelulajiin ja sisämittauksia koskeva määräys terveydensuojelulakiin.

Vaasan hallinto-oikeus antoi oman päätöksensä ulkomelusta jo aiemmin. Sen mielestä kaupungin vaatimus melumittauksista oli perusteltu. Tuulivoimayhtiöt ovat hakeneet asiassa valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO).

Mitä Märynummella tapahtuu seuraavaksi? Salon kaupunginlakimiehen Antti Mäkelän mukaan Turun hallinto-oikeuden viesti on selvä.

– Se ei riitä, että velvoitetaan tuulivoimatoimija tekemään mittauksia. Terveydensuojeluviranomaisen on tehtävä mahdollisimman huolellisesti omia mittauksia, hän sanoo.

Antti Mäkelän mukaan kaupungilla on yleisiin havaintoihin riittävä melumittari. Lisäksi mittauksia varten on perustettu neljän viranhaltijan ohjausryhmä.

Nyt kaupunki odottaa KHO:n päätöstä tuulivoimayhtiöiden hakemukseen. Käytännössä kyse on siitä, ottaako KHO yhtiöiden valitukset tutkittavikseen.

– Sisämelumittausten tekeminen riippuu KHO:n päätöksestä, koska mittaukset on synkronoitava. Ulko- ja sisämelumittaukset pitää tehdä peräkkäin mahdollisimman lyhyen ajan sisällä, jotta olosuhteet ovat vastaavat, Antti Mäkelä perustelee.

Standardien mukaisesti tehtävä melumittaus maksaa Mäkelän mukaan vajaat 20 000 euroa.

– Valvomme viranomaisena toiminnanharjoittajien mittauksia ja teemme omia sisämelumittauksia samalla niin hyvin kuin meidän on mahdollista tehdä, hän sanoo.

 

 

keijo.k

Onko nyt käsitettävä niin että kaupungin ympäristötoimen virkamiehet odottavat KHO.n vastausta kädet ristissä ? Mikäli valituslupa tulee niin silloinhan menee ehkä vuosia kädet ristissä odottaen? Myllyt eivät pidä taukoa metelöinneissään silloin kun tuulensuunta on epäsuotuisa !

Allan

Sellaisen käsityksen sain Salkkarin kirjoituksesta, että odottavat.

Vertailun vuoksi Tampereen Särkänniemen meluisa Half- Pipe laite rakennettiin 2003 ja siitä valitettiin ja se purettiin vasta tänä vuonna.

Laite oli ollut selvästi kuultavan meluisa ja 300 metrin päässä asuva asukas oli melusta valittanut.

Laitteen meluhaitat tapahtuivat Särkänniemen aukioloaikoina, joten melua ei ollut yöllä eikä talvisin.

Prosessi kuitenkin kesti kauan.

Toivottavasti Märyn mittausten aloitukseen ei kuitenkaan mene yhtä kauan.

Kun Salo ei ole tehnyt suuntaa antavia mittauksia, vaikka mittarit löytyy, niin onko kaupunki korvausvelvollinen laiminlyönnistä?

Kaupungin kirstulla?

Mikä se vahinko on mitä pitäisi korvata ja miten vahinko todennetaan?

Hienoa miten salolaiset osallistuvat kaupungin talouden tasapainottamiseen vaatimalla kuvitteellisista vahingoista pikavoittoja. Sillä se Salo lähtee nousuun.

Ja ilmasto kiittää tuulienergian vastustajia.

Keijo K.

On hienoa todeta, että tämä melujen mittaaminen tai mittaamatta jättäminen olisi yhteydessä kaupungin talouden tasapainottamiseen.

Mitähän ”kaupungin kirstulla” tykkäisi, jos joku naapurissa huudattaisi kovaäänistä musiikkia vaikkapa viikon putkeen, määräajoin.

Kk?

Ei melujen mittaaminen vaan vahingonkorvausten hakeminen kaupungilta keksityillä aiheilla.

En tiedä miten kovaääninen musiikki tähän liittyy, myllyissä ei tietääkseni ole kaiuttimia asennettu lapoihin, mutta leikitään mukana.

Jos kovaääninen musiikki säästää luontoa ja auttaa pitämään maailman elinkelpoisena edes seuraavalle sukupolvelle, niin antaa soittaa.

Urpo

Sympatiani on nyt Keijon puolella. Toivottavasti seuraavat myllyt ehdotetaan rakennettavaksi keskustaan, siellähän sähköä eniten käytetäänkin.

Kk?

Samalla logiikalla maaseudulla asuvat saa itse rakentaa sähköverkkonsa ja tieverkkonsa, koska ei siellä maaseudulla ihmisiäkään juuri ole.

Itseltäni ei löydy sympatiaa nimby-ihmisille. Kaikkea pitää saada. Jonkun muun täytyy maksaa ja jonkun muun tontille ja lähelle ne täytyy saada. Heti kun oman elinpiirin lähelle tulee jotain, alkaa valitus ja korvaushakemusten täyttö.

Desibelipelle

Sympatiat ovat tietysti kaikkien melusta kärsivien puolella, mutta keskustaan on tulossa jo ihan riittävästi muita ”myllyjä”. Itäisen ohikulkutien jatketta ollaan suunnittelemassa, Anjalan, Palometsän, Mahlakankareen omakotialueiden läpi. Sitä tietä pitkin sitten rahdattaisiin koko Varsinais-Suomen jätteet Raumalta asti äänekkäillä ja saastuttavilla diesel-rekoilla Korvenmäkeen. Katselin Rambollin tekemää tien vaikutusalueen meluselvitystä. Ohjearvo on 55 dB. (joka aistitaan noin kaksinkertaisena tuulivoimaloiden 45 dB ohjearvoon nähden). Kyseessä on siis ohjearvo, ei raja, jonka yli ei saa mennä. Se ohjearvokin on keskiääni, siis välillä saa pörisyttää reippaastikin, kun välillä on hiljaisempia hetkiä. Jotta päästään edes tuohon 55dB tasoon, se edellyttää selvityksen mukaan jonkinlaisen meluvallin, aidan tai vastaavan… Lue lisää »

Urpo

Liikenteen ja tuulivoimalan melun häiritsevyyttä on vaikea desibelien perusteella verrata. Melun taajuus on erilainen ja voimalassa ääni jaksottaista (lavan ohittaessa torni syntyy humahtava ääni). Tuulivoima-kansalaisyhdistyksen sivuilla kerrotaan rekan 70 dB:n tyhjäkäynnin olevan häritsevyydeltään verrattavissa 40 dB tuulivoimalan meluun. Siten tuo 55 dB:n vaatimus melusuojauksesta vaikuttaa kohtuulliselta.

Julkisen sektorin tiehankkeissa miljoona melusuojaukseen löytyy, mutta yksityisen omistaman myllyn laillista käyttöä ei suostuta valvomaan, vaikka on syytä epäillä raja-arvojen ylittyvän. Tuo on asia, mikä varmasti monia hämmästyttää.

Desibelipelle

Ajattelin, että juuri tuo 10 dB:n ero liikennemelun ja tuulivoimamelun ohjearvoissa kattaa sen, että tuulivoimamelu koetaan häiritsevämmäksi, sillä tämä ero on virallisissa ohjeistuksissa. Ihan ilman desibelejäkin, kun ajattelee, että uusi valtatie rakennetaan kymmenen metrin päähän talon nurkasta, niin meluhaitta on ilmeinen. Siinä nurkalla painetaan jäterekalla kaasu pohjaan ja aletaan kiivetä kohti Korvenmäkeä. Epäilen, että melu saattaa lähennellä tuulivoimalan melua. Keskimelu saattaa kuitenkin täyttää ohjearvot, sillä rekkoja ei mene yhtenä jonona. En ole perehtynyt tuulivoimamelun mittaukseen, mutta olettaisin, että myös siinä mitataan jonkinlaista keskimelua. Eli käytännössä 45dB ohjearvoon pitäisi päästä keskimääräisellä tuulenvoimakkuudella ja tyyppillisesti vallitsevilla tuulensuunnilla. Märyn mittauksissa en oikein ymmärrä,… Lue lisää »

Allan

”Mikä se vahinko on mitä pitäisi korvata ja miten vahinko todennetaan?”

Viranhaltijan laiminlyönti, jonka hallinto-oikeus on todennut.

”En tiedä miten kovaääninen musiikki tähän liittyy”

En maininnut musiikkia kommentissani.

Kommentissani oleellista oli prosessin kesto vuodesta 2003 vuoteen 2019 jolloin ongelma poistui laitteen purkamisen jälkeen.

”Vertailun vuoksi Tampereen Särkänniemen meluisa Half-Pipe laite rakennettiin 2003 ja siitä valitettiin ja se purettiin vasta tänä vuonna.”
”Prosessi kuitenkin kesti kauan.”

Kk?

Mutta mainitsikohan joku muu musiikin? Katsopa muidenkin kommentit. Viranhaltijan laiminlyönti, jos se sellaiseksi halutaan kokea, ei itsessään oikeuta vahingonkorvaukseen. Pitäisi syntyä myös vahinkoa, joka korvataan. Se vahinko ei voi olla ”kun en vaan tykkää jostakin äänestä” tyyppistä vahinkoa. Sellaisesta ei rahaa ikävä kyllä saa. Jos sellaisesta aletaan maksamaan korvauksia niin silloin kuka vain voi hakea mistä vain korvauksia. Voinko hakea valtiolta korvauksia, koska asun meren lähellä ja lokkien äänet ärsyttää ja kukaan ei ole käynyt niitäkään mittaamassa? Särkänniemen ongelmasta en tiedä. Noin pitkä prosessi kuulostaa siltä, että laitteen elinkaari tuli loppuun ja siksi laite puretaan. Ei siksi että suurkaupungin keskustassa… Lue lisää »

Keijo K.

Onkohan oma valinta tuo meren rannalle rakentaminen ja lokkien äänestä häiriintyminen? Märynummen asukkaat eivät ole samalla viivalla, vaan he ovat pakotettuja noita voimaloiden meluja kuuntemaan ja niistä kärsimään.

Kk?

Mutta mikä on se hetki, jolloin elinympäristö jäädytetään, eikä uusia asioita tai ääniä saa syntyä?

Entä jos Märynummella on asunut ennen valittajia ihmisiä, jotka eivät hyväksy nykyisiä valittajia ja heidän aiheuttamia ääniä?

Jos rakennat talosi jonnekin ja asut siinä esimerkiksi 50 vuotta, et voine olettaa, ettei elinympäristösi muutu 50 vuodessa.

Jos märyläiset valittivat, kun myllyille haettiin raknennuslupia ja valitukset kumottiin, on homma siinä. Jos ei valitettu, ei voi syyttää kuin itseään.

Jokaisella on oikeus omaan elämään, myös myllyjen omistajilla.

Keijo K.

Nimenomaan pitää olla oikeus omaan elämään ilman teollisuusluokan tuulivoimaloiden melua. Asukkaat, joita meteli häiritsee, ovat asuneet alueella kymmeniä vuosia, ja voimalat häirinneet nyt viisi vuotta.

Kk?

Menikö viestini ehkä ohi? Aina joku on ollut ennen toista jossakin. Se ei yhteiskunnassa anna erityisoikeutta kaikkeen, mitä ko. alueella tapahtuu.

Sellaista se ihmisyhteiskunnassa on. Jos siitä ei pidä, täytyy pyrkiä pois yhteiskunnasta. Lapissa on ehkä tilaa vielä niille, jotka eivät siedä ketään tai mitään ympärillään.

Ruuhka-Suomessa täytyy vain hyväksyä, että et ole se ainoa ja tärkein ihminen, joka saa määrätä mitä minnekin rakennetaan.

Keijo K.

Olenko jälleen väärässä, jos tulkitsen asian niin kuin eräs juontaja vaalitilaisuudessa sanoi, että persaukisilta pitäisi valitusoikeus kieltää?

Asiassa olivat pitkälti samaa mieltä demarien ja kokoomuksen ehdokkaat. Häirikköjen oikeuksia pitäisi rajoittaa, etteivät häiritsisi sijoitusten tuottoja.

Onko niin, että pääoma ja röyhkeys ovat ne, joilla on tuo erityisoikeus tehdä mitä haluaa? Tuosta vaalitilaisuudesta löytyy tallenne.

Urpo

Kyse ei ole muutoksen vastustamisesta, vaan lupaehtojen noudattamisesta.

Jerppu

Toki on harmi, jos sieltä oikeasti kuuluu häiritsevää melua. Itse en ole vielä tuulivoimaloista kuullut mitään ääntä, en varmaan ole ollut tarpeeksi lähellä. Sitä minä en kyllä ymmärrä, että tuulivoimala tarvitsee mittauksia ja ympäristölupia ja melunmallinnuksia ja ties mitä, mutta polttomoottorikäyttöiset leikkikalut eivät tarvitse mitään. Että kun mopot ja moottoripyörät pärisevät nurkissa yötäpäivää ja äänitasot on välillä sellaisia, että korvat menee lukkoon ja sydän ottaa pari ylimääräistä askelta, niin siihen ei tarvita mitään lupia, poliisi ei puutu eikä ole ketään kenelle valittaa. Ei välitä poliisi edes silloin, kun kilvettömillä moottoripyörillä kaahailevat alaikäiset lapsukaiset yleisillä teillä – kunhan pysyttelevät poissa kaupungin… Lue lisää »

Keijo K.

Onkohan kaupungille tai jollekin muulle taholle mennyt paljonkin noita ihmeen korvaushakemuksia? Ovatko toimijat saaneet korvaushakemuksia, vai mistä tuo asia on tullut keskusteluihin?

On tietysti mahdollista, että toimijoille on tullut jonkinlaisia omantunnontuskia ja pelkoa niistä mahdollisista korvauksista.