Lietteiden vastaanotto ajautui Salossa pattitilanteeseen

1
Sako- ja umpikaivolietteestä sekä viemäriverkon kautta tulevasta kiintoaineksesta tehdään Salon keskuspuhdistamolla maanparannusainetta.

Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto uhkaa aiheuttaa salolaisille harmaita hiuksia vuodenvaihteen jälkeen.

Lietteitä on vastaanotettu tähän mennessä Salon keskusjätevedenpuhdistamolla. Uutta sopimusta vastaanotosta ei ole saatu aikaiseksi, vaikka asia on pyörinyt Salon päätöksenteossa kahden vuoden ajan. Kaupunginhallitus on palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi kerta toisensa jälkeen.

Tuorein päätös on lokakuulta. Tuolloin hallitus päätti Pertti Vallitun (kd.) esityksestä, että asiaan palataan, kun tiedetään EU:n uuden jätedirektiivin vaikutukset Suomen lainsäädäntöön. Asia pitäisi olla tiedossa heinäkuussa 2020.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) toimitusjohtaja Jukka Heikkilä totesi (SSS 23.10.), että hallituksen päätös tarkoittaa lietteiden ohjaamista Turkuun. Salon jätevedenpuhdistamon kanssa ei ole sopimusta, joten se ei voi enää ottaa vastaan lietteitä.

Salon Imuautot Oy:n yrittäjä Henri Tiainen vastasi (SSS 25.10.), etteivät yhtiön autot lähde kuljettamaan lietteitä Turkuun. ”Jäävät sitten ajot meidän osalta ajamatta”.

Lietteiden vastaanotto on ajautunut Salossa pattitilanteeseen, ja aikaa vuodenvaihteeseen on runsaat puolitoista kuukautta. Mitä asialle on tehtävissä?

Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen (sd.) sanoo, ettei hallituksessa ole vireillä mitään asiaan liittyvää.

– En tiedä, mikä on kaupunginhallituksen liikkumavara tässä tilanteessa. Hallituksen enemmistö päätti selvästi, että asia käsitellään uudelleen, kun laki on tiedossa, Karnisto-Toivonen sanoo.

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Lauri Inna . Hänelläkään ei ole umpikujaan ratkaisua.

– Varmasti eri tahot käyvät keskustelua asiasta, mutta yhtä selkeää ratkaisua ei ole näköpiirissä, Inna toteaa.

LSJH:n palvelujohtaja Jaana Turpeinen katsoo, että Salon puhdistamon on käännytettävä asumisen lietteet pois portiltaan, jos tilanne ei liikahda mihinkään. Hänen mielestään lietteiden kuljettaminen Turkuun ei ole kokonaisuuden kannalta järkevää. Salossa asuva Turpeinen on huolissaan tilanteen kehittymisestä.

– Saako kiinteistön omistaja edes tässä tilanteessa kaivonsa tyhjennettyä, jos kuljetusyrittäjä ei suostu ajamaan Turkuun, hän kysyy.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan puheenjohtaja Niina Ratilainen (vihr.) sanoo, ettei lautakunta ole lieteasiassa neuvotteluosapuolena. Asia on LSJH:n ja Salon kaupungin välinen.

– Se, miten tämä liittyy lautakuntaan, on, että seuraavassa kokouksessamme 21. marraskuuta käsitellään taksapäätös, Ratilainen sanoo.

Jätehuoltolautakunta on ajanut Lounais-Suomeen tasataksaa. Se tarkoittaisi käytännössä, että Salossa sakokaivolietteen veroton hinta nousisi nykyisestä 8,82 eurosta kuutiolta 17,43 euroon. Umpikaivolietteen hinta nousisi nykyisestä 4,24 eurosta 13,91 euroon kuutiolta.

Salo on vastustanut tasataksaa kovien korotusten takia. Kaupunki on valittanut jätehuoltolautakunnan aiemmasta taksapäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen.

Niina Ratilainen sanoo saaneensa asiasta palautetta salolaisilta, mutta myös muualta Lounais-Suomesta.

– Tottakai meille tulee alueilta erilaisia toiveita ja ristikkäisiäkin toiveita, mutta meidän pitää ajatella kokonaisuutta, hän toteaa.

Salon kaupunginhallituksessa vastaanottosopimuksen palauttamista esittänyt Pertti Vallittu sanoo, ettei hän näe mitään syytä, miksei lietettä voisi ajaa Salon puhdistamolle myös vuodenvaihteen jälkeen.

– Jos lietteet on viety vuosia Salon puhdistamolle, miksei sitä voisi jatkaa? Kyseessä on vakiintunut käytäntö. Tämä on kiistanalainen asia, eikä saneluasia. Ei LSJH voi sanella, mitä saa tehdä, Vallittu sanoo.

Vallittu sanoo, ettei ole nähnyt missään kirjallisessa materiaalissa mainintaa siitä, että lietteet viedään Turkuun, jos Salo ei hyväksy sopimusta. Hänen mielestään Turkuun kuljettamisessa ei olisi mitään järkeä.

– Uskon, että kaupunginjohtaja Inna keksii vielä jotain uutta, jolla tilanne ratkeaa, hän sanoo.

 

Kalle Virtanen ei aio käännyttää lietekuormia portilta

Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen on ajautunut Salon lietekiistassa hankalaan rakoon. Hänen pitää viime kädessä päättää, käännytetäänkö lietekuljetukset vuodenvaihteen jälkeen Salon keskuspuhdistamon portilta pois.

Virtanen sanoo toivovansa, että osapuolet ottaisivat lusikan kauniiseen käteensä ja neuvottelisivat Salon puhdistamolle jatkoajan lietteiden vastaanottoon.

– Salon puhdistamon pitäisi saada jatkaa vastaanottoa toistaiseksi, ja katsotaan ensi kesänä, mitä lakimuutos tuo tullessaan, hän perustelee.

Käännyttääkö Liikelaitos Salon Vesi lietekuormat vuodenvaihteen jälkeen, jos vastaanotosta ei saada aikaan sopimusta?

– En minä voi niitä käännyttää, se menisi ihan överiksi. Näin on toimittu kolmekymmentä vuotta. On ihan päivänselvä asia, että ympäristö vaarantuu, jos toiminta loppuu nyt. En missään nimessä halua sitä, eikä varmasti kukaan järki-ihminen sitä halua, Kalle Virtanen vastaa.

Ympäristön vaarantamisella Virtanen tarkoittaa, että ihmiset alkavat lykätä likakaivojensa tyhjennyksiä. Lietettä saattaisi päätyä myös paikkoihin, joihon se ei kuulu. Pitkä kuljetusmatka Turkuun ei olisi sekään ympäristön kannalta hyvä asia. Ajomatkat Salon sisälläkin ovat jo nykyisellään pitkiä.

– Meillä on mietitty, että tulisi satelliitteja, joihin lietekuormia voisi jättää. Silloin ei tarvitsisi ajaa 30 kilometrin päähän Salon keskustaan, Kalle Virtanen pohtii.

keijo.k

Missä kaupungin päätöksentekoon liittyvässä instanssissa on tehty päätös järjenkäytön kieltämisestä? En ole missään pöytäkirjoissa nähnyt päätöstä mutta käytössä tuntuu jo olevan! Millä valtuutuksella Lounais-Suomen jätehuollon tj. Heikkilä päättää Salon kaupungin asioista?