Lisääntyvä epävarmuus ja kiihtyvä muutoksen vauhti edellyttävät meiltä kaikilta uudenlaista vastuunottamista

0
Esko Kilpi

Yksilön vastuu toteutuu viime kädessä rakentavassa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.

Useat ihmiset pohtivat sitä, miten voisimme tulla paremmin toimeen lisääntyvän epävarmuuden ja kiihtyvältä tuntuvan muutoksen nopeuden kanssa. Hitaamman yhteiskunnan aikana oli mahdollista luoda suunnitelmia ja toimintamalleja, jotka olivat pysyviä vuodesta toiseen. Tämän päivän kevyemmissä rakenteissa nopeus ratkaisee ja kuukausi saattaa olla liian pitkä aika kurssin radikaalille muutokselle.

Olemme yrityksinä ja yksilöinä mukana tapahtumaketjuissa, jota ei kyetä hallitsemaan, mutta joihin pitää osallistua. Eläminen ja työn tekeminen tässä ympäristössä edellyttää uudenlaista vastuunottoa – kykyä nähdä ja ymmärtää tapahtumia ja asioita useammista suunnista.

Jokaisen yhteisön ja myös yksilön kehittyminen on kiinni siitä, miten erilaiset ihmiset ja ajatukset kohtaavat ja mitä näistä kohtaamisista syntyy. Usein ei synny mitään, mikä tuntuisi heti merkittävältä, mutta joskus maailma muuttuu. Liike eteenpäin elämässä, tai jumiutuminen paikalleen, tapahtuu kuitenkin aina ihmisten välisyydessä. Kehitys edellyttää kaikissa tapauksissa kykyä kohdata, kykyä neuvotella ja kykyä ajatella yhdessä: sopia siitä mistä puhutaan, tai mistä pitäisi puhua, mikä on tärkeää, tai mikä on vähemmän tärkeää?

Olemme ehkä hyviä ilmaisemaan itsellemme selviä asioita itsellemme, mutta ilman vuorovaikutuksessa tapahtuvaa asioiden avaamista ja yhdessä tapahtuvaa tulkitsemista, ne merkitykset, joita herätämme muissa ovat jotain aivan muuta kuin mitä kuvittelemme niiden olevan. Ilman vastuun ottamista tästä, olemme kompromissien ja nollasummapelien vankeja.

Voimme puhua jostain asiasta kuukausia pelkkinä yksinpuheluina pääsemättä yhdessä yhtään minnekään, kuten monen merkittävän asian kanssa on tilanne. Valinnat ja päätökset joita teemme ovat aina sidonnaisia johonkin käsitykseen todellisuudesta, joka on sekä historiallisesti että sosiaalisesti määrittynyt. Eteenpäin menon sijaan jäämme jumiin, koska näitä perusolettamuksia ei oteta rakentavaan tarkasteluun. Tässä tilanteessa ihmisten kohtaamista ja näkemysten luovaa rakentumista ei voi syntyä. Yhteisten asioiden käsittely muuttuu mahdottomaksi ja lopulta demokratia vaarantuu.  Demokraattinen yhteiskunta on vuorovaikutukseen perustuva luottamusjärjestelmä ja samaan aikaan luottamukseen perustuva vuorovaikutusjärjestelmä.

Epävarmuus, jonka keskellä elämme edellyttää myös uudenlaista vastuunottoa siitä, miten luomme rikastavaa vuorovaikutusta, joka puolestaan avaa uusia toimintamahdollisuuksia, luovia ratkaisuja ja tarvittavia erilaisia näkökulmia monimutkaiseen todellisuuteen ja siinä pärjäämiseen.