Ruokaa omasta puutarhasta

0
Kotitarveviljely on muodissa, ja myös Salossa ollaan mukana virtauksessa.

Moni suomalainen on kiinnostunut kotitarveviljelystä. Tällä vuosikymmenellä tehdyn selvityksen mukaan kaupungissa asuvista 30 prosenttia viljelee hyötykasveja omassa puutarhassa. Maaseudulla osuus 70 prosenttia.
Kotitarvetuotanto on muodissa, ja myös Salossa ollaan mukana virtauksessa. Kaupunkiin perustetaan ensi vuonna kotitarveviljelijöiden verkosto.

Luonnonvarakeskus Luke julkaisi vuosi sitten tutkimuksen siitä, mitkä asiat motivoivat kotitarvetuotantoon. Kotitarvetuotanto kattaa sekä viljelyn että hyötyeläinten pidon.
Tutkimukseen kelpuutetun tuotannon piti olla myös sen verran suurta, että ruokaa tuotetaan todella omaan käyttöön tai vähän ylikin. Näinkään rajattuna tuotannon rahallisella arvolla ei ole ihmisille juuri merkitystä.
Yleisimmin kotitarvetuotantoa pidetään mukavana harrastuksena. Se antaa myös mahdollisuuden seurata kasvien ja eläinten kasvamista. Merkitystä on myös muun muassa sillä, että omasta maasta saatujen ainesten alkuperästä ja terveellisyydestä voi olla varma.

Pelkästään Euroopassa kotitarveviljelyllä ja -tuotannolla monenlaisia motiiveja.
Suomalaisessa tutkimuksessa esille nousseet seikat pätevät monesti myös Euroopassa yleistyneeseen kaupunkiviljelyyn. Taloudellisia syitä ei ole, mutta ihmiset haluavat ottaa tuotantoa omiin käsiinsä.
Kaikkialla ruokaa ei kasvateta omassa puutarhassa harrastuksena tai ympäristötietoisena vaihtoehtona. Esimerkiksi Baltian maissa ja Venäjällä kotitarveviljely on monelle pienituloiselle yhä olennainen osa toimeentuloa.

Kotitarveviljelijöiden verkoston perustaminen Saloon on osa ProAgria Länsi-Suomi ry:n kaksivuotista hanketta, jossa korostetaan lähiruokaa ja ekologisuutta. Ne ovat asioita, jotka lisäävät omaehtoista ruuan tuotantoa tehokkaan maatalouden ja elintarviketeollisuuden rinnalla. Siksi esimerkiksi uusia asuinalueita suunniteltaessa kannattaa varata tilaa myös hyötypuutarhoille.
Pienimuotoinenkaan viljely ei onnistu ilman tietoa ja opettelua. Siinä voi auttaa viljelijöiden verkosto.