Sadat nuoret harrastavat ja oppivat taiteista kansalaisopistossa

0
Salon kansalaisopiston tekstiili- ja kuvataiteeen opettaja Liisi Huotari ja nuorten kuvataiteilijoiden töitä. Huotarin mukaan kuvataidekoulussa oppii tekniikan lisäksi luovaa ajattelua.

Salon pääkirjastossa on esillä nuorten salolaisten taiteenharrastajien töitä. Yksi kansalaisopiston taiteen perusopetuksen kuvataidekoulussa olevista liki 120:stä salolaisnuorista on Jasmin Mäntylä. Mäntylä on harrastanut kuvataiteita kansalaisopiston nuorten ryhmissä viidettä vuotta.

Miksi?

– Koska se on hauskaa! Piirtänyt olen koko ikäni, Moision ysiluokkalainen Jasmin Mäntylä sanoo.

Mäntylän mukaan kansalaisopiston kuvataidekoulun nuorten ryhmissä käydään lävitse monia eri tekniikoita ja kaikkea muuta taiteiluun liittyvää. Koulu tarjoaa hyvän pohjan rakentaa omaa, persoonallista tyyliä taiteeseensa.

Sekä Mäntylä että Salon kansalaisopiston kuvataidekoulun ja tekstiilityön opettaja Liisi Huotari murskaavat yhdessä yhden helposti mieleen tulevan myytin.

– Ei tarvitse osata piirtää tarkasti maisemia tai eri hahmoja, jotta voi tulla mukaan. Tekniikoita riittää joka lähtöön ja tekemällä oppii, kannustaa opettaja Liisi Huotari.

Jasmin Mäntylä aloitti kuvataideharrastuksen pienenä tyttönä perinteisesti, kynän ja lehtiön avulla. Kuvataidekoulussa keinovalikoima on roimasti laajentunut.

– Nykyään piirrän eniten kuvia, joissa käytetään monia eri tekniikoita ja jotka eivät ole mitään selvää hahmoa esittäviä. On muotoja, värejä, tunnetiloja, Mäntylä kertoo.

Jos haluaa saada taiteen perusopetuksen päästötodistuksen, täytyy opintokirjasta löytyä yhteensä 500 tuntia tekemistä ja moniin eri tekniikoihin tutustumista.

– Kuvataidekoulussa on oppinut nimen omaan uusia tapoja tehdä. Nyt pidän esimerkiksi siitä, että käytetään valokuvia pohjana ja niiden päälle maalataan tai piirretään lisää, Mäntylä sanoo.

Mäntylä sanoo harrastavansa kuvataiteita tekemisen ilosta eikä toistaiseksi suunnittele harrastuksestaan mitään työhön liittyvää.

Salossa on liki 300 nuorta mukana kansalaisopiston taiteen perusopetuksen eri linjoilla. Nuorille tarjotaan alakouluikäisistä alkaen mahdollisuuksia oppia kuvataiteen lisäksi käsitöitä ja teatteria. Lisäksi on tarjolla kaikille teatterin, kuvataiteen ja käsityön nuorille yhteisiä kursseja, kutan tänä talvena puvustus- ja elokuvakurssit.

Eri ryhmiä eri linjoilla on yhteensä liki kolmisenkymmentä.

– Ideana on tarjota lapsille ja nuorille taiteen harrastamismahdollisuuksia, ja kansalaisopistoissa käytössä on siihen soveltuva valtakunnallinen opetussuunnitelma. Jo alakouluryhmissä käydään eri tekniikoita läpi, ja nuorten ryhmissä omaa ilmaisua syvennetään, Liisi Huotari sanoo.

Nyt taiteen perusopetus on laajentamassa aikuisillekin. Aikuisryhmiä on ollut kuvataiteissa reilun vuoden, teatteriryhmissä vajaan vuoden, ja käsityössä aikuisten ryhmä aloittaa tammikuussa.

Toinen yleistyvä trendi kansalaisopiston linjoilla ja ryhmissä on voimistaa poikkitaiteellisuutta. Esimerkiksi puvustusryhmässä tarvitaan käsityötaitojen ohella näkemystä teatterista tai elokuvista, kuten myös rekvisiittoja tehtäessä käsityökoulun ryhmissä.

Teknisen osaamisen syventäminen on vain yksi osa nuorten kuvataidekoulun ideasta.

– Ryhmähenki on hyvä, kun nuoret luovat ihmiset tapaavat toisiaan ja keskustelevat keskenään taiteen tekemisestä. Taidekoulu antaa opin lisäksi yleissivistystä ja kulttuurin tekeminen tulee tutuksi, Liisi Huotari sanoo.

Eväitä elämään, apuja pääsykokeisiin

Taiteen perusopintojen kuvataide- ja käsityökoulujen opinnot on tarkoitettu 7–19-vuotiaille lapsille ja nuorille ja ne etenevät yhteisistä opinnoista teemaopintoihin.

Yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen ja rohkaista sekä tukea oppilaan ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumista.

Kiertävät kuvataidekoulut toimivat Salon keskusta-alueiden ulkopuolella kaksi peräkkäistä lukuvuotta samalla kylällä siirtyen sitten seuraaviin kyliin.

Oppilaalla on mahdollisuus saada taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus suoritettuaan 500 oppituntia. Todistuksesta saa lisäpisteitä esimerkiksi taidelukioon tai joihinkin muihin saman alan opintoihin pyrittäessä.

– Kuvataide- ja käsityökouluissa luova ajattelu kehittyy, mistä on apua missä tahansa ammatissa. Ammattitaiteilijuutta harkitseville koulu on paikka, jossa voi testata, onko tämä sitä mitä haluaa ammatikseen tehdä, kansalaisopiston opettaja Liisi Huotari sanoo.

Kuvataidekoulun opintoja voidaan toteuttaa yhteistyössä käsityökoulun ja teatterikoulun ryhmien kanssa. Kuvataidekoulun opintoihin voidaan laskea mukaan myös opinnot Käsityökoulun opintokokonaisuuksissa ja päin vastoin.