Alhaisiin kaavoitetaan uutta tilaa asumista ja kaupankäyntiä varten. Salon kaupunkikehityslautakunta päätti laittaa Kirjolankadun ja Hakastaronkadun asemakaavasta nähtäville kolme vaihtoehtoista asemakaavaluonnosta. Niistä kaksi lisäisi kaupungin omistuksessa olevien kerrostalotonttien tarjontaa ja jokaiseen sisältyy vähintään yksi liikerakennusten korttelialue.

Kaavoitettava, reilun 14 hehtaarin alue rajoittuu etelässä Kirjolankatuun, idässä Hakastaronkatuun ja pohjoisessa Karjalankatuun. Tavoitteena on ollut uuden asuinalueen ja kauppapaikan suunnittelu purettavien vanhustentalojen alueelle. Taloja voidaan rakentaa myös nykyiselle puistoalueelle.

Kaupungin tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta ja kehittää asuntotuotantoa ydinkeskustan palvelujen läheisyydessä. Kaavamuutos mahdollistaa myös kiertoliittymän rakentamisen Kirjolankadun ja Ylhäistentien risteykseen sekä Kirjolankadun jatkamisen Kiskontielle.

Kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja Timo Tammi (sd.) toteaa, että varsinainen kaavaehdotus voidaan tehdä jonkun luonnosvaihtoehdon perusteella tai yhdistämällä niiden parhaat puolet.

– Toteutus riippuu siitä, millaista palautetta luonnoksista tulee, hän sanoo.

Luonnokset ovat kuukauden ajan nähtävillä kaupunkilaisten ja alueeseen rajoittuvien naapureiden mielipiteiden kartoittamiseksi.

Ensimmäinen vaihtoehto lisäisi alueen väestömäärää noin 330 asukkaalla. Se sisältää neljä kerrostalotonttia, useita rivitalotontteja, uuden pientaloalueen sekä yhden liikerakennusten korttelin.

Perustelujen mukaan Kirjolankadun liikenteestä aiheutuva melu ja tärinä lisäävät perustusvaiheen rakentamiskustannuksia niin, että korkeampi rakentaminen on kaavataloudellisesti järkevää. Samalla kerrostalot suojaavat pientaloasutusta liikenteen melulta.

Rivitaloja varten on kaavoitettu myös opetuskäytössä ollutta aluetta, mikä mahdollistaa sekä vanhojen koulurakennusten korjaamisen että uudisrakentamisen.

Liikerakennuksen sijainti alueen länsiosassa yhdistyy teollisuusalueeseen, jolle on tänä vuonna rakennettu vuokrattavia varastohalleja.

Toinen vaihtoehto lisäisi alueen väestömäärää noin 100 asukkaalla. Se ei sisällä kerrostaloja, vaan pelkkää rivitaloasumista lähinnä nykyisten purettavien rakennusten tilalle. Uusien rivitalojen rakentamiseksi alueella on rakennusoikeutta 4 196 kerrosneliötä.

Luonnosvaihtoehto sisältää liikerakentamiseen kaksi erillistä tonttia, joille ajetaan Kirjolankadun liikenneympyrästä rakennettavan uuden kadun kautta. Puiston osuus olisi hieman isompi kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa.

Kolmas vaihtoehto lisäsi alueen väestömäärää noin 280 asukkaalla. Se korostaa puiston osuutta eikä sisällä erillispientalojen aluetta. Rivitaloalue laajenisi osittain nykyiselle puistoalueelle. Vaihtoehto sisältää kerrostalojen ja liikerakentamisen aluetta on yhtä paljon kuin ensimmäinen luonnosvaihtoehto.

Kesko ilmoitti kaksi vuotta sitten olevansakiinnostunut Salon kaupungin suunnitelmista kaavoittaa Alhaisten vanhustentalojen alue uuteen käyttöön.Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Olli Setänen totesi tuolloin, että yhtiö rakentaisi mielellään alueelle nykyaikaisen K-marketin (SSS 24.11.2017). Timo Tammi uskoo Keskon kiinnostuksen vain kasvaneen Kärkänkadun kauppatilojen ahtauden takia. Myös muut kauppaliikkeet ovat osoittaneet kiinnostusta alueetta kohtaan.

Vanhatkin myyntiin

Lisää kaavoitusta? Koettakaa nyt myydä vanhatkin tontit, esimerkiksi Viitannummi on melkein tyhjä. Märyyn tehdään ihan turhaa uutta aluetta tuhoamalla hienoa metsäaluetta.

Mistä niitä asukkaita riittää? Eivät ne asukkaat tule sen takia, että olisi joku uusi asuinalue. Salon täytyy olla houkutteleva jotenkin muuuten.

Make

Eiköhän se avain ole juuri siinä, että Viitanlaakson tai Märyn peräkylät eivät kiinnosta. Joka paikkaan on matkaa eikä Viitanlaaksossa ole mitään palveluja. Ei edes päiväkotia.

Tälle uudelle alueelle ei myöskään ole tarkoitus rakentaa omakotitaloja, joita noihin toisiin taas on. Eivät ne kilpaile keskenään.

Hämmästynyt

Uusi rautatieasema kun tunnin juna tulee?