Salo myy yksityisille tarjoamansa työterveyspalvelut Mehiläiselle

0
Salo myy osan työterveyspalvelujen liiketoiminnasta Mehiläiselle

Salon kaupunki aikoo myydä osan työterveyshuollostaan Mehiläiselle.

Kauppa tehdään yksityisille tarjottavista palveluista. Niiden piirissä on noin 3 000 työntekijää eri yrityksistä.

Kauppahinnaksi on sovittu 799 000 euroa, ja liiketoiminnan suunnitellaan siirtyvän kaupungilta Mehiläiselle ensi vuoden alussa.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina. Kaupasta päättää kaupunginvaltuusto, jonka seuraava kokous on joulukuun alussa.

Kaupan taustalla on tämän vuoden alussa voimaan tullut laki, jonka mukaan kunnan pitää yhtiöittää yrityksille ja muille ulkopuolisille tarjottavat sairaanhoidolliset työterveyspalvelut.

Salo on selvittänyt asiaa maakunnan muiden kuntien ja Turun kaupungin aiemmin omistaman Turun Seudun Työterveystalo Valona Oy:n kanssa. Turku myi Valonan Mehiläiselle, minkä jälkeen Salossakin alettiin suunnitella myymistä.

Tarjoukset pyydettiin Mehiläiseltä, Pihlajalinnalta ja Terveystalolta. Suuret valtakunnalliset hoivayritykset tarjoavat Salossa työterveyspalveluita.

Kilpailutus oli jo päättynyt, kun Mehiläinen kertoi ostavansa Pihlajalinnan.

Salon kaupungin työterveyden asiakkaat ovat eri kokoisia yrityksiä, ja joukossa on myös yksinyrittäjiä. Sairaanhoidollisia työterveyspalveluita tuotetaan 1 100 työntekijälle ja kunnan vastuulla olevia ennaltaehkäiseviä palveluita 1 900 työntekijälle.

Kauppaa valmistellut apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä kertoo, että jatkossa kaupungin työterveys keskittyy kaupungin työntekijöiden palvelemiseen.

– Kaupungin työterveydessä on lääkäripulaa, ja olemme joutuneet hieman rajoittamaan oman henkilöstön palveluita.

– Asiakkuuksien mukana Mehiläiseen siirtyy yksi työterveyshoitaja, jonka työpanos on kohdistunut pelkästään siirtyviin asiakkaisiin. Kahden työterveyshoitajan määräaikainen työsuhde päättyy vuoden lopussa.

Kaupungin työterveyshuollon liikevaihdosta häviää kaupan myötä vajaa neljännes, yhteensä noin 480 000 euroa ulkopuolelta tullutta rahaa.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä työterveyspalveluja alueensa työpaikkojen työntekijöille sekä yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville. Kunnan on siis huolehdittava, että palveluja on saatavilla yhdenmukaisia ehdoin, vaikka se itse niitä tuotakaan.

Mehiläisen kanssa tehtävässä kaupassa palvelujen tuottaminen siirtyy kaupungilta Mehiläiselle. Järjestämisvastuu jää vielä kaupungille, mutta sekin ollaan luovuttamassa ulkopuoliselle julkisista hankinnoista annetun lain mukaiselle kilpailutuksella.

– Kilpailutuksen yhteydessä varmistetaan palvelujen saatavuus yhdenmukaisin ehdoin kaupungissa toimiville yrityksille, sanoo Jari Niemelä.

Järjestämisvastuu voi siirtyä jollekin muulle toimijalle kuin Mehiläiselle.

Kilpailutuksesta päättää sosiaali- ja terveyslautakunta.