Salon seudun teiden talvikunnossapitoa parannetaan

0
Varsinais-Suomen ely-keskus käyttää teiden talvikunnossapitoon tulevalla talvikaudella aikaisempaa enemmän rahaa.

Salon seudun teiden talvikunnossapitoon on tulossa parannuksia. Varsinais-Suomen ely-keskus on nostanut useiden teiden talvihoitoluokkia ja kiristänyt laatuvaatimuksia.

Korkeimpaan hoitoluokkaan Salon seudulla nousee kantatie 52.

– Salon taajaman kohta on jo ollut korkeimmassa hoitoluokassa, mutta nyt kantatien hoitoluokkaa nostetaan yhteensä noin 67 kilometrillä, kertoo aluevastaava Asta Simola-Vellamo Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Salosta Someron suuntaan mentäessä hoitoluokka nousee kantatie 52:n ja Mäenalantien (maantie 2407) risteyksestä aina kantatie 52:n ja Laitiaistentien (maantie 282) risteykseen asti. Kantatie 52:n hoitoluokka nousee Salossa myös Tammisaaren suuntaan mentäessä.

Myös Kemiöntie (maantie 183) on nousemassa korkeimpaan luokkaan Perniön ja Ylönkylän välisellä osuudella.

– Osuuden pituus on noin kahdeksan kilometriä. Tien hoitoluokka nousee myös Kemiönsaaren puolella, Simola-Vellamo kertoo.

Korkeimmassa hoitoluokassa olevat tiet pyritään pitämään pääosin paljaana ja liukkaus pyritään torjumaan ennakkoon. Pitkinä pakkaskausina tien pinta voi olla osittain jäinen, koska suolaus ei ole mahdollista.

Salon seudulla myös Särkisalontien (maantie 1823) ja Kiskontien (maantie 1840) hoitoluokat nousevat. Kyseisiä teitä tullaan jatkossa suolaamaan. Suolattavien teiden yhteismitta on vajaat 40 kilometriä.

– Autoilijoiden kannattaa huomioida, että pienemmillä liikennemäärillä suola vaikuttaa hitaammin ja tie voi olla liukas suolauksesta huolimatta etenkin yöaikaan.

Teiden talvikunnossapitoa tehostetaan lisäksi muun muassa Sauruntiellä (maantie 1825), Merikulmantiellä (maantie 1824), Vaskiontiellä (maantie 224), Kiskontien (maantie 186) alkupäässä ja 110-tiellä Salosta Helsingin suuntaan.

Teiden kunnossapitoa on paikoin myös hieman vähennetty.

– Hoitoluokan laskuja on jouduttu tekemään lyhyillä tieosuuksilla, jotta tie on saatu yhtenäiseksi hoidon osalta. Määrät ovat kuitenkin marginaalisia, Simola-Vellamo sanoo.

Talvikunnossapidon kustannukset nousevat hoitoluokkamuutosten takia Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella viidenneksellä.

– Talvihoidon kustannukset ovat noin 11 miljoonaa euroa vuodessa. Ely-keskuksen vastuulla on maakuntien alueella noin 8 300 kilometriä maanteitä, Simola Vellamo kertoo.

Ely-keskus on tänä syksynä kilpailuttanut uudelleen hoitourakoita. Kilpailutus toteutettiin myös Salossa. Seuraavan viiden vuoden ajan pääurakoitsijana Salossa toimii edelleen YIT.

Ely-keskus panostaa talvikunnossapitoon aikaisempaa enemmän keliolosuhteiden muututtua haastavammiksi. Sääolosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Muutokset näkyvät eniten rannikkoseudulla.

Esimerkiksi sade huuhtoo suolan tai hiekan tieltä ja vesi jäätyy tienpintaan. Sateista pehmenneen soratien auraaminen on haastavaa. Myös pitkäkestoinen ja runsas lumisade aiheuttaa ongelmia, kun teitä ei ehditä auraamaan tarpeeksi nopeasti. Myös päällysteen kunto vaikuttaa talvihoidon laatuun.

– Tienkäyttäjien on hyvä muistaa, ettei talvihoidolla yritetä saada aikaan kesäkelejä. Tienkäyttäjillä on aina oma vastuu sopeuttaa ajonopeus vallitsevien kelien mukaan, Simola-Vellamo huomauttaa.