Salon väkiluku laskee, mutta palkkaa saavien määrä kasvaa

5

Työllisyyden paraneminen Salossa näkyy selvästi verottajan tilastoissa. Väkiluku on laskenut, mutta palkkatuloja saavien kaupunkilaisten määrä on noussut.

Viime vuonna lähes yhtä moni salolainen sai verotettavia palkkatuloja kuin neljä vuotta aikaisemmin, vaikka asukkaita on pari tuhatta vähemmän.

Palkkatuloa saavien määrä laski vuoteen 2017 saakka. Viime vuonna tapahtui käänne, ja silloin palattiin vuoden 2015 tasolle.

Vuonna 2018 palkkatuloja sai lähes 25 300 salolaista. Edellisvuona luku oli alle 25 000.

Sekä työikäisiä että erilaisia ansiotuloja saavia salolaisia on aiempaa vähemmän, mutta heistä yhä useammalla on työpaikka.

Verohallinnon tilasto perustuu vuonna 2018 maksettuihin palkkoihin ja etuuksiin.

Salon väkiluvun pieneneminenkin näkyy verotiedoissa: verotettavia ansiotuloja saavien määrä on laskenut pikku hiljaa vuosi vuodelta.

Vuoden 2014 lopussa Salon väkiluku oli 54 264 ja ansiotuloa saavia oli 43 955. Viime vuonna asukkaita oli 52 321. Ansiotuloja sai 43 491 salolaista.

Tiedot viime vuosien verotettavista tuloista tukevat kuvaa, joka Salon kaupungin elinkeinoyhtiössä Yrityssalossa on kaupungin kehityksestä: työtilaisuudet ovat lisääntyneet.

Marraskuun alussa valmistuneen alueellisen suhdannekatsauksen mukaan yritysten henkilöstömäärä on kasvanut viidessä vuodessa yli viisi prosenttia.

– Palkkatulojen kehitys korreloi suhdannekatsauksen lukuihin. Yrityksissä kasvu oli vahvinta vuonna 2017 ja vuoden 2018 alkupuoliskolla, kertoo yritysneuvoja Tommi Virtanen.

Verohallinnon tilasto kertoo, kuinka moni salolainen sai viime vuonna erilaisia ansiotuloja. Siitä ei ilmene, kuinka pitkiä esimerkiksi työsuhteet tai työttömyysjaksot ovat olleet.

Työllisyyden paraneminen näkyy kuitenkin suoraan maksetuissa työttömyyskorvauksissa. Viime vuonna työttömyyspäivärahaa maksettiin alle 6 600 salolaiselle. Vielä vuonna 2015 työttömyyskorvauksen saajia oli yli 8 000.

Salo ikääntyy, ja sen myötä eläkettä saavien määrä kasvaa. Viime vuonna eläkettä maksettiin 18 388 henkilölle. Viisi vuotta aikaisemmin eläkeläisiä oli yli 1 100 vähemmän.

Verohallinnon luokitteluun ”muut sosiaalietuudet” kuuluvat muun muassa vanhempainpäiväraha, kotihoidontuki ja sairauspäivärahat. Näitä etuuksia saavia oli viime vuonna hieman edellisvuotta enemmän, mutta selvästi vähemmän kuin vuonna 2014.

Salolaiset saivat viime vuonna verotettavia palkkatuloja yhteensä 700 miljoona euroa.

Verottajan tilastojen mukaan palkka- ja eläketulot sekä ansiotulot kokonaisuudessaan ovat kasvaneet hieman viimeisten viiden vuoden aikana. Vuosia jatkuneesta väkiluvun laskusta huolimatta rahaa on tulotietojen perusteella käytettävissä kokonaisuudessaan niin kuin ennenkin.

Yrityssalon suhdannekatsauksessa tämä näkyy Tommi Virtasen mukaan siinä, että salolaisen kaupan liikevaihto on kasvanut tämän vuoden kevääseen saakka.

Paukkula

Tunnin juna tarvitaan.

Volkan

Ehdottomasti.

Marco

Tai jopa kaksi.

Volkan

Kuvan perusteella tuolloin Salo oli hyvässä tilanteessa. Syystä kun kaupungintaloa oli alettu vasta rakentaa.

Sarkasmia

Totta. Kyllä menisi Salolla paremmin, jos esimerkiksi lastensuojen asiakkaat ja muutkin sosiaalipalveluiden asiakkaat saisivat tarvitsemaansa apua vaikkapa jokirannassa, sateella sillan alla. Mihinpä nuo heikossa asemassa olevat tarvitsevat tiloja, joissa heitä autetaan. Ja ihan turhaan kaupungintalon kahvilassakaan eläkeläiset ja muut kaupunkilaiset saavat edullisen ja monipuolisen lounaan. Saman palvelun voisi tarjota kesät talvet soppatykistä torilla. Ja entäpä ne kaupungin työntekijät. Kaikille muille sallin työtilat, joissa ei sairastu sisäilmaongelmista, kaikki muut on oikeutettu riittäviin työtiloihin, paitsi tietenkin julkisissa työpaikoissa olevat. Nuo pienipalkkaiset ja jatkuvaa ilkuntaa sietämään pakotetut eivät ansaitse työtiloja. Tuottakoot palveluita kaikille salolaisille ja muille Salossa käyville taivasalla. Kyllä ennen kaupungintaloa kaikki… Lue lisää »