Toimikausia syytä harkita

0
Presidentti Sauli Niinistö ehdotti Salon Seudun Sanomien haastattelussa presidentin toimikausien lyhentämistä.

Presidentti Sauli Niinistö esitti presidentin toimikausien lyhentämistä Salon Seudun Sanomien haastattelussa (SSS 2.11.).
Niinistö perustelee ehdotustaan sillä, että presidentin työ on kovin sitovaa. Nykyisen kaksi kertaa kuuden vuoden sijaan hän näkisi mieluummin kolme peräkkäistä nelivuotiskautta tai vaihtoehtoisesti kaksi viiden vuoden kautta.

Perustuslain mukaan tasavallan presidentti valitaan suoralla vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi toimikaudeksi.
Kuuden vuoden toimikausi on poikkeuksellisen pitkä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja monissa Euroopan maissa presidentin kausi on neljä vuotta. Ranskassa kauden pituus oli aiemmin seitsemän vuotta, mutta se lyhennettiin viiteen vuoteen.
Presidentin valtaoikeuksia on leikattu samaa tahtia kuin Suomessa on siirrytty parlamentarismiin eli eduskuntavetoiseen demokratiaan. Sisäpoliittista valtaa on keskitetty pääministerille, ja presidentillä on ulkopoliittisen vallan lisäksi joitakin muodollisia valtaoikeuksia.
Parlamentarismin kehitykseen presidentin toimikausien lyhentäminen sopinee hyvin. Lyhyempää kautta voi perustella myös maailman nopeilla muutoksilla.

Yleinen mielipide voi olla toimikausien lyhentämistä vastaan. Kansalaiset haluaisivat pikemmin vahvistaa presidentin asemaa, ja toimikausien lyhentäminen voidaan kokea presidentin aseman heikentämisenä.
Erityisen vaikeaa keskustelu toimikausien lyhentämisestä voi olla juuri nyt, kun Niinistön kansansuosio on poikkeuksellisen korkea.
Presidentin pitkä kausi tuo jatkuvuutta siinä missä hallitukset vaihtuvat.

Presidentti Sauli Niinistön ehdotus toimikausien lyhentämisestä on hyvä avaus, jota kannattaa vakavasti harkita. Kauden pituutta arvioitaessa on otettava huomioon myös tehtävän vaativuus ja sitovuus.
Kuten presidentti haastattelussa sanoi: ”Toisin kuin yleisesti luullaan, tämä on kyllä aika kiinni pitävää hommaa”.