Epävarmalla pohjalla

0
Verokorttien tulorajoihin tulleet muutokset ovat tehneet kuntien verotulojen ennustamisen tänä vuonna vaikeaksi. Kuva: SSS/Päivi Malin-Perho

Kuntien talous on kiristynyt tämän vuoden aikana entisestään. Kuntatyönantajien arvion mukaan noin 50 kunnassa on tänä vuonna käyty yt-neuvotteluita.
Suomessa on runsaat 300 kuntaa, eli yt-neuvottelut koskevat noin kuudesosaa kuntakentästä. Lukemaa voi pitää varsin suurena, sillä yt-neuvotteluissa käsitellään isoja ja kipeitä asioita: henkilökunnan irtisanomisia, lomautuksia ja osa-aikaistamisia.

Kuntien tämän vuoden tilinpäätösten odotetaan olevan aiempaa heikompia. Tämä näkyy myös Salon seudulla. Seudun kaikki kolme kaupunkia eli Salo, Somero ja Paimio varautuvat huomattavaan alijäämään.
Alijäämien arviointi on tällä kertaa kuitenkin poikkeuksellisen vaikeaa. Verotukseen tehtyjen muutosten vuoksi kunnat joutuvat arvailemaan sitä, mikä on tämän vuoden todellinen verotulojen määrä.

Vuoden alussa voimaan tulleessa verokorttiuudistuksessa poistettiin sivutuloa koskevat verokortit sekä kuukausittaiset tulorajat. Nyt tulorajojen ylityksestä perittävät lisäverot näkyvät entisestä poiketen vasta loppuvuodesta.
Muutoksen seurauksena kunnat saavat osan tämän vuoden verotuloista vasta ensi vuonna, kun verovelvolliset maksavat mätkyjä.
Vuoden alussa tuli voimaan myös keskitetty tulorekisteri. Se korvasi ilmoitukset, joita työnantajat tekivät aiemmin muun muassa verohallinnolle ja työeläkeyhtiöille maksamistaan palkoista.

Uudistusten vaikutus kuntien talouden suunnitteluun on ollut valtava. Monelle kunnalle on tilitetty alkuvuoden aikana selvästi vähemmän verotuloja kuin vuosi sitten samaan aikaan.
Tällä hetkellä kunnat voivat vain aprikoida, mikä osuus verotulojen laskusta on todellista ja mikä muutosten tuomaa viivettä tilityksissä.
Muutokset osuivat kuntien kannalta huonoon saumaan. Hyvänä talousvuonna muutokset olisi ollut helpompi kestää, mutta talouskurimuksen keskellä epävarmuus verotuloista on kova rasite.
Sama epävarmuus tuloista on vaikeuttanut myös kuntien ensi vuoden talousarvioiden laadintaa.