Jätevesimaksuun roima korotus Somerolla

0
Someron jätevedenpuhdistamolle hankittiin viime vuonna uusi esikäsittelylaitteisto. Someron Vesihuolto on investoinut puhdistamoon ja viemäriverkostoon kahden viime vuoden aikana yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. KUVA: SSS/KIRSI-MAARIT VENETPALO

Someron jätevesimaksut nousevat selvästi ensi vuoden alussa. Someron Vesihuollon hallitus on päättänyt korottaa jätevesimaksua 27 prosentilla.

Uusi 24 prosentin arvonlisäveron sisältävä hinta on vuodenvaihteen jälkeen 3,78 euroa kuutiolta, kun nykyinen taksa on 2,98 euroa kuutiolta. Verollinen kuutiohinta nousee siten 80 sentillä.

Someron Vesihuollon toimitusjohtaja Kalle Maaranen perustelee kovaa korotusta tehdyillä ja tulevilla investoinneilla.

Maaranen huomauttaa Someron Vesihuollon satsanneen parin viime vuoden aikana runsaasti niin jätevedenpuhdistamoon kuin viemäriverkkoon.

– Jätevedenpuhdistamo siirtyi kaupungilta Someron Vesihuollon omistukseen vuonna 2018. Tämän jälkeen siihen on investoitu noin 300 000 euroa, Maaranen toteaa.

Jätevedenpuhdistamoon hankittiin viime vuonna uusi esikäsittelylaitteisto. Myös puhdistamon lietteen kuivausta on parannettu.

Akustin pumppaamoon hankittiin puolestaan aiempaa tehokkaammat pumput, jotta pumppaamolta saadaan pumpattua myös sateilla aiempaa enemmän jätevettä puhdistamolle. Aiemmin pumppaamolta jouduttiin tekemään kovilla sateilla runsaasti ohijuoksutuksia Kirkkojärveen, kun sadevedet täyttivät jätevesiviemärit. Uusilla pumpuilla ohijuoksutuksia on saatu vähennettyä.

Maaranen sanoo, että myös jätevesiverkossa riittää korjattavaa.

– Viemäriverkostoon on investoitu kahden viime vuoden aikana noin 900 000 euroa.

Kalle Maaranen korostaa, että jätevedenpuhdistamo ja viemäriverkosto nielevät rahaa myös tulevina vuosina.

– Puhdistamon ympäristölupaa ollaan parhaillaan uudistamassa. On odotettavissa, että lupaehtojen tarkistuksen myötä puhdistamolle joudutaan tekemään uusia investointeja.

Myös viemäriverkoston parannustyöt jatkuvat.

– Jätevesiviemäreissä riittää korjattavaa ja uusittavaa, vaikka kaupunki huolehtiikin hulevesistä. Lisäksi viemäriverkkoa ollaan laajentamassa Rautelaan ja Härkälään.

Someron Vesihuolto on selvittänyt ulkopuolisen asiantuntijan avulla viemäriverkoston vuotokohtia. Lopullinen raportti on vasta tulossa, mutta Maaranen kertoo vuotoja löytyneen useista paikoista.

Someron kaupungin omistama vesiyhtiö korotti jätevesitaksaa viimeksi vuonna 2015.

– Tarkoitus on, että tällä uudella taksalla pärjätään jonkin aikaa, elokuussa Someron Vesihuollon ja Someron Lämmön toimitusjohtajana aloittanut Maaranen sanoo.

Puhtaan veden maksuihin ei tule Somerolla ensi vuonna korotuksia.