Kaupunki ei uusi Someron Ratsastajien takausta – säädökset muuttuneet kymmenessä vuodessa

0
Someron Ratsastajat vahvisti ratsastuskeskuksen maneesia toissa vuonna.

Someron kaupunki ei uusi Someron Ratsastajille myöntämänsä lainan takausta. Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen muistuttaa, että nykyiset säädökset kieltävät takauksen antamisen ratsastuskeskusta pyörittävälle yhdistykselle.

Someron kaupunginvaltuusto myönsi joulukuussa 2009 kaupungin omavelkaisen takauksen Someron Ratsastajien lainalle. Takaus vanhenee tammikuussa.

Viime vuoden lopussa kaupungin takaamaa lainaa oli jäljellä runsaat 53 000 euroa. Laina käytettiin ratsastuskeskuksen rakentamiseen ja maneesin pohjan kunnostamiseen.

Nykyisen kuntalain mukaan kunta ei voi antaa kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yksityisen yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta takausta. Suikkanen huomauttaa, että alkuperäisen takauspäätöksen jälkeen ratsastusharrastuksen edellytykset Somerolla ovat myös muuttuneet.

– Nykyään Somerolla toimii myös toinen ratsastustalli. Nykytilanteessa takauksen jatkamista ei voida pitää kuntalain ja liikuntalain näkökulmasta perusteltuna, Suikkanen toteaa.

Someron kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Someron Ratsastajien takausta ei uusita.

Someron Ratsastajat ja Someron kaupunki solmivat viime vuonna viisivuotisen yhteissopimuksen, jolla paikataan takausten vaikeutumista. Sopimuksen mukaan ratsastusseura saa kaupungilta vuosittain 2 000 euroa ja seura ottaa puolestaan ratsastuskeskuksessa vastaan koulu- ja päiväkotiryhmiä.

Someron Ratsastajat remontoi viime vuonna ratsastuskeskuksen maneesin vahvistamalla sen rakenteita. Tänä vuonna uusittiin maneesin katto. Yhdistyksen puheenjohtaja Henna Kiukkonen kertoo, että kaupungin takaaman lainan osalta järjestelyt ovat vielä kesken.