Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan enemmistö ei taipunut salolaisten esitykseen puhdistamokohtaisista maksuista, kun se päätti 17 kunnan alueen lietetaksoista torstaina. Sako- ja umpikaivolietteelle määrättiin omat, mutta koko toimialuetta koskevat yhtenäiset maksut.

– Alueella on pitkälti käytössä eri taksat, koska lietelaadut ovat erilaiset ja niiden tyhjennysvälit poikkeavat toisistaan. Koko alueelle tulee kuitenkin yhtenäinen taksa asukkaiden yhdenvertaisen kohtelun perusteella, lautakunnan turkulainen puheenjohtaja Niina Ratilainen (vihr.) toteaa.

Hän sanoo lietelajien hinnaneron olevan vähäinen. Päätöksen mukaan sakokaivo-, saostussäiliö- ja pienpuhdistamolietteistä peritään maaliskuun alusta 21,61 euroa kuutiolta arvonlisäveroineen. Umpikaivolietteen käsittelystä peritään 17,25 euroa kuutiolta.

Salon kaupunginhallitus on lausunnoissaan edellyttänyt jätehuoltolautakunnalta puhdistamokohtaisia lietemaksuja nykyisen käytännön mukaisesti. Kaupungin perustelujen mukaan yhtenäiset maksut aiheuttavat Salon alueelle kohtuuttomiksi koettavat hinnankorotukset, mikä voi vähentää lietteen tuottajien halua toimittaa liete viralliseen vastaanottopisteeseen.

Tätä nykyä Salon keskusjätevedenpuhdistamolla peritään umpikaivolietteestä veroineen 5,26 euroa kuutiolta ja sakokaivolietteestä 10,95 euroa kuutiolta. Liikelaitos Salon Veden perimät lietemaksut ovat Lounais-Suomen edullisimmat.

Ratilainen huomauttaa, että yhtenäisen taksan piti tulla voimaan jo viime keväänä.

– Annoimme lisäaikaa, mutta nyt sekin on mennyt.

Salon kaupunki on valittanut jätehuoltolautakunnan vuoden takaisesta taksojen yhtenäistämispäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen, joka ei ole vielä ratkaissut asiaa.

Jätehuoltolautakunnan toinen salolaisedustaja Lauri Havia (kok.) esitti, että umpi- ja sakokaivolietteiden taksat määrättäisiin puhdistamokohtaisesti niin, että hinnoitteluun lisättäisiin Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n laskutuksesta kuutiota kohden aiheutuva 0,43 euron kustannus.

Havian perusteena oli välttää lietteen kuljetus Salosta Turkuun eli arviolta 200 000 kilometrin ajot vuodessa ja yli puolen miljoonan euron kustannukset. Havia muistutti LSJH Oy:n todenneen useasti niin lautakunnalle, kaupunginhallitukselle kuin julkisesti, että sille sopii puhdistamokohtainen taksa. Havia muistutti, että samalla pienennetään riskiä lietteen päätymisestä ympäristöön.

Kaarinalainen Hannu Rautanen (vihr.) esitti, että sako- ja umpikaivolietteelle asetetaan eri taksat. Jos lietteen laatua ei voida varmistaa vastaanottopaikassa, määrätään vastaanottomaksu sakokaivolietteen mukaan. Rautasen ehdotus voitti Havian ehdotuksen äänin 9–6. Havia jätti päätökseen esityksensä mukaisen eriävän mielipiteen.

Asian lautakunnalle valmistellut valvontajohtaja Leena Salmelainen esitti samaa 18,84 euron kuutiohintaa kaikille lietteille. Hänen esityksensä yhdestä maksuluokasta hävisi Rautasen ehdotukselle äänin 13–0. Kaksi äänesti tyhjää.

Lietteiden kahden eri maksuluokan perusteena on sakokaivolietteen ja umpikaivolietteen laadullinen ero. Sakokaivoon kerääntyy sen läpi kulkevasta jätevedestä laskeutunut kiinteä aines, kun taas umpisäiliöön kerääntyy kaikki sinne johdettu jätevesi ja liete. Sakokaivoliete on tästä syystä sakeampaa ja vaatii enemmän puhdistusprosessilta kuin umpikaivoliete, joka sisältää tyypillisesti paljon vettä.

Jätehuoltolautakunnan eilinen päätöksen seurauksena umpikaivolietteen käsittely nousee Salossa reilusta 5 eurosta yli 17 euroon ja sakokaivolietteen vajaasta 11 eurosta vajaaseen 22 euroon kuutiolta. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Auki on edelleen kysymys siitä, mihin salolaisten sako- ja umpikaivolietteet vuodenvaihteen jälkeen kuljetetaan, koska LSJH:n ja jätevedenpuhdistamon välistä sopimusta ei ole saatu aikaan. Niina Ratilainen muistuttaa, ettei lautakunta ota kantaa jäsenkuntiensa sopimusneuvotteluihin.

– Voimme päättää vain taksasta. Lounais-Suomen Jätehuollon täytyy ratkaista tilanne Salon kaupungin kanssa.

Ratilainen korostaa, että lietteet olisi hyvä käsitellä mahdollisimman lähellä niiden syntysijoja eikä esimerkiksi ryhtyä kuljettamaan lietettä Salosta Turkuun.

Salon kaupunginhallitus käsittelee lietesopimusta seuraavan kerran kokouksessaan maanantaina 9. joulukuuta.

17 KUNNAN YHTEINEN

Jätehuoltolautakunta

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta hoitaa 17 kunnan jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät.

Se päättää jätehuoltomääräyksistä, määrittelee jätetaksat ja seuraa jätehuollon järjestämistä alueellaan.

Lautakunnan toimialueeseen kuuluvat Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo ja Turku.

16 kunnan asukkaat sopivat edelleen itse lokakaivojensa tyhjentämisestä suoraan yrittäjän kanssa, mutta vuosien 2021–2026 aikana alueella on tarkoitus siirtyä keskitettyyn kuljetukseen myös lietteiden osalta. Silloin Lounais-Suomen Jätehuolto Oy kilpailuttaa loka-autoyrittäjät keskitetysti kuten se tekee jo nyt Kemiönsaaressa.

putkiaivo

Asia ei minua koske, sillä omat jätteet kulkevat putkea pitkin Salon puhdistamolle, mutta en voi olla ihmettelemättä jätevesitaksapäätöksen perusteluja: ”Koko alueelle tulee kuitenkin yhtenäinen taksa asukkaiden yhdenvertaisen kohtelun perusteella, lautakunnan turkulainen puheenjohtaja Niina Ratilainen (vihr.) toteaa.” Salon haja-asutusalueelle tulee nyt noin 20€/ m3 jätevesitaksa, haja-asutusalueella ei ole mahdollisuutta liittyä viemäriin, kuten keskustaajamissa. Meiltä taajamissa asuvilta viemäriin liittyneiltä velotetaan jätevedestä 2,85 e/m3 (24 %). Yhdenvertaisuusperiaatteeseen vedoten vaadin, että meidän taksamme on korotettava samalle tasolle kuin haja-asutusalueen taksa. Samoin vaadin, että Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n suurimman osakkaan, Turun kaupungin jätevesitaksa 1,82 € /m3 (24 %) on korotettava yhdenvertaisuusperiatteen mukaan tasolle 20€ /m3. On… Lue lisää »

Make

Hieno näkökulma! Näinhän se kyllä on, voisiko joku selvittää asiaa tarkemmin miten saataisiin meidän muidenkin, myös siis turkulaisten, hinnat nostettua?

Epi

Siinäpä vaadit. Taajamassa jätevesimaksut ovat edullisempia, koska rakenteet palvelevat suurempaa määrää ihmisiä. Tämä tarkoittaa, että maksajia on enemmän ja siksi hinta on halvempi.

Haja-asutusalueelle järjestettävä jäteveden käsittely palvelee harvempia ja on siksi yksittäiselle taloudelle kallista. Niin sen kuuluukin olla.

Yhdenvertaisuus ei tarkoita sitä, että voit asua metsässä ja muiden tehtävä on maksaa siitä aiheutuvat kulut.

Jumpra huiti

Myös Salon haja-asutusalueen jätevedet käsitellään samassa paikassa kuin taajama-alueenkin – ei ole rakennettu mitään erillisiä käsittelylaitoksia ympäri Saloa. Ja nämä haja-asutusalueella asuvat maksavat käsittelyn lisäksi myös sen lietteen kuljetuksen. Taajamassa vedet kulkevat kaupungin rakentamia putkia pitkin puhdistamolle – ja sen putken on kaupunki rakentanut.

Katsotko Epi, että salolaiset asuvat metsässä, koska tällä uudella hinnoittelulla tulisimme osallistumaan toisten kuntien jätevesien käsittelyyn. Asukasluvulla mitattuna Turussa pitäisi olla huomattavan paljon halvemmat hinnat kuin Salossa, mutta täälläpä onkin osattu hoitaa homma tehokkaammin ja edullisemmin – ja nyt saisimme sitten osallistua muidenkin kuntien kuluihin.

Jussi

Maksetaanhan me kuljetuskustannukset nykyäänkin. Ei se varmaan vaikuta mitään, kulkeeko liete putkea pitkin vai tankkiautolla käsittelypisteelle. Vai onko autolla kulkeva liete kalliimpaa käsitellä kuin putkea pitkin kulkeva?

Putkiaivo

Epin perustelu ei mennyt ihan putkeen, tai ehkä sinne viemäriputkeen. Odotan mielenkiinnolla parempia perusteluja. Miksi autolla tuotavalla umpikaivolietteellä, joka on aivan samanlaista tavaraa kuin kiinteästä putkesta puhdistamolle tuleva, pitää olla yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan seitsenkertainen hinta?

Mitäpä jos umpikaivolietteen purkaisikin autosta lähimmän siirtoviemärin päähän ja loppumatka tulisi putkea pitkin pumppaamojen kautta. Tapahtuuko vertailu jätösten alkuperästä ja taksan korotus jätehuoltolautakunnan nimittämän yhdenvertaisuusperiaatevirkailijan toimesta silloin siinä kohtaa?

Onhan siinä vissi ero, tuleeko liete viemäriputkeen suoraan asiakkaan ahterista tai säiliön kautta, mutta tavara on puhdistamon kannalta samaa.

Epi

On kalliimpaa. Tarvitaan autoja ja kuljettajia sekä organisaatio autojen, kuljettajien ja muun hallinnointiin. Kuljetusmaksut eivät kata kaikkea tätä.

Kaupunki on maksanut näitä kuluja aikaisemmin, eli taajamassa asuvat ovat maksaneet ne teidän puolestanne. Jatkossa muiden kaupunkien asukkaiden ei voi edellyttää maksavan haja-asutusalueen asukkaiden kuluja. Siksi hinnat nousevat.

Salossa ei ole osattu hoitaa asioita paremmin ja tehokkaammin. Salolaisten metsäläisten ei tarvitse maksaa muiden kaupunkien asukkaiden kuluja. Heidän tarvitsee alkaa maksamaan omat kulunsa.

Jumpra huiti

No Epi. Autot, kuljettajat ja organisaation hoitavat Salossa yksityiset yritykset, jotka laskuttavat kotitaloutta näiden lietteiden kuljetuksesta. Kaupunki ei näitä maksuja maksa eikä niitä millään lailla kompensoi. Tästä autolla tuodun lietteen puhdistamisesta kotitaloudet joutuvat maksamaan vielä erikseen – ja kalliimmin kuin kiinteää putkea pitkin tulevasta laskutetaan.

Ja tällä tulevalla (?) tasataksalla olisi nyt tarkoitus tasottaa hinnaneroja LSJH Oy:n 17 kunnan lietetaksoja – Salossa kaikkein halvimmat hinnat ja niitä nostamalla viedään suoraan rahaa LSJH:n kassaan.

Putkiaivon kanssa samaa mieltä.

Jussi

Kuljetusyrittäjän lähettämässä laskussa on ollut eriteltynä kuljetus erikseen, ei liity mitenkään kaupunkilaisten laskuihin.

Epäilijä

Saako siitä kotitalousvähennystä?

Jerppu

Eihän tuo nyt pidä ollenkaan paikkaansa. Aivan varmasti kaupunki ei ole maksanut yksityisten imuautofirmojen autoja ja muita kuluja, kyllä me omakotitalojen asukkaat ja mökkiläiset maksamme ne ihan itse tyhjennys- ja kuljetusmaksuilla. Kaupunki subventoi kyllä kivasti taajamissa asuvien erilaisia palveluita. Taajamien asukkaiden kadut aurataan ja valaistaan, pääsevät hoidettuja pyöräteitä pitkin töihin tai kouluihin, on vedetty viemärit ja vesijohdot. Me haja-asutusalueen asukkaat olemme kyllä maksumiehinä niissäkin palveluissa, maksamme yhtä paljon kunnallisveroa ja kiinteistöveroja, mutta saamme itse rakentaa ja hoitaa tiemme, kuljetuttaa lietteemme omaan laskuumme ja valaistuista pyöräteistä vain haaveilemme. Nyt sitten maksamme vielä lietteen käsittelystä moninkertaisen hinnan keskustassa asuviin verrattuna. Turkulaisten jätehuoltomafia… Lue lisää »

Epi

Sanoisin että tietämättömyys on onnela, mutta aika ahdistavalta tuo kuulostaa.

Ehkä median pitäisi valottaa, mistä maksut koostuvat, ettei tarvitse foliohatut päässä kehitellä salaliittoteorioita

Jerppu

Epi, jos minä kannan itse ämpärillä jätökseni Meriniittyyn, niin saanko sitten tyhjentää ne sinne jätevedenpuhdistamolle samaan kuutiohintaan kuin mitä viemäriverkkoon liittyneiltä asiakkailta laskutetaan? Saanko ehkä kaupungilta tukea ämpärien ostoon? Ehkä voit meitä tietämättömiä valistaa, millä tavalla, missä muodossa ja miten paljon kaupunki meitä köyhiä maaseudun asukkaita tässä asiassa tukee? Kun minä en millään sitä tukimaksua löydä tyhjennyslaskustani, enkä kaupungin budjetistakaan. Minulle Salon kaupunki näkyy ainoastaan kunnallis- ja kiinteistöveron saajana. Mitään vastinetta veroilleni ja maksuilleni en saa. Veroni maksan kiltisti ja oletan, että kun olen vanha ja raihnainen, kenties saan minäkin sitten kunnalta jotain palvelua, mutta LSJH:n harjoittama kuppaus on kyllä… Lue lisää »

Lindholm

En kalliimpaa hintaa lietteelle pikaisen etsimisen jälkeen löytänyt, kuka näitä hintoja keksii?
Esimerkkejä umpikaivolietteen hinnoista eri puolilta Suomea:
Hanko 4,50e/m3
Raasepori 4,0e/m3
Säkylä 7,89e/m3
Pietarsaari 5,52e/m3
Oulu 2,08e/m3
Eli lievästi sanottuna uusi yhteinen taksa on pöyristyttävä!Ketä meitä viilaa linssiin ja ryöstää sumeilematta?

On meillä hienot päättäjät 😡

Kohta niitä ympäristörikoksia on sitten pilvin pimein. Yhtään ei ajatella sitä et kun taksat nousee noinkin rajusti et ihmiset dumppaavat lietteensä tonne maastoon…