Märynummen tuulivoimaloiden melua mitataan kevättalvella

0

Märynummen tuulivoimaloiden aiheuttamaa melua mitataan todennäköisesti kevättalven aikana Salossa.

Melumittausten tekeminen varmistui, kun Korkein hallinto-oikeus KHO hylkäsi tuulivoimayhtiöiden Tuuliwatti Oy:n ja Restuuli Oy:n valituslupahakemukset.

Tuulivoimayhtiöt hakivat valituslupaa Vaasan hallinto-oikeuden viime keväänä antamaan päätökseen, jossa ne velvoitettiin tekemään ulkomelumittauksia tuulivoimaloiden lähellä sijaitsevissa kiinteistöissä.

Turun hallinto-oikeus palautti jo viime kuussa uudelleen valmisteltavaksi Salon kaupungin tekemän päätöksen sisämelumittauksista.

Oikeuden mukaan kaupungin on mitattava sisämelua myös itse. Rakennus- ja ympäristölautakunta on tyytynyt päätökseen.

Märyn tuulivoimaloiden melusta on väännetty kättä Salossa pian viisi vuotta.

Salon kaupunginlakimiehen Antti Mäkelän mukaan prosessi on kestänyt ”valitettavan pitkään”. Siksi hän toivoo, että asiassa päästään nyt ripeästi eteenpäin.

– Kun KHO:n päätös tuli, meillä oli jo seuraavana päivänä palaveri melusta kärsineiden ja tuulivoimatoimijoiden kanssa. Siinä sovittiin, miten asiassa edetään, Mäkelä sanoo.

Kaupungin tavoitteena on nyt, että melumittausten menetelmät ja mittaussuunnitelmat valmistellaan tammi–helmikuun rakennus- ja ympäristölautakunnalle päätettäviksi.

– Maaliskuussa mittaukset on toivottavasti jo tehty, Antti Mäkelä sanoo.

Vuosien riitelyn jälkeen on selvää, että melusta valittaneilla ja tuulivoimayhtiöillä on erimielisyyttä luotettavista mittausten tekijöistä, menetelmistä ja muista yksityiskohdista.

Antti Mäkelän mukaan kaupunki pyrkii tekemään kaikkensa, jotta kaikki tehdään oikein ja olemassa olevien säännösten mukaisesti.

– Olemme mahdollisimman paljon läsnä ja varmistamassa, että kaikki menee niin kuin pitää. Mittaukset tulee tekemään luotettava alan toimija. Lisäksi kaupunki mittaa melua itse, ja mahdollisesti käytämme vielä ulkopuolista asiantuntijaa laadunvarmistajana, hän kertoo.

Mittauksissa yritetään saada vahvistusta sille, onko melutaso sallitun tason ylittävää ja aiheuttaako tuulivoimaloiden melu terveyshaittaa.

– Ympäristönsuojeluviranomainen arvioi haittaa ulkomelun osalta, terveydensuojeluviranomainen asuntojen sisälle kuuluvan melun osalta, Mäkelä tarkentaa.

Mitä tapahtuu, jos meluarvot ylittyvät ja tuulivoimatoimijoiden pitää rajoittaa melua?

Kaupunginlakimies Antti Mäkelän mukaan sallitun tason ylittävän melun vähentäminen tarkoittaisi rajoituksia tuulivoimaloiden toiminnalle. Käytännössä tuulivoimayhtiöt velvoitettaisiiin hakemaan toiminnalle ympäristölupaa. Lupaehdoissa viranomaiset voisivat antaa määräyksiä, joilla haittoja pienennetään.

Märyn tuulivoimaloilla ei ole ympäristölupaa. Voimaloiden sijoituspaikasta päätettiin aikanaan suunnittelutarveratkaisuilla.

Kaupunginlakimies Antti Mäkelä korostaa, että Märynummen tuulivoimaloiden meluasiassa kuunnellaan herkällä korvalla ja tasapuolisesti asianosaisia.

– Aikamoisissa ristipaineissa täällä tehdään töitä. Asian valmistelu etenee kuitenkin viranomaisvetoisesti ja objektiivisesti asiaan suhtautuen. Toinen osapuoli ei pääse viemään meitä eikä sanelemaan, hän vakuuttaa.