Salo etsii ulospääsyä lietekiistassa – luvassa yhdeksäs kaupunginhallituksen kokous samasta asiasta

0
Sako- ja umpikaivot on jätevesiasetuksen mukaan tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Lietteet käsitellään Salon keskusjätevedenpuhdistamolla.

Salo yrittää edelleen saada tahtonsa läpi lietekiistassa, jota kaupunginhallitus on vatvonut jo kahdeksassa kokouksessa parin vuoden aikana. Vieläkään ei tiedetä, mihin salolaisten sako- ja umpikaivolietteet vuodenvaihteen jälkeen kuskataan.

– Odotettavissa on mielenkiintoinen kokous, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan turkulainen puheenjohtaja Niina Ratilainen (vihr.) otaksuu.

Lautakunnan on tarkoitus päättää sako- ja umpikaivolietteen vastaanotto- ja käsittelymaksuista torstaina. Salo vastustaa jätehuoltolautakunnassa päätettyä tasataksaa, eikä ole saanut sovittua lietteiden toimittamisesta Satamakadun keskusjätevedenpuhdistamolle.

Maanantaina kaupunginhallitus muotoili päätöksen, jonka mukaan se on valmis hyväksymään lietesopimuksen vuoden määräajaksi, mikäli jätehuoltolautakunta sallii puhdistamokohtaisen hinnoitteluperusteen.

Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että lietteestä perittäisiin Salossa eri hinta kuin muissa Lounais-Suomen kunnissa, jotka ovat tasamaksun hyväksyneet.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tehtävänä on nimensä mukaisesti järjestää jätehuolto Lounais-Suomessa. Vuosi sitten lautakunta päätti, että sako- ja umpikaivolietteistä peritään sama maksu kaikissa alueen seitsemässätoista kunnassa.

Salo on vastustanut tasataksaa alusta asti. Kaupungin mukaan se nostaisi salolaisilta perittäviä lietteen vastaanotto- ja käsittelyhintoja keskusjätevedenpuhdistamolla. Liikelaitos Salon Veden perimä maksu lietteestä on nyt pienin koko Lounais-Suomessa.

Salon kaupunginhallitus käsittelee lietesopimusta viikon päästä maanantaina yhdeksännen kerran. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tuleva päätös on silloin salolaispoliitikkojen tiedossa.

– Teemme yhtenäisiä päätöksiä koko alueelle oli se sitten puhdistamokohtainen tai koko aluetta koskeva yhteinen taksa. Samojen päätösten täytyy koskea koko aluetta, Niina Ratilainen toteaa.

Tasataksa ja sopimukset jätevedenpuhdistamojen kanssa ovat askelia kohti lietteenkuljetuksen ja – käsittelyn yhtenäistämistä Lounais-Suomessa.

Salon ja viidentoista muun varsinaissuomalaisen kunnan asukkaat voivat vielä toistaiseksi sopia itse lokakaivojensa tyhjentämisestä haluamansa yrittäjän kanssa. Vuosien 2021–2026 aikana on tarkoitus siirtyä myös keskitettyyn lietteenkuljetukseen, jossa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy kilpailuttaa loka-autoyrittäjät.

Kemiönsaari päätti jo kuusi vuotta sitten, että Lounais-Suomen Jätehuolto kilpailuttaa ja hoitaa lietteenkuljetuksen keskitetysti. Kerätyn lietteen määrä nousi vuodessa 4 900 kuutiosta 8 600 kuutioon.

Tekninen lautakunta on pitänyt päätöstä yhtenä Kemiönsaaren kunnan suurimmista ympäristöteoista.