Salo valittaa jälleen lietteen tasataksasta, vastaanotto jatkuu puhdistamolla

2

Liikelaitos Salon Veden ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n välillä ei ole edelleenkään sopimusta asumisessa syntyvien lietteiden vastaanotosta ja käsittelystä.

Salon kaupunginhallitus käsitteli sopimusta maanantaina ja päätti jättää asian pöydälle Saku Nikkasen (sd.) esityksestä. Samalla se velvoitti virkamiehet tekemään valituksen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan 5. joulukuuta tekemästä päätöksestä, jolla alueelle päätettiin tasataksa sako- ja umpikaivolietteille.

Valittaminen jää virkamiehille, koska kaupunginhallituksella ei ole enää loppuvuoden aikana kokousta.

– Hallitus palaa sopimusasiaan 20. tammikuuta, puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen (sd.) sanoo.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä Pertti Vallittu (kok.) esitti, että hallitus toteaa, ettei edellytyksiä sopimuksen hyväksymiseen ole. Hän toivoi asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, kunnes sopimuksen hyväksymisen edellytyksissä on tapahtunut merkittävä muutos. Lisäksi Vallittu toivoi, että jätehuoltolautakunnan päätöksestä valitetaan.

Jonna Nyyssönen (vihr.) esitti, että lietteiden käsittely- ja vastaanottosopimus hyväksytään kaupunginjohtaja Lauri Innan esityksen mukaisesti. Sekä Vallitun että Nyyssösen esitykset raukesivat kannatuksen puuttuessa.

Vallittu jätti päätökseen eriävän mielipiteensä. Hänestä nyt tehty päätös ei ole asiakkaiden ja yritysten edun mukainen.

Salossa on puhuttu, että sopimukseton tila tarkoittaisi lietteiden kuljettamista vuodenvaihteen jälkeen Turkuun.

Kaupunginjohtaja Lauri Innan mukaan minkäänlaiseen paniikkiin ei ole aihetta. Hänen mukaansa Salon puhdistamo voi jatkaa lietteiden vastaanottamista maaliskuun alkuun eli uuden jätetaksan voimaantuloon asti.

– Halusimme käyttää tämän ajan vielä asian käsittelyyn. Siksi kannatti ottaa joulurauha tähän väliin. Käsitellään sopimusasia uudelleen kaupunginhallituksessa 20. tammikuuta, Inna rauhoittelee.

Salossa lietteiden vastaanotto- ja käsittelysopimusta on käsitelty jo yli kaksi vuotta. Sopimuksen tekoa on hankaloittanut se, että muualla maakunnassa lietteiden käsittelymaksut ovat olleet Saloa korkeammat.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti vuosi sitten, että sen alueella siirrytään tasataksaan. Salo vastusti muutosta jo valmisteluvaiheessa, koska tasataksa nostaisi salolaisten maksuja reilusti.

Kaupunki piti tasataksaa lainvastaisena ja valitti jätehuoltolautakunnan päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Oikeus ei ole antanut vielä päätöstä asiassa.

Jätehuoltolautakunta teki jätetaksasta uuden päätöksen viime viikolla. Nyt tilanne on kimurantti: kumoaako uusi päätös vanhan, johon on haettu muutosta?

– Siksi kaupunginhallitus valtuutti virkamiehet valittamaan uudesta päätöksestä samoilla perusteilla kuin vanhastakin valitettiin, Lauri Inna sanoo.

Muurlalainen

Näytelmään taas jatko-osa. Näin kävi, kun päättäjät halusivat lahjoittaa Rouskiksen Turkuun.

Minulla on onneksi tallella valtuuston äänestyslista, ja liittymistä kannattaneiden joukosta ei enää löydy henkilöä, jota äänestän seuraavissa kuntavaaleissa.

Jumpra huiti

Salolaiset, nyt kaikki tähän taksahinnoitteluun tyytymättömät valittamaan. Kaupungin valitus ei yksin auta. Aikoinaan Caruna oli korottamassa sähkön siirron hinnoittelua – ja tuolloin vain 27% – ja se saatiin tyrmättyä.

Joskin siitä se nousu sitten alkoikin. Nyt näiden lietteiden hinnat korottuvat satoja prosentteja. Jotain tarttis tehdä.