Somerolle ei tule koirapuistoa

0

Somerolle ei perusteta koirapuistoa. Someron kaupunginhallitus ehdottaa yksimielisesti kaupunginvaltuustolle, että se toteaa koirapuistoa koskevan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Someron valtuustoryhmät jättivät viime vuoden keväällä yhteisen valtuustoaloitteen, jossa esitettiin selvityksen tekemistä koirapuiston perustamisesta ja sen tarpeellisuudesta.

Kaupunginhallitus toteaa vastauksena aloitteeseen, että koirapuistolle ei ole varattu rahaa ensi vuoden talousarviossa. Puisto ei ole mukana myöskään kaupungin vuosien 2021–2023 investointiohjelmassa.

Teknisen toimen tekemän selvityksen mukaankoirapuiston perustaminen olisi maksanutpaikasta ja rakenteista riippuen 50 000–100 000 euroa. Vuotuisiksihoitokuluiksi selvityksessä arvioitiinnoin 5 000 euroa.

Koirapuiston ylläpito olisi jäänyt kaupungin vastuulle. Someron Seudun Koiraharrastajat ilmoittivat, etteivät ole kiinnostuneita koirapuiston ylläpitämisestä, sillä yhdistyksellä on jo Haukkukallio.

Tekninen toimi arvioi selvityksessä, että Someron keskustan alueella on noin 400 koiraa.