Someron hiippakunnan vaihdos avaa uusia ovia Salon seudun seurakuntien yhteistyölle

0
Someron kirkkoherra Jaakko Knuutila (vas.) ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Juho Pettersson uskovat Someron hiippakunnan vaihdon tuovan uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön Salon ja Someron seurakuntien välillä. Kuva:SSS/Minna Määttänen

Someron seurakunnan muutto Turun arkkihiippakuntaan ja Paimion rovastikuntaan avaa uusia mahdollisuuksia seurakuntien väliselle yhteistyölle Salon seudulla. Salon ja Someron seurakunnat ovat rajanaapureita, mutta yhteydet ovat olleet toistaiseksi vähäisiä.

– Salon seurakunta on jäänyt vieraaksi, vaikka rajanaapureita ollaankin. Sama koskee Koskella ja Marttilassa toimivaa Martinkosken seurakuntaa, Someron kirkkoherra Jaakko Knuutila toteaa.

Salon kirkkoherra Timo Hukan viesti on samanlainen:

– Yhteyksiä Somerolle on ollut vähän.

Entiset hallintorajat ovat eristäneet seurakunnat tehokkaasti toisistaan. Somero on kuulunut Tampereen hiippakuntaan ja siellä Tammelan rovastikuntaan.

– Varsinkin rovastikunnan raja on tärkeä. Yhteistyökuviot rakennetaan rovastikuntien sisällä, Hukka ja Knuutila korostavat.

Someron seurakunta siirtyy vuoden 2020 alussa Turun arkkihiippakuntaan. Samalla siitä tulee osa Paimion rovastikuntaa. Hukka ja Knuutila sanovat muutoksen tuovan uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön.

Yksi esimerkki on jo saatu, sillä Someron seurakunta ostaa ensi vuonna perheneuvonnan palvelut Salon seurakunnalta. Someron seurakunnalla oli yli 30 vuotta oma perheneuvoja, mutta Someron kaupungin tuen loputtua seurakunta joutui jättämään viran tyhjäksi.

– Perheneuvonnan ostoon Salosta vaikutti nimenomaan hiippakunnan ja rovastikunnan vaihtuminen. Tampereen hiippakunnassa perheneuvonnassa olisi käännytty Forssan seurakunnan puoleen, Knuutila korostaa.

Hallinnon raja näkyy myös kirkon sisällä tehtävissä suurissa uudistuksissa. Seuraava iso muutos on tulossa vuonna 2021, kun väestökirjanpito siirtyy yksittäisiltä seurakunnilta isompiin keskuksiin. Turun arkkihiippakunnassa keskusrekisterit perustetaan Turkuun ja Poriin. Saloon on tulossa palvelupiste.

– Salon palvelupiste palvelee myös Someroa, Knuutila toteaa.

Timo Hukka ja Jaakko Knuutila eivät lähde vielä arvailemaan, millaisia yhteistyömuotoja seurakuntien välille voisi tulevaisuudessa syntyä.

– Yhteistyö riippuu ennen kaikkea Someron seurakunnan tarpeista, Hukka muistuttaa.

Knuutila ja Hukka painottavat, että uusien yhteistyömuotojen synnyssä seurakuntien työntekijöiden kanssakäyminen on avainasemassa.

– Uudet yhteistyökuviot syntyvät sitä kautta, että eri seurakuntien viranhaltijat ja työntekijät tapaavat toisiaan.

Paimion rovastikunnan seurakunnat selvittävät tällä hetkellä mahdollisuuksia yhteistyöhön talous- ja kiinteistöhallinnossa.

– Salon seurakunta ei ole selvityksessä mukana, koska suurena seurakuntana meillä on riittävät resurssit. Selvityksen myötä selviää, onko Salolla jotakin annettavaa muille, Hukka sanoo.

Salon seurakunta myy tällä hetkellä työntekijäpalveluita Auran seurakunnalle.

– Meidän pappimme ovat käyneet siellä kaksi vuotta tekemässä toimituksia ja tuuraamassa Auran omia pappeja. Yhteistyö on toiminut hyvin. Sovitun yhteistyön kautta on paljon helpompi hallita sijaisten saamista, kuin lähteä joka kerran etsimään tuuraajaa erikseen, Hukka sanoo.

Someron kunta vaihtoi Hämeen läänistä Turun ja Poriin lääniin jo vuonna 1990. Someron seurakunnan suuntautumiseen muutos ei vaikuttanut, vaan se jäi edelleen Tampereen hiippakuntaan.

Vuodenvaihteessa tuleva muutos perustuu kirkolliskokouksen päätökseen, jonka mukaan hiippakuntien rajojen pitää noudattaa maakuntien rajoja. Knuutila ymmärtää ratkaisua.

– Tämä selkeyttää tilannetta. On luontevaa, että seurakunta ja kunta kuuluvat samaan alueeseen. Myös viranomaisten yhteistyön kannalta on loogista, että maakuntien ja hiippakuntien rajat ovat samat.

Hukka on samaa mieltä:

– Ajatus siitä, että Salossa seurakunta ja kaupunki olisivat suuntautuneet eri suuntiin, on erikoinen ja outo. Yhteiset hallinnon rajat ovat luonnollinen tilanne.

Someron seurakuntalaiset saavat heti vuoden alussa esimakua muutoksesta. Someron kirkossa on 1. tammikuuta piispanmessu, jossa on mukana Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarle Kalliala.

51 seurakuntaa ja 5 rovastikuntaa

Turun arkkihiippakunta

Alueena Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat.

Arkkihiippakuntaan siirtyvät vuoden alussa Someron seurakunta Tampereen ja Karvian seurakunta Lapuan hiippakunnasta.

Punkalaitumen ja Sastamalan seurakunnat siirtyvät Tampereen hiippakuntaan.

51 seurakuntaa ja 5 rovastikuntaa.

Salon seudun seurakunnat kuuluvat Paimion rovastikuntaan, jossa on ensi vuoden alussa 9 seurakuntaa.

Paimion rovastikunnan lääninrovasti on Liedon kirkkoherra Timo Leppänen.

Salon seurakunnan koko luo mahdollisuuksia

SSS | Päivi Malin-Perho

Someron kirkkovaltuuston puheenjohtaja Juho Pettersson uskoo vuodenvaihteessa tulevan muutoksen avaavan ilman muuta uusia yhteistyömahdollisuuksia Salon ja Someron seurakuntien välille.

– Yhteistyötä helpottaa Salon seurakunnan koko, sillä ison seurakunnan on helpompi irrottaa yhteistyöhön resursseja. Lounais-Hämeessä on enemmän pieniä seurakuntia, Pettersson huomauttaa.

Pettersson toteaa, että esimerkiksi pappien tuurauksista saatetaan jatkossa keskustella Salon seurakunnan kanssa. Someron seurakunta vähensi vuoden 2019 alussa pappien määrän neljästä kolmeen.

– Tämä merkitsee sitä, että ulkopuolisia tuuraajia tarvitaan aiempaa enemmän pappien lomien ja muiden poissaolojen aikana.

Someron seurakunnan suuntautumista Varsinais-Suomeen Pettersson pitää tervetulleena muutoksena.

– Someron osalta suuret systeemit kuten maakuntahallinto ja sairaanhoitopiiri ovat Varsinais-Suomessa, joten uusi tilanne on aiempaa luontevampi. Sama pätee siihen, että kaupunki ja seurakunta toimivat samojen rajojen sisällä.