Turun ammattikorkeakoulu veloittaa opettajan ohjausajasta harjoittelussa

2
Pienellä yhdistyksellä ei ole varaa maksaa opiskelijaharjoittelijoiden käyttämisestä verenpainemittauksissa yleisötapahtumissa. Näin kertoi Salon AVH-kerhon sihteeri Riitta Laajasuo, joka on mittaaamassa verenpainetta.

Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoidonopiskelijat ovat haluttuja harjoittelijoita avustamaan erilaisissa yleisölle tarkoitetuissa terveys- ja hyvinvointitapahtumissa. Opiskelija tekee harjoittelutyön ilmaiseksi, mutta koulu veloittaa kuitenkin siitä työn tilaajaa, ja koulu ottaa maksun itselleen. Miksi näin?

– Sairaanhoitajaopiskelijoista kolmasosa on Salossa, mutta suurin osa on Turussa. Kun sairaanhoidon opiskelijat suorittavat harjoittelua, he tekevät sitä aina opettajan ohjauksessa, sanoo sairaanhoitajakoulutuksesta vastaava koulutus- ja tutkimuspäällikkö Riitta-Liisa Lakanmaa Turun ammattikorkeakoulusta.

– Koska opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahat ovat rajalliset, niin opettajan ohjausaika joudutaan pyytämään budjetoituna. Näin saadaan ylimääräiseen työhön resurssia ohjaavalle opettajalle ja turvataan ohjaajalle maksettava ylimääräinen työaika.

Lakanmaa korostaa ohjaajan roolia, sillä sairaanhoitajakoulutuksessa on kyse laillistettuun ammattiin valmistavasta koulutuksesta, ja ohjaus perustuu lainsäädäntöön ja direktiiveihin.

– Alan koulutuksen näkökulmasta on kyse aina myös siitä, että opetussuunnitelma on opettajien työaikasuunnitelma ja opiskelijoiden opetussuunnitelma, johon ei voi tehdä isoja muutoksia äkillisesti.

Lakanmaa korostaa, että opiskelijoiden harjoittelu tehdään ohjatusti. Mukana on oltava ohjaava opettaja, joka varmistaa opiskelijan tekemän työn laadun. Tämä antaa turvaa myös harjoittelijalle työtehtävissä.

Ammattikorkeakoulu saa ulkopuolisilta tahoilta, muun muassa yhdistyksiltä kuukausittain pyyntöjä, joissa halutaan opiskelijoita mukaan ensiapukoulutuksiin ja erilaisiin terveyden edistämistapahtumiin.

– Tällaiset tapahtumat tehdään opettajan ohjauksessa, ja kyseiset harjoittelut ovat osa työelämäpalveluita, jotka integroidaan myös opetusohjelmaan.

Monilla pienillä yhdistyksillä on kuitenkin niin pieni budjetti, etteivät ne pysty palkkaamaan opiskelijoita terveystapahtumiinsa. Näin kertoi esimerkiksi Salon AVH-kerho (SSS 26.10.) kun heillä oli tarkoitus saada yleisötapahtumaan verenpainemittaukseen opiskelija viiden päivän ajaksi, mutta kerholla ei ollut varaa maksaa siitä.

– Opettajan ylimääräiseen työaikaan pyydetään rahoitus. Se on korvaus vain opettajan työajasta, painottaa Lakanmaa.

Terveys- ja hyvinvointisektorin koulutusjohtaja Anne Isotalo Turun ammattikorkeakoulusta sanoo, että oppilaitos puolestaan joutuu maksamaan vuositasolla harjoittelukorvauksia, jotka perustuvat koulutussopimuksiin. Näitä maksetaan Turun ammattikorkeakoulun terveys- ja hyvinvointisektorin yhdellätoista koulutusalalla.

– Harjoittelupaikkoihin maksetaan vuositasolla merkittäviä summia siksi, että muun muassa sairaanhoitajaopiskelijat ja monet muut sosiaali- ja terveysalan opiskelijat pääsevät harjoitteluun. Opiskelijat ovat epätasa-arvoisessa asemassa tässä verrattuna esimerkiksi insinööriopiskelijoihin, jotka voivat saada harjoittelusta palkkaa. Kyse on eri alojen arvostuksesta ja tuhansista opiskelijoista meidän alalla.

– Olisi hyvä, jos harjoittelupaikkoihin maksettava harjoittelukorvaus saataisiin pois, Isotalo toteaa.

Isotalo sanoo, että erilaisiin avustustehtäviin tulee heille pyyntöjä, mutta opiskelussa mennään opetussuunnitelmaa noudattaen. Jos pyyntö tulee riittävän ajoissa ja siitä sovitaan korvaus, niin se onnistuu.

– Kaikkien pyyntöjen mukaan ei voida kuitenkaan poukkoilla, sillä muutokset opetussuunnitelmaan täytyy miettiä ja huolehtia työntekijöiden työajoista.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Miten se tasa-arvo menikään?
3 vuotta sitten

Mutta onko oikein, että oppilaitos hoitaa harjoittelupaikan? Esimerkiksi insinööri- tai tietojenkäsittelyopiskelijat joutuvat itse hakemaan harjoittelupaikkansa.

Opiskelija
3 vuotta sitten

Jutussa puhutaan kahdesta erilaisesta harjoittelusta samalla termillä.

Kyseiset tilaustyöt tulevat ”ylimääräisinä” hommina johonkin siihen sopivaan kurssiin, eli tämä on vain yksi tapa toteuttaa opetus. Jutun lopussa mainittuihin varsinaisiin käytännön harjoitteluihin (jotka kestävät viikkoja ja joissa on tiukat kriteerit mitä viiden päivän verenpainemittaukset eivät täytä) oppilaitos ei todellakaan hoida, vaan opiskelijat itse varaavat paikkansa.

Joten tasa-arvoa löytyy kyllä harjoitteluvarauksista, muttei harjoittelukorvauksista.