Angelniemen kirkolle Kokkilan lossilta johtavan tien päällyste on täynnä isoja ja pieniä monttuja. Asvaltti on irronnut monesta kohtaa ja tien käyttäjät valittavat teräväreunaisista lohkeamista.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen aluevastaava Markus Salminen tietää Angelniementien olleen surkeassa kunnossa jo kymmenisen vuotta. Hän sanoo, että päällystettä on ”tekohengitetty” pitkään.

– Reikiä yritetään paikata mahdollisimman hyvin ja tasoitella painaumia ja heittoja, hän toteaa.

– Tie on älyttömän huonossa kunnossa ja sen pinta aivan loppu, mutta eduskunnan myöntämä niukka rahoitus ei ole riittänyt tien päällystämiseen. Pienten liikennemäärien teille ei ole pystytty laittamaan uutta pintaa.

Angelniementien päällyste on täynnä isoja ja pieniä monttuja. Kuva: SSS/Marko Mattila

Salmisen mukaan Angelniementietä tarjotaan päällystettävien listalle joka vuosi, mutta toistaiseksi se on aina karsiutunut.

– Raha ratkaisee; tarpeen mukaan ei voida toimia. Joudumme valikoimaan korjattaviksi vilkkaasti liikennöidyt tiet. Angelniementietä kulkee ehkä sata, korkeintaan 150 autoa vuorokaudessa. Moottoritietä kulkee 20 000, Salminen vertaa.

Hän arvelee, että Angelniementie voi saada uuden päällysteen lähivuosina, jos hallituksen lupaama väylien kunnossapitorahoituksen lisäys kohdistuu tieverkkoon.

– Emme kuitenkaan haluaisi muuttaa sitä soratieksi eivätkä sitä halua mökkiläisetkään. Yksittäisen soratien hoito kaukana kaikesta muusta on myös hankalaa ja kallista, hän huomauttaa.

Lämmin ja sateinen talvikausi on aiheuttanut uusia haasteita teiden kunnossapidolle.

– Lokakuun alusta joulukuun puoli väliin satoi vettä koko ajan emmekä päässeet muokkaamaan teitä, Salminen kertoo.

– Isoimmat ongelmat ovat sorateiden kanssa. Niille talvi on ollut erittäin haitallinen. Soratiet ovat työllistäneet koko rahan edestä ja enemmänkin. Joidenkin päälle on ajettu kuivaa materiaalia ja tasattu sitä.

Mursketta on jouduttu käyttämään paljon suunniteltua enemmän. Lokakuun alusta alkaneelle urakkakaudelle varattu murskemäärä oli käytetty jo kolmessa kuukaudessa.

Sorateiden ohella vesisateista ovat kärsineet vanhat asvalttitiet, joiden päällyste on jo ennestään ollut huonossa kunnossa. Kuoppia joudutaan paikkaamaan viikosta toiseen.

– Vanhoilla öljysorateillä ja vähän käytetyillä asvalttiteillä käydään tekemässä paikkauksia lähes päivittäin.

Kokkilan lossilta Angelniemen kirkolle johtavan tien päällyste on odottanut uusimista jo kymmenisen vuotta. Kuva: SSS/Marko Mattila

Salon urakka-alueella on tällä talvikaudella aurattu vain kerran eli loppiaisena.

– Liukkauden torjuntaa on ollut jonkin verran, mutta suolaa on mennyt vähemmän kuin viime vuonna, Salminen sanoo.

Sateiden takia myös tulvavedet ovat työllistäneet teiden kunnossapitoa.

– Ojia on perattu ja rumpuja avattu.

Elyn kunnossapitoasiantuntija Jukka Heikkilä toteaa teiden kunnossapidon rahoituksen olevan jonkin verran suurempi kuin viime vuonna.

– Tämän vuoden päällystysohjelma varmistuu maaliskuussa. Urakat eivät ole vielä lähteneet kilpailutukseen.

Alustavan ohjelman mukaan muun muassa Somerolla erittäin huonokuntoinen Ihamäentie saa uuden päällysteen tänä vuonna.

Laitetaan asia kuntoon

Salolaisten kansanedustajien soisi nyt esittävän resursseja omalle kylälle Angelniementien korjaukseen, kun niitä Kemiönsaaren Dragsfjärdintiellekin haluttiin, Salosta lähteneessä 250.000 euron talousarvioesityksessä.