Elämänhallinta vaatii asunnon

0
Noin 80 prosenttia asunnottomista on miehiä, mutta viime aikoina naisten, nuorten ja maahanmuuttajien osuus on kasvanut.

Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomien määrä laskee. Asunnottomuus on vähentynyt merkittävästi sen jälkeen, kun valtio, kunnat ja vapaaehtoiset aloittivat 1980-luvulla määrätietoisen työn ongelman poistamiseksi perustamalla muun muassa uusia asumisyksiköitä.
Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA on tilastoinut asunnottomuutta vuodesta 1987, jolloin Suomessa oli lähes 20 000 asunnotonta. Viime vuonna heitä oli yhteensä vajaat 5 500.

Eriarvoisuus on yksi asunnottomuuden perussyistä. Pienituloisilla ja päihde- ja mielenterveysongelmaisilla on muita suurempi riski joutua asunnottomaksi. Pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista etenkin pääkaupunkiseudulla lisää asunnottomuutta.
Suurin osa asunnottomista elää Helsingissä ja muissa suuremmissa kaupungeissa, mutta Salossakin arvioidaan olevan useita satoja asunnottomia.
Suomessa asunnottomuus ei näy katukuvassa. Yli 70 prosenttia asunnottomista majoittuu tilapäisesti tuttaviensa tai sukulaistensa luokse. Kaduilla elävät hakeutuvat yleensä piiloon katseilta.

Asunnottomien tilanne nousee otsikoihin joka syksy, kun YK:n nimeämä köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä on 17. lokakuuta. Suomessa päivää vietetään Asunnottomien yönä.
Turusta Saloon muuttanut asunnoton kertoi oman tarinansa (SSS 18.10.), kun Vaihtoehto 90 ry:n pihalla vietettiin kyseistä päivää. Hänen asunnottomuuteensa johti aikoinaan vääränlaisen seurapiirin ihannointi ja alkoholi, joka vei rahat ja toi kotiin kutsumattomia vieraita. Häädöt seurasivat toistaan, kun vuokrat jäivät maksamatta.

Salolaisen tilanne parani paikkakunnan vaihdolla ja pääsyllä yksityisestä vuokra-asunnosta kaupungin sosiaalitoimen tukiasunnon kautta kaupungin vuokra-asuntoon. Muutto karisti ryyppyporukan ympäriltä ja elämänhallintaan auttoi mielekkään tekemisen löytyminen kuntouttavan työtoiminnan ja vertaistuen kautta.
Yleensä oman elämän haltuunotto alkaa asunnon saamisesta. Vasta sen jälkeen voidaan alkaa ratkoa muita ongelmia.