Kansa soisi kunta-alan hoitajille ja siivoojille palkankorotuksen

0

Enemmistö suomalaisista katsoo, että kuntatyöntekijöistä erityisesti sairaanhoitajat, lastenhoitajat ja siivoojat ansaitsisivat palkankorotuksen. Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksessa yli puolet nostaisi näiden kolmen ammattiryhmän palkkoja seuraavalla tulokierroksella.
Eniten tukea annettiin sairaanhoitajien palkankorotustoiveille. 63 prosenttia vastanneista toivoi heille korkeampia palkkoja. Lastenhoitajien palkkoja nostaisi 57 ja siivoojien 54 prosenttia vastaajista.
Kyselyn perusteella hoitoalan liittojen pyrkimys nostaa sairaanhoitajien ja perushoitajien palkkoja kymmenvuotisella ohjelmalla saa ainakin periaatteellista kannatusta kansalaisilta. Kysymyksenasettelussa ei tosin viitattu suoraan liittojen asettamaan tavoitteeseen, että hoitajien palkkoja nostettaisiin ohjelman myötä vuosittain 1,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin miesvaltaisilla aloilla.
Hoitajien ja siivoojien palkankorotuksia kannattaa nyt useampi vastaaja kuin keväällä 2016 tehdyssä kyselyssä.
Moni vastaaja halusi nostaa myös opettajien ja palomiesten palkkoja. Luokanopettajien palkkoja korottaisi 43 prosenttia vastaajista ja palomiesten 42 prosenttia.

Vasemmalla tukea palkkojen nostolle

Vastanneista lähes puolet haluaisi sitä vastoin alentaa kunnan- ja kaupunginjohtajien palkkoja. Tätä mieltä oli 48 prosenttia vastaajista. Toimistotyöntekijöiden, terveyskeskuslääkärien ja kiinteistönhuoltajien palkat haluttiin pääosin jättää ennalleen.
Vastaajien puoluekannat näkyvät mielipiteissä. Etenkin vasemmistoliiton, SDP:n ja vihreiden kannattajat soisivat monille kuntatyöntekijöille paremmat palkat. Kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan kannattajat ovat varauksellisempia.
Kansalaisten näkemyksiä kunta-alan palkoista selvitti Kantar TNS. Haastatteluja tehtiin joulukuun alussa yhteensä vajaat 1 100, ja tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttia suuntaansa.

STT

Kuvat: