Karut ennusteet on huomioitava

0
Perlacon Oy:n Eero Laesterä kehottaa kuntia sopeuttamaan palveluitaan tuleviin tarpeisiin.

Ennusteet väestön vanhenemisesta ja muuttoliikkeestä ovat karua luettavaa suurimmassa osassa Suomea.
Maakunnista käytännössä vain Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa kasvavat seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kaikki muut häviävät. Syntyvyys on romahtanut koko maassa.
Yhtälö tarkoittaa, että valtaosassa Suomen kuntia vanhusväestön osuus kuntalaisista kasvaa, ja lasten ja nuorten määrä putoaa.
Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies patistaa jo (SSS 16.1.) kuntia vähentämään henkilöstöään lasten ja nuorten palveluissa ja lisäämään sitä ikääntyvien palveluissa.

Maakuntien sisällä on suuria alueellisia eroja. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa kasvu ohjautuu pääosin Turkuun ja sen lähikuntiin.
Salon kohtalona on Tilastokeskuksen ennusteen mukaan menettää yli 5 000 asukasta kymmenen lähivuoden aikana. Salon asukasluku laskisi noin 47 000:een.
Suurin vähennys tapahtuu ennusteen mukaan nuorissa ikäluokissa ja työssäkäyvissä. Samaan aikaan 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa.

Konsulttiyhtiö Perlacon Oy:n tekemä selvitys kuntien väestöennusteista ja palvelurakenteen vaatimista muutoksista on Salossa ajankohtainen.
Kaupungissa on juuri valmistunut oppimisympäristöselvitys, jossa esitetään pienten koulujen ja päiväkotien lakkautusta sekä rakenteellisia muutoksia keskustan kouluverkkoon.
Työryhmän perusteluissa on paljon samaa kuin Perlaconin valtakunnallisen selvityksessä.
Koulu- ja päiväkotiverkkoa halutaan tiivistää, koska lasten määrä laskee ja koska tulevaisuudessa voimavaroja pitää ohjata vanhusväestön hoivaan.

Poliittisista päättäjistä moni on ilmoittanut vastustavansa koulujen lakkautuksia jo ennen kuin asian poliittinen käsittely on alkanut (SSS 17.1.). Todennäköistä on, etteivät oppimisympäristöselvitykseen sisältyvät esitykset toteudu.
Lopputuloksesta huolimatta ohittamaton tosiasia on, että Salon väkiluku on laskenut tuhansilla ja laskusuunta jatkuu.
Kaupungin on kaikin keinoin pyrittävä kääntämään kehityksen suuntaa houkuttelemalla uusia asukkaita ja yrityksiä.
Tämä ei yksin riitä. Vastuullinen taloudenpito edellyttää palvelujen sopeuttamista tarpeeseen.