Kulttuurirahasto kohdentaa 80 000 euroa Salon seudulle

0

Varsinais-Suomen Kulttuurirahasto jakaa tänä vuonna tavallista enemmän rahaa salonseutulaisille hankkeille.

Viivi ja Niilo Kallion rahastosta ja Salon Seudun Sanomien rahastosta on haettavana Salon seudun kulttuurista ja yhteiskunnallista muutosta koskevaan tutkimukseen ja museotoimintaan on yhteensä noin 80 000 euroa.

– Salon seutu on rahaston suuntaan merkittävä alue, sillä siellä on ollut aika paljon lahjoittajia. Toisaalta Salossa on koettu kovia, ja mietimme, mitä kulttuurirahasto voisi tässä tilanteessa tarjota.

Kun on saatu, pitää myös antaa, sanoo Varsinais-Suomen rahaston hoitokuntaan kuuluva salolainen näytelmäkirjailija Markku Hoikkala .

Hoikkala miettii, että Salon seudulle on pumpattu rakennemuutoksen takia rahaa erilaisilla ohjelmilla, mutta miten on hoidettu henkistä traumaa, jonka Nokian romahdus aiheutti.

– Rahasto ei kuitenkaan määrittele, mitä apurahoilla pitäisi Salon seudulla tehdä. Sen tekevät apurahan hakijat, joilta odotetaan hyviä hakemuksia.

Hoikkala pitää tärkeänä, että hakemukset voivat olla monivuotisia.

– Se mahdollistaa isomman tutkimuksen tai muun projektin toteuttamisen.

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston parhaillaan käynnissä olevassa haussa jaetaan yhteensä runsaat 1,3 miljoonaa euroa. Rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai maakuntaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, taiteellista työtä sekä muuta kulttuuritoimintaa.

Apurahaa voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille. Hankkeita arvioitaessa katsotaan eduksi, jos hanke vahvistaa luottamusta tietoon ja edistää hyvää vuorovaikutusta yhteiskunnassa.

SKR:n Varsinais-Suomen rahastolla on yleisrahaston lisäksi lukuisia nimikkorahastoja. Viivi ja Niilo Kallion rahasto tukee Salon seudun tutkimus- ja museotoiminta. Salon Seudun Sano-

mien rahastosta myönnetään apurahoja lehden levikkialueen nuorten opintoihin ja tutkimustyöhön.

Hakuaika päättyy 10. helmikuuta.