Lahjontaa ei tyrmätä täysin

0

Suomalaiset noudattavat melko tunnollisesti lakeja ja sääntöjä. Myös moraalikäsityksiä on totuttu pitämään arvossa.
Tätä taustaa vasten onkin pieni yllätys, että tuoreen tutkimuksen mukaan noin neljäsosa suomalaisista ei täysin tyrmää ajatusta viranomaisen lahjonnasta.

Kunnallisalan kehittämissäätiö selvitti tutkimuksessaan suomalaisten suhtautumista virkamiesten lahjontaan. Sen mukaan suuri enemmistö ei hyväksy lahjontaa. 74 prosenttia ei tarjoaisi virkahenkilölle rahaa Suomessa tai ulkomailla selviytyäkseen hankalasta tilanteesta.
Lahjan antamista piti kielteisenä lähes yhtä suuri joukko, 73 prosenttia. Vastapalvelua piti mahdottomana 63 prosenttia.

Yllättävän suuri joukko on kuitenkin valmis lahjomaan virkahenkilöä jossain tilanteessa. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan viidesosa voisi ajatella antavansa rahaa (19%) tai lahjan (21%).
Vielä suurempi osa eli 29 prosenttia olisi valmis lupaamaan jonkinlaista vastapalvelusta saadakseen itselleen suotuisan päätöksen.
Nuorista yli kolmannes, 37 prosenttia, näkee rahan tarjoamisen viranomaiselle hyväksyttävänä ainakin joskus, jos tavoitteena on välttää ikävä seuraamus tai saada suostumus. Vastaavasti yli 60-vuotiaista näin ajattelee vain 11 prosenttia.
Miehet ovat valmiita lahjontaan herkemmin kuin naiset. Myös koulutuksella on eroa. Akateemisesti koulutetut suhtautuvat lahjontaan pidättyväisemmin kuin vähemmän koulutetut.
Enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista tuomitsee lahjonnan. Vihreiden kannattajissa lahjonta saa eniten ymmärrystä. Vihreiden tukijoista 26 prosenttia pitää rahan antamista viranhaltijalle joskus hyväksyttävänä ja 35 prosenttia olisi valmis vastapalvelukseen.

Viranomaisen lahjonta on yksi korruption muoto. Suomi on perinteisesti menestynyt vertailuissa, joissa on tutkittu korruption yleisyyttä eri maissa.
Tutkimus kertoo, että suomalaisten suuri enemmistö suhtautuu lahjontaan edelleen kielteisesti. Huolestuttavaa on kuitenkin, että melko iso osa kansalaisista on hyväksyy virkahenkilön lahjomisen.